Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 18/10 đến 24/10/2020

Thông báo lịch cắt điện từ ngày 18/10 đến 24/10/2020 của công ty điện lực Bình Dương trên toàn địa bàn, để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện.

Lịch cúp điện Thủ Dầu Một

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
17/10/2020 8:00 AM 11:00 AM - Khu vực đường ĐLBD đường dây trung hạ thế thuộc trạm III-250KVA TTTT Di Động KV4 và trạm III-320KVA Bưu Điện TXTDM (Đã thoả thuận KH) Khách hàng đề nghị cắt điện
20/10/2020 8:00 AM 12:00 PM - Khu vực đường Bùi Quốc Khánh lưới hạ thế thuộc trạm Bùi Quốc Khánh, phường Chánh Nghĩa (TDM) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
20/10/2020 10:00 AM 12:00 PM - Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy lưới hạ thế thuộc trạm DD Phú Mỹ 1, phường Phú Mỹ (TDM). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
20/10/2020 1:00 PM 3:00 PM - Khu vực đường Nguyễn Văn Lộng lưới hạ thế thuộc trạm Chánh Lộc 4 phường Chánh Mỹ (TDM) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
21/10/2020 8:00 AM 11:00 AM - Khu vực đường Lê Chí Dân lưới hạ thế thuộc trạm Lê Chí Dân 1, phường Hiệp An (TDM) Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
22/10/2020 8:00 AM 12:00 PM - Khu vực đường CMT8, đường Lò Chén lưới hạ thế thuộc trạm Võ Tánh, phường Chánh Nghĩa (TDM) Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
25/10/2020 4:30 AM 5:30 AM - Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy từ ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn đến Vòng xoay đường Võ Văn Kiệt - Đồng Khởi, SC Tứ Đại Lợi, Lê Thành, CS Điện XD E.M.C, Thanh Minh, Phòng khám ĐK Phú Mỹ, phường Hiệp Thành phường Phú Mỹ- Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Tỉnh BD, Bệnh viện Châu Thành Gỗ An An, Đồng Tâm, BB Việt Hảo, Phạm Đức, Dân Sinh, Trường Tiểu học Hiệp Thành, CS Thắng Phát, Cty CPĐL Miền Đông, Golf Phú Mỹ (T4), CC Hiệp Thành Block B, phường Hiệp Thành (TDM) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 5:30 AM 6:30 AM - Khu vực đường ĐLBD bên phải đường từ ngã 3 Mũi Dùi đến KDL Đại Nam, Vinamit Trường THCS Định Hòa, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Hải Long, Hồng Phương, Thiên Nhân, Precious Garments, DNTN Thượng Hải 1, Nhựa BD, Sơn Giang, Hàn Việt, Thiên Nhân, Hải Long, Hồng Phương, Precious Garments, Nhựa BD, Sơn Giang, phường Định Hòa, phường Tân Đinh- Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh từ Quán Hai Thành đến Cầu Trắng phường Tân An, Phường Hiệp An- Khu vực đường Bùi Ngọc Thu từ ngã 4 Cây Điệp đến chợ Bưng cầu, phường Tương Bình Hiệp, các trạm: Cty Nguyên Nguyên, Cty Nguyên Nguyên 2, Cty Đăng Nguyên, Gỗ Thành Thái, Nhà Nghĩ Thanh Thảo, Nước Đá Nghĩa Lý, XD Bảo Trang, Karaoke Ngân Hà, Châu Hải Phong, Karaoke YuMi. (TDM). Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
25/10/2020 6:30 AM 2:00 PM - Khu vực bên trái đường 30/04 từ ngã 4 Gò Đậu đến Giao lộ ngã 4 Sân banh - Đại Lộ Bình Dương, Khu vực KDC Chánh Nghĩa lưới hạ thế thuộc trạm KDC Chánh Nghĩa 3, trạm TT GD Thường Xuyên, Mầm Non Lê Thị Trung, Trường Chính trị, Karaoke Cafe Win, Sức Sống Khỏe, Vân Thy, phường Chánh Nghĩa (TDM) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
