Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 01/06 - 07/06/2021

Xin gởi đến bạn đọc lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 01/06 - 07/06/2021 tại tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh.
LỊCH CÚP ĐIỆN BÌNH DƯƠNG TỪ NGÀY 01/06-07/06/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP THỦ DẦU MỘT
08/06/21 8:00:00 13:00:00 - Khu vực 30/04 lưới hạ thế thuộc trạm Vinh Sơn phường Phú Lợi (TDM)
11/06/21 8:00:00 13:00:00 - Khu vực đường 30/4, lưới hạ thế thuôc trạm 30/4, phường Chánh Nghĩa. (TDM)
10/06/21 13:00:00 15:30:00 - Khu vực đường Huỳnh Thị Hiếu lưới hạ thế thuộc trạm Huỳnh Thị Hiếu 2, phường Tân An (TDM).
01/06/21 8:00:00 15:00:00 - Khu vực đường Nguyễn Đức Thuận từ Nhà ở XH Hiệp Phát đến cuối đường Nguyễn Đức Thuận, phường Hiệp Thành (TDM)
09/06/21 8:00:00 13:00:00 - Khu vực đường Phạm Ngũ Lão lưới hạ thế thuộc trạm Phạm Ngũ Lão 2, phường Hiệp Thành (TDM).
10/06/21 8:00:00 12:00:00 - Khu vực hẻm 585, tổ 89 khu phố 9 đường Mỹ Phước-Tân Vạn lưới hạ thế thuộc trạm Bình Thoại 2, phường Phú Lợi (TDM).
10/06/21 13:00:00 15:30:00 - Khu vực đường Phan Đăng Lưu lưới hạ thế thuộc trạm Tân An 5, phường Hiệp An (TDM).
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ BẾN CÁT
08/06/21 5:00:00 6:30:00 Các phụ tải sau LBS KCN Rạch Bắp đang nhận nguồn tuyến 473 Rạch Bắp
02/06/21 8:00:00 16:00:00 Trạm PVTC Sung Shin Solution
01/06/21 13:30:00 17:00:00 Trạm Gò Mối 2
06/06/21 8:00:00 11:00:00 Nhánh rẽ Phương Trường An
02/06/21 8:00:00 16:00:00 Nr MDF Việt Nam
01/06/21 7:30:00 12:30:00 Trạm Xóm Ruộng
04/06/21 17:00:00 18:30:00 Các phụ tải sau LBS KCN Rạch Bắp đang nhận nguồn tuyến 473 Rạch Bắp
01/06/21 7:30:00 12:30:00 Trạm Vườn Tiêu
04/06/21 17:00:00 18:30:00 Các phụ tải sau DS 02 tuyến 471 Kiến An
ĐIỆN LỰC HUYỆN BÀU BÀNG
09/06/21 12:00:00 16:30:00 Mất điện trạm 01 CHIẾU SÁNG 35B LONG NGUYÊN
03/06/21 13:30:00 17:00:00 Mất điện một phần khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng
10/06/21 8:30:00 13:30:00 Mất điện trạm 01 CHIẾU SÁNG 55B LONG NGUYÊN
10/06/21 12:00:00 16:30:00 Mất điện trạm 01 CHIẾU SÁNG 75B LONG NGUYÊN
02/06/21 13:30:00 17:00:00 Mất điện Ấp 4,5 Long Nguyên, Ấp 4 Long Tân, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng
07/06/21 8:30:00 13:30:00 Mất điện một phần khu dân cư KCN Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng
09/06/21 8:30:00 13:30:00 Mất điện trạm 01 CHIẾU SÁNG -LN17B
01/06/21 13:30:00 17:00:00 Mất điện một phần Ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ THUẬN AN
06/06/21 5:00:00 18:00:00 - Khu vực bên phải Đường Từ Văn Phước từ trạm trung gian 220kV Bình Hòa ra đến Ngã 4 Chín Đẩm (Thuận An) - Khu vực hai bên đường Lê Thị Trung từ Ngã 4 Chín Đẩm ra đến Đường Thủ Khoa Huân (Thuận An) - Khu vực bên phải Đường Thủ Khoa Huân từ trạm trung gian 110kV Hưng Định về đến Ngã 4 Bình Chuẩn (Thuận An)
06/06/21 5:00:00 18:00:00 - Khu vực bên phải Đường Từ Văn Phước từ trạm trung gian 220kV Bình Hòa ra đến Ngã 4 Chín Đẩm (Thuận An) - Khu vực hai bên đường Lê Thị Trung từ Ngã 4 Chín Đẩm ra đến Đường Thủ Khoa Huân (Thuận An) - Khu vực bên phải Đường Thủ Khoa Huân từ trạm trung gian 110kV Hưng Định về đến Ngã 4 Bình Chuẩn (Thuận An) Khu vực từ Ngã 4 Bình Chuẩn dọc theo đường ĐT743 đến Ngã 4 Miễu Ông Cù (Thuận An), từ Ngã 4 Bình Chuẩn dọc theo đường ĐT 403 đến Cây Xăng Khánh Hội (Tân Uyên)
ĐIỆN LỰC HUYỆN DẦU TIẾNG
04/06/21 17:00:00 18:30:00 Toàn bộ xã Long Hòa Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)
08/06/21 5:00:00 6:30:00 Khu phố 2, 6 thị trấn Dầu Tiếng và toàn bộ xã Thanh An (Dầu Tiếng)
08/06/21 5:00:00 6:30:00 Ấp Hòa Thành xã Minh Hòa và toàn Bộ xã Minh Tân (Dầu Tiếng)
04/06/21 5:00:00 5:30:00 Khu phố 1, 2, 3, 4A, 4B thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)
05/06/21 8:00:00 16:30:00 Nr Sân Bay Minh Hòa thuộc ấp Hòa Cường, Hòa Hiệp xã Minh Hòa, ấp Tân Minh xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng).
08/06/21 5:00:00 6:30:00 Ấp An Thới, Bàu Dầu, Đồng Sến xã Định An và toàn bộ xã Định Thành, Minh Tân (Dầu Tiếng)
08/06/21 8:00:00 12:00:00 Ấp Đồng Bé xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng).
10/06/21 8:00:00 16:30:00 Ấp Bàu Khai, Hố Cạn xã An Lập (Dầu Tiếng).
13/06/21 8:00:00 16:30:00 Ấp Chợ xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng).
09/06/21 8:00:00 16:30:00 Ấp Bến tranh, Bàu Cây Cám xã Thanh An (Dầu Tiếng).
08/06/21 5:00:00 6:30:00 Toàn bộ xã Long Hòa Dầu Tiếng (Dầu Tiếng)
04/06/21 17:00:00 18:30:00 Toàn bộ xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)
04/06/21 17:00:00 18:30:00 Khu phố 2, 6 thị trấn Dầu Tiếng và toàn bộ xã Thanh An (Dầu Tiếng)
08/06/21 13:00:00 16:30:00 Ấp Đồng Sơn xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng).
04/06/21 17:00:00 18:30:00 Ấp An Thới, Bàu Dầu, Đồng Sến xã Định An và toàn bộ xã Định Thành (Dầu Tiếng)
08/06/21 5:00:00 6:30:00 Toàn bộ xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng)
04/06/21 17:00:00 18:30:00 Ấp Hòa Thành xã Minh Hòa và toàn Bộ xã Minh Tân (Dầu Tiếng)
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ TÂN UYÊN
06/06/21 4:00:00 7:00:00 Khu vực Đường N1, Đường D4 KCN Nam Tân Uyên (Tân Uyên)

MAI UYÊN