25/10/2020 6:30 AM 7:00 AM - Khu vực bên phải đường ĐLBD từ ngã 4 Sân Banh đến ngã 3 Mũi Dùi, đường Hoàng Hoa Thám, đường Huỳnh Văn Lũy các trạm: Kho Bạc, Becamex, Kim Hưng 1-2-4, Thế giới điện tử, Bưu Điên, NH Ngoại Thương, Chi cục Thuế, NH Công Thương, Đại học Dân Lập, Trường CĐKTKT, Tol Gennimex- Khu vực Khu Dân Cư K-8 đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, phường Phú Hòa (TDM) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
25/10/2020 6:30 AM 2:00 PM - Khu vực bên phải đường ĐLBD từ Ngã 5 Vòng xoay Bệnh Viện 512 Gường đến ngã 3 Mũi Tàu và từ ngã 3 đường Nguyễn Đức Thuận đến cuối đường lưới trung hạ áp các: trạm Vạn Thịnh Phát, trạm Cửa Sắt Nhân, trạm Cửa Sắt Thành nhân, trạm Hiển Đạt, trạm Nước Đá Hiệp Thành, trạm PCCC Công An Tỉnh, phường Hiệp Thành, phường Hiệp Thành (TDM) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
25/10/2020 6:30 AM 2:00 PM - Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch lưới hạ thế thuộc trạm Phạm Ngọc Thạch 4 và trạm Bệnh Viện 1, trạm Bệnh Viện 2, phường Hiệp Thành (TDM) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
25/10/2020 1:00 PM 2:00 PM - Khu vực bên phải đường ĐLBD từ ngã 4 Sân Banh đến ngã 3 Mũi Dùi, đường Hoàng Hoa Thám, đường Huỳnh Văn Lũy các trạm: Kho Bạc, Becamex, Kim Hưng 1-2-4, Thế giới điện tử, Bưu Điên, NH Ngoại Thương, Chi cục Thuế, NH Công Thương, Đại học Dân Lập, Trường CĐKTKT, Tol Gennimex- Khu vực Khu Dân Cư K-8 đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, phường Phú Hòa (TDM) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
25/10/2020 4:30 PM 5:30 PM - Khu vực đường ĐLBD bên phải đường từ ngã 3 Mũi Dùi đến KDL Đại Nam, Vinamit Trường THCS Định Hòa, Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, Hải Long, Hồng Phương, Thiên Nhân, Precious Garments, DNTN Thượng Hải 1, Nhựa BD, Sơn Giang, Hàn Việt, Thiên Nhân, Hải Long, Hồng Phương, Precious Garments, Nhựa BD, Sơn Giang, phường Định Hòa, phường Tân Đinh- Khu vực đường Nguyễn Chí Thanh từ Quán Hai Thành đến Cầu Trắng phường Tân An, Phường Hiệp An- Khu vực đường Bùi Ngọc Thu từ ngã 4 Cây Điệp đến chợ Bưng cầu, phường Tương Bình Hiệp, các trạm: Cty Nguyên Nguyên, Cty Nguyên Nguyên 2, Cty Đăng Nguyên, Gỗ Thành Thái, Nhà Nghĩ Thanh Thảo, Nước Đá Nghĩa Lý, XD Bảo Trang, Karaoke Ngân Hà, Châu Hải Phong, Karaoke YuMi. (TDM). Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
25/10/2020 6:00 PM 7:00 PM - Khu vực đường Huỳnh Văn Lũy từ ngã 4 đường Mỹ Phước-Tân Vạn đến Vòng xoay đường Võ Văn Kiệt - Đồng Khởi, SC Tứ Đại Lợi, Lê Thành, CS Điện XD E.M.C, Thanh Minh, Phòng khám ĐK Phú Mỹ, phường Hiệp Thành phường Phú Mỹ- Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Tỉnh BD, Bệnh viện Châu Thành Gỗ An An, Đồng Tâm, BB Việt Hảo, Phạm Đức, Dân Sinh, Trường Tiểu học Hiệp Thành, CS Thắng Phát, Cty CPĐL Miền Đông, Golf Phú Mỹ (T4), CC Hiệp Thành Block B, phường Hiệp Thành (TDM) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
17/10/2020 8:33 AM 12:02 PM Khu vực lưới hạ thế thuộc trạm Bưu Điện Bảo trì - thí nghiệm
17/10/2020 8:34 AM 12:03 PM Khu vực lưới hạ thế thuộc trạm TTVTBD Bảo trì - thí nghiệm
17/10/2020 10:38 AM 11:03 AM Khu vực đường Phú Lợi , phường Phú Hòa xử lý lèo hạ thế tiếp xúc xấu có khả năng gây sự cố

Lịch cúp điện Dĩ An

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
17/10/2020 7:30 AM 4:00 PM Nhánh rẽ trạm Công ty Best South 1 Khách hàng đề nghị cắt điện
17/10/2020 7:30 AM 4:00 PM Nhánh rẽ trạm Công ty Best South 2 Khách hàng đề nghị cắt điện
18/10/2020 7:00 AM 5:00 PM Công ty CMC KCN Sóng Thần II, TP.Dĩ An, Bình Dương. Khách hàng đề nghị cắt điện
18/10/2020 8:00 AM 11:30 AM - NR Cty Yazaki Khách hàng đề nghị cắt điện
19/10/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực Đường Doàn Thị Kia đến đường Vũng Việt - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực đường DT 743 từ cổng xe lửa 17 đến trường mầm non Hoa Hồng 4 - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực đường DT 743 từ Ngã Tư Bình Thung đến trạm thu phí Bình Thung - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực đường Quốc Lộ 1K từ đường Mỹ Phước Tân Vạn dến Dốc Chú Hỏa - phường Bình An - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai từ đường Mỹ Phước Tân Vạn đến Ngã Tư Tân Bình - phường Tân Bình - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực đường Trần Thị Dương - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
22/10/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực công ty Gốm Sứ Gài Gòn Nhật Bản đến chung cư Thạnh Tân - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
23/10/2020 9:00 AM 2:00 PM - Khu vực văn phòng KP Tân Hiệp đến công ty An Phát Cường - phường Tân Bình - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
26/10/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực đường số 17 , đường sô 19 TT Hành Chánh TP Dĩ An - phường Dĩ An - TP Dĩ An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
26/10/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực KDC Thái Bình - phường An Bình - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
27/10/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực đường Lê Thị Út - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
27/10/2020 9:00 AM 2:00 PM - Khu vực văn phòng KP Tân Hiệp đến công ty An Phát Cường - phường Tân Bình - TP Dĩ An Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
28/10/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực KDC công ty 710 - phường Đông Hòa - TP Dĩ An Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
28/10/2020 9:00 AM 2:00 PM Khu vực Đường Tân Lập - phường Đông Hòa - TP Dĩ An Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
29/10/2020 9:00 AM 2:00 PM - Khu vực đường Nguyễn Đức Thiệu - phường Dĩ An - TP Dĩ An Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
29/10/2020 9:00 AM 2:00 PM - Khu vực đường Đông Minh - phường Đông Hòa - TP Dĩ An TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/10/2020 2:38 PM 8:00 PM SCADA Một phần phường Bình An , một phần phường Tân Đông Hiệp SCADA Do sự cố CTY Tuấn Phát làm đứt dây trung thế trụ 37 pha C và làm phóng sứ trụ 12 , tuột dây buộc sứ từ trụ 12 đến trụ 15 đường dây 3 mạch 481 Cây Lơn ( trên ) , 473 Bình Thung (giữa) , 482 Lồ Ồ (dưới)
17/10/2020 2:38 PM 8:00 PM SCADA Một phần phường Bình An , một phần phường Tân Đông Hiệp SCADA Do sự cố CTY Tuấn Phát làm đứt dây trung thế trụ 37 pha C và làm phóng sứ trụ 12 , tuột dây buộc sứ từ trụ 12 đến trụ 15 đường dây 3 mạch 481 Cây Lơn ( trên ) , 473 Bình Thung (giữa) , 482 Lồ Ồ (dưới)
17/10/2020 3:35 PM 11:00 PM Cty TNHH TM DV Cơ Khí Tuấn Phát
17/10/2020 4:25 PM 8:00 PM Một phần phường Bình An , một phần phường Tân Đông Hiệp Do sự cố CTY Tuấn Phát làm đứt dây trung thế trụ 37 pha C và làm phóng sứ trụ 12 , tuột dây buộc sứ từ trụ 12 đến trụ 15 đường dây 3 mạch 481 Cây Lơn ( trên ) , 473 Bình Thung (giữa) , 482 Lồ Ồ (dưới)

Lịch cúp điện Thuận An

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
17/10/2020 8:40 AM 3:15 PM Nhánh rẽ Phú Hội, NR CS Phương Xa
17/10/2020 9:00 AM 10:55 AM lưới hạ áp thay TI+ TU định kỳ
17/10/2020 10:10 AM 11:30 AM lưới hạ áp thu hồi lưới hạ áp không sử dụng
17/10/2020 10:10 AM 11:30 AM lưới hạ áp thu hồi lưới hạ áp không sử dụng
17/10/2020 11:30 AM 12:32 PM lưới hạ áp kéo tăng cường lưới hạ áp
17/10/2020 11:30 AM 12:32 PM lưới hạ áp kéo tăng cường lưới hạ áp
17/10/2020 3:29 PM 5:29 PM lưới hạ áp do trời mưa giông sét nguy hiểm

Lịch cúp điện Bến Cát

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
17/10/2020 7:30 AM 11:30 AM Nr Trạm 8 KDC Ấp 6 Thới Hòa Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 5:30 AM 6:00 AM - Dọc 2 Bên đường DT748 Từ ngã Tư An Điền đến ngã 3 Chú Lường và từ ngã 3 Chú Lường đến Ngã 4 Thùng Thơ. - Khu vực khách hàng: Thu Nghiệt, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Công Trường, Quân Đạt, Nam Đông, nguyễn Thị Hồng Vân, Ngọc Châu, Vườn Cây An Tây, FONGS VN, KTX FONGS, Hồng Hạnh, TANGGROUP, FRAMAGROUP, Thực Phẩm An Điền, Nguyễn Thanh Hải, Long dinh, Kim Kim Sơn, Nhất Nam, Lê Thị Lệ, CHIEH KE INTL, Lý Thanh Thông, Minh Phương, Hai Lộc, An An, Ván Sài Gòn, Sơn Mỹ, Việt Liên, Nhân Hòa, Mộc Dương, Tân Thuận Tiệp, Gỗ Việt, Đạt Tân, Ta My, Tân Bình Tiến, Bách Việt, Xuân Quang, trần Quang, Sơn Đavít, Gỗ Lệ, Minh Tân, DNTN Đình thanh, KoViet, Mỹ Hân, DNTN Nghệ Thuật, Tùng phát, Việt En Hưng, Đông Châu, Kim Tuyến, SEASONS VINA 1, WOOJIN, KTX WOOJIN, Sang Thái, FUJI DENSO, Chấn Kiệt, Dũng Trụ, Đại Dương Thùng Thơ, Mỹ Hân, Nguyễn Thị Ngọc, Trại Gà An Tây, Minh Tâm, THCS phú An, THPT Tây Nam, Nội Thất AH, CHENG LONG FA , Hồng Phúc, Thái Thuận, Tân Vĩnh Hòa, Phát tài Tây Ninh, Vĩnh nguyên, Thủy Lợi. (Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 6:00 AM 6:00 PM Khu vực : các trạm NTCS, An Điền 4D, An Điền 4C, An Điền 4E, Hòa Lợi Phát, Đại Hưng phát, GHP GHP 5 (Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 6:00 AM 6:00 PM Không Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 6:00 AM 6:00 PM Khu vực khách hàng: HAN NAHAVI,HỒNG TÍN 1,HỒNG TÍN 2, HỒNG TÍN 3, HỒNG TÍN 4, SUPREME LIGHTS,HƯNG THUẬN ĐẠT, PHƯỢNG HOÀNG,ZhanChen,LILONG,DƯ LONG, YU QING ENTERPRISE, THE SOUTH RIVER EMTER PRISE , FIRST VN, SA PAI CN BD, M2 GLOBAL, YU QING ENTERPRISE T2, A.C.G, Chuang Yuan VN, CHANG BAO VN, HANGTAI VN, SAN LEN VN, PENG YUAN, Jia Cheng VN, DETCHUN VN, Zhi Sheng VN, Yu Long Plastics, VIỆT TRÍ, Ding Yuan, NGHI SƠN, YUAN LIN VN,HẢI DƯƠNG QUỐC TẾ,JIN SHENG VN, ĐỈNH TÂN,HỢP THÀNH,TÂN HIỆP THÀNH, JIA BAO, JIA HUA VN, XLNT KCN Rạch Bắp (Bến cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 6:00 AM 6:00 PM Khu vực các khách hàng: CHUẨN LIH FA, Trạm 9 Việt Hương, VIỆT SƠN, RIDONG, Tong Yu Textile, YI SHENG , KHU NHÀ Ở VIỆT HƯƠNG 2, VIỆT HƯƠNG 2 (trạm 4), VIỆT HƯƠNG 2 (trạm 5), DK VINA, VIỆT KHANG, SILS ARANG (TRẠM 1, 2), CTY GOLDEN TREE 2,3, LIXIN VN, S.D.K, YOU YOUNG, Trạm 8 Việt Hương, KITTTY TEXTILE, CHUN XIANG, BAUTEX VINA, COSMO VN, CHUNGXIANG SHOES MATERIAL, D&J CHEMICAL INDUSTRIAL, TRẠM 7 VIỆT HƯƠNG, ALLIANCE HARGERS, SAN RUI, FOAMAX, THIÊN PHÚ THỊNH, DING SHENG, NAM PHƯƠNG TEXTILER, PVTC NAM PHƯƠNG, CỤM TRẠM NAM PHƯƠNGTEXTILER, SÀI GÒN TAN TEC, THUỘC DA HỒNG PHÚC (Bến cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 6:00 AM 6:00 PM - Khu vực khách hàng: Betong BD, ZIPPER, Bơm Cheng loong, Thiên Sinh, Thuận Thành, nguyễn Tấn Hiên, CHUNSHIN PRECISION VN, CTY TNHH TM - XD An Tây, Ngọc Diệp, Trương thị vui, Phương Thanh Sang, Thực Phẩm việt, L.G.Met, San Miguel Duy Khánh, Trần Thanh Hậu, Đại Dương, Lâm Thị Rớt, Jiiuh Jaan, Phúc Lộc, Mã Đằng, Lập Giai, lưu Quang Hạnh, Trung Tâm, Nguyễn Thành Nhân, Tiến Triển, Moro Shige, Nguyễn Thị Bẩn, Hoàng Hạnh, Fusi Denso, Phú Phong, Nguyễn Văn Mau, Thương mại An Tây, Đồng Xuân, Quảng Hợp, Nguyễn Trung Toàn, Vân Trí Hiển, Trung Ngọc Nghĩa, Green Tech, Việt Nhật, Trường Thọ, Việt Long, Baosheng, Phòng khám Đa khoa An Tây, Bao Sheng, Mai Phương, Hoài Vũ, Đại Thanh Vân, Vũ Hoàng Minh, Viện nghiên cứu mía, Mộng trúc, Minh Phương, Như Ngọc, Thuận Phát, Thanh vân, Phú Quý, Dệt Đại Nguyên, Nghĩa Thành, Quảng Phát, Osco, Phước Thành, Gỗ Phú An.(Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 6:00 AM 6:00 PM - Dọc bên phải quốc lộ 7A từ cổng KCN Rạch Bắp đến ngã tư An điền: - Khu vực khách hàng: Năng Lượng PA, May Quốc Tế, Lilama, Tân Hưng, Song Hoa, Phát Thắng, Khải đăng, Hưng Thịnh Phát, nguyễn Hữu Phúc, Ngô Minh Mẫng, Anh Tuấn(Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 6:00 AM 6:00 PM CHENG LONG (17MVA),VĂN PHÒNG KCN ASCENDAS,Cty Quảng hợp (T4), ĐÔNG TUẤN, PVTC T2 SUMMER WIND, SUMMER WIND T2, GOOD MARK, TY TNHH THIÊN NAM HÀ, RTI, MITAE ADVANCE 1,2, MOCAL GREATIVE 1,2,3,GREAT PROCESS, VISTARR SPORST, WINWALL TECHNOLOGY, NUTRAN SFER, DETAI, NHỰA RIMAO, NIKKI, TONY PRECISION, Thực Phẩm Koryeo, EBADA VINA,RDV Bình Dương MAY CN GELAN, SHINEI VN, KING WAY,KING WAY, MÔI TRƯỜNG SIN HE, Arai Việt Nam, Australian General Engineering Việt Nam, Kang ping technology VN,MOTINOVA, Nagashima ,DDH, Sandenki Việt Nam ,Toptone Việt Nam , Versicolor Printing Techonology , SHINDERSON. (Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 6:00 AM 6:00 PM - Khu vực Dọc bên Bên phải lộ 7A từ Cổng KCN Rạch Bắp Đến ngã 3 Rạch Bắp và từ dọc Bên trái đường DT 744 từ ngã 3 Rạch Bắp đến cổng KCN Việt Hương và toàn bộ khách hàng KCN Mai Trung, và một phần KCN VH2. - Khu vực các doanh nghiệp: Cơ sở Nhi Muội, TT Khu vực 2, Hoàng Hùng, Yên Tích, Đay Sài Gòn, Nhơn Phú, Khải Thành, Huaxin, Thánh Phát, Golden Jaya, Chunshin, Nhơn Hòa, SMITH, VP MAI TRUNG, CLEAR WATER, SUN OCEAN Châu Văn, Thanh Thế, Thạnh Lộc, Nguyễn Thành Sơn, Vương Văn Khánh, Ngọc Diệp, Nguyễn Minh Thanh, Legour Met, Sanmiguel Pure Foods, Trương văn khánh, Tam Giác Sắt, Định Công Thành, Thanh Thế, DNTT Việt Long, Nguyễn Thành Sơn, Trần Văn Cờ, Thanh Lộc, VP KCN VH2, VT KCN VH2, trạm 1 VH, CHUÅN LIH FA T1, T6 Việt Hương, Ưu Mỹ, trạm 2 Việt Hương, Giấy nhám Merit Vn, TONG YU TEXTILE, Chánh Tùng, Nhuộm việt Hồng, KWG, GOLDEN TREE (Bến Cát). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 6:00 AM 6:00 PM SUMMER WIND,PVTC SUMMER WIND,ĐÔNG TUẤN,CHRYSANTHEMUM VN,CHENG LONG 1,2,3,4,5, Công Nghiệp V,Phát Triển Thời Trang,XLNT ASECENDAS, CHING FENG, ACOCA BICYCLE, ACOCA BICYCLE, KATZDEN ARCHITEC ,YOSHIDA , THUNDER,POL SHENG FASTENER, TƯỜNG THIÊN, VIET - SCREW,DENIS G.M,SINTAI FUNITURE,LIAN CHANG, OLYMPIA ,RECO SIA ,NARIS COSMETICS VN, NGŨ KIM VERTECH,SUPERLON, IDS WOOD MATERIAL , SR SUNTOUR, CHUNSHIN PRECISION (Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 6:00 AM 6:00 PM - Khu vực KCN ACENDAS: VĂN PHÒNG KCN ASCENDAS,Cty Quảng hợp (T4),THIÊN NAM HÀ,RTI,MITAE ADVANCE 1,2,MOCAL GREATIVE 1,2,3, GREAT PROCESS, VISTARR SPORST, WINWALL TECHNOLOGY, NUTRAN SFER, DETAI, NHỰA RIMAO, NIKKI, TONY PRECISION, Thực Phẩm Koryeo, EBADA VINA, MAY CN GELAN, SHINEI VN, KING WAY, RDV Bình Dương , Arai Việt Nam , Australian General Engineering Việt Nam, Navitas Việt Nam , Nagashima, Texmaster, Sandenki, Patel (VN) ,Toptone, Đắc Hưởng Lợi , SHINDERSON (Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 8:00 AM 4:00 PM Nr Chấn kiệt 1,2,3,4 Khách hàng đề nghị cắt điện
18/10/2020 5:30 PM 6:00 PM - Dọc 2 Bên đường DT748 Từ ngã Tư An Điền đến ngã 3 Chú Lường và từ ngã 3 Chú Lường đến Ngã 4 Thùng Thơ. - Khu vực khách hàng: Thu Nghiệt, Nguyễn Văn Công, Nguyễn Công Trường, Quân Đạt, Nam Đông, nguyễn Thị Hồng Vân, Ngọc Châu, Vườn Cây An Tây, FONGS VN, KTX FONGS, Hồng Hạnh, TANGGROUP, FRAMAGROUP, Thực Phẩm An Điền, Nguyễn Thanh Hải, Long dinh, Kim Kim Sơn, Nhất Nam, Lê Thị Lệ, CHIEH KE INTL, Lý Thanh Thông, Minh Phương, Hai Lộc, An An, Ván Sài Gòn, Sơn Mỹ, Việt Liên, Nhân Hòa, Mộc Dương, Tân Thuận Tiệp, Gỗ Việt, Đạt Tân, Ta My, Tân Bình Tiến, Bách Việt, Xuân Quang, trần Quang, Sơn Đavít, Gỗ Lệ, Minh Tân, DNTN Đình thanh, KoViet, Mỹ Hân, DNTN Nghệ Thuật, Tùng phát, Việt En Hưng, Đông Châu, Kim Tuyến, SEASONS VINA 1, WOOJIN, KTX WOOJIN, Sang Thái, FUJI DENSO, Chấn Kiệt, Dũng Trụ, Đại Dương Thùng Thơ, Mỹ Hân, Nguyễn Thị Ngọc, Trại Gà An Tây, Minh Tâm, THCS phú An, THPT Tây Nam, Nội Thất AH, CHENG LONG FA , Hồng Phúc, Thái Thuận, Tân Vĩnh Hòa, Phát tài Tây Ninh, Vĩnh nguyên, Thủy Lợi. (Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
20/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm Thầy Khôi TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm Huỳnh Cộng Đồng TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 06 Ông Giáo TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm Hòa Thuận TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 5 Chánh Phú Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm Mỹ Phước Co TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm 28B/01 Thùng Thơ TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm 30B/01 Thùng Thơ TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm 45B/01 Thùng Thơ TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm Đình Ông Kỳ TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm Đồng Trai 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm 125 Thùng Thơ TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 20B/5 An Điền TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 23/01 An Điền TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm An Điền 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 68/01 An Điền TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 03 Xóm Ruộng TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 04 Bưng Đào TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm Bưng Đào 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 8:00 AM 1:00 PM Trạm 08 Cào Cào TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 8:00 AM 1:00 PM Trạm Bù No TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 8:00 AM 1:00 PM Trạm 159 Mỹ Phước TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 8:00 AM 1:00 PM Trạm Rạch Bắp TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 8:00 AM 1:00 PM Trạm Phú An 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 8:00 AM 1:00 PM Trạm 16 Cào Cào TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 12:00 PM 5:00 PM Trạm 142 Phú An TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 12:00 PM 5:00 PM Trạm 12 Bàu Trâm TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 12:00 PM 5:00 PM Trạm Gò Giang TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm 06 Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm Ấp 3 Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm Ấp 3 Tân Định 1-1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm TH Kinh Tế TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm 43 Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
25/10/2020 5:30 AM 6:00 AM - Khu vực Dọc Bến Phải Quốc Lộ 13 từ cổng KCN MP3 đến Ngã 3 Công An Bến Cát: Phạm Văn Toàn, Hoa Sen, THCS Thới Hòa, Chợ TĐC 3A TH, Hùng Cường, Quyền Quyên, Trung Thành, Hưng Thịnh, VP ECOLAKE, NMXLNT Số 3-2 MP 2, Nhà Mẫu ECOLAKE, KDC Ecolake, Phong Phi, Quang Phong, Hùng Thủy, Đại Ốc Hưng Lợi, Sang Phong, BR.VINA, HARDWOOD, NM.GSI, Sơn Cường, Thép Thanh Nguyên CN 1 (Bến Cát) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/10/2020 6:00 AM 6:00 PM Khu vực khách hàng: BIBICA 1,2, NM NƯỚC MP,YAZAKI T1,T2,T3,PRIMACY, TRY ON RUBBER, BIBICA ( TRẠM 630KVA), DIAMOD, TANS, PHƯỚC Ý 1,2,3, GOOD STEEL, NUTIFOOD T8,PANKO VINA PX7, TOLE BD, CỤM TRẠM CHÁNH DƯƠNG, DIAMOND, Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 6:00 AM 6:00 PM FTM, Hân Việt, Quý Thuận Thành, SINH KWANG, ELON VN, CHUNGWOO ROPE, Quý Thuận Thành, LI SHIN, Cống Bê tông, Bơm Chánh Dương, SUP0R VN, NMN Đình Bến Tranh, MASONTECH, AMPLE, Kính Phú Phong, SAMJIN, Trộn Bê Tông, Quạt VN, SEEBERGER-VN, TIEN WEI, BECAMEX UDJ, Thái Long, KING FONG, NEW YOWCHERN, NUTI FOOD, BIBICA, BAMBOO, XMHTKG, TRAM 2 BETONG MP Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 6:00 AM 6:00 PM VINATEX, PANKO -PX5, DIAMON, PANKO, CHENSAN, VINEX, DEWBERRY, Đông Nam Việt, KAISER 1+2+3, GRAND ART, CHINSHIN, HUGE BAMBOO, DEHUES 1, CHEN TAI. Bambo, Chentai, Dehui, XMHTKG, Phú Quang, Betong MP (Bến cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 6:00 AM 6:00 PM Dọc khu vực 2 bên đường N6, N8 và Khu TMDV MP1: Mầm Non MP, CX BIBICA, Đạt Vĩ Phú, WANGNER, KONDO 1+2+3+4, TAI JAN, KAISER 4(T3), Khu Nhà ở An Sinh Xã Hội, GRAND ART-3, PRIMA, WESTEM LAND, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Dương Chí Thanh, Phước Thành, KHU TMDV MP1, MDH. Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 6:00 AM 6:00 PM không Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 6:00 AM 6:00 PM Trạm 6 KDC MP, 14B Bến Ván Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 6:00 AM 6:00 PM - Khách hàng dọc khu vực đường D1: SAMYONG, Hải Quan MP, NUTI FOOD (T2), PANKO VINA 3,4,5,6, RONGSHIN, CHEN TAI, NM XLV THẢI.(Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 6:00 AM 6:30 AM - Khu vực các trạm: Trạm 1, trạm 1A, trạm 2, trạm 9, trạm 10 KDC MP1, trạm 4KDC TMDV MP1 (Bến Cát) - Khu vực các khách hàng: Hoàng Minh Nhung, Bưu cục MP, KTX Panko, Ngân Hàng MP (Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 5:30 PM 6:00 PM - Khu vực Dọc Bến Phải Quốc Lộ 13 từ cổng KCN MP3 đến Ngã 3 Công An Bến Cát: Phạm Văn Toàn, Hoa Sen, THCS Thới Hòa, Chợ TĐC 3A TH, Hùng Cường, Quyền Quyên, Trung Thành, Hưng Thịnh, VP ECOLAKE, NMXLNT Số 3-2 MP 2, Nhà Mẫu ECOLAKE, KDC Ecolake, Phong Phi, Quang Phong, Hùng Thủy, Đại Ốc Hưng Lợi, Sang Phong, BR.VINA, HARDWOOD, NM.GSI, Sơn Cường, Thép Thanh Nguyên CN 1 (Bến Cát) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/10/2020 5:30 PM 6:00 PM - Khu vực các trạm: Trạm 1, trạm 1A, trạm 2, trạm 9, trạm 10 KDC MP1, trạm 4KDC TMDV MP1 (Bến Cát) - Khu vực các khách hàng: Hoàng Minh Nhung, Bưu cục MP, KTX Panko, Ngân Hàng MP (Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
26/10/2020 8:00 AM 1:00 PM Trạm 03 Vườn Tiêu Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
26/10/2020 8:00 AM 1:00 PM Trạm An Điền 3 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
26/10/2020 8:00 AM 1:00 PM Trạm 69 Cầu Đò Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
26/10/2020 8:00 AM 1:00 PM Trạm Ấp 1 An Điền 1 Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
26/10/2020 12:00 PM 5:00 PM Trạm Đội 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
26/10/2020 12:00 PM 5:00 PM Trạm Ấp 3 An Tây 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
26/10/2020 12:00 PM 5:00 PM Trạm 06 Phú Thứ TBA: Sửa chữa thường xuyên
26/10/2020 12:00 PM 5:00 PM Trạm Phú Thứ 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
27/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm Ba Duyên Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
27/10/2020 1:30 PM 5:00 PM T8 3A Thới Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
27/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm Suối Nhánh A TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm UB Thới Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 07 Ngân Hoàng TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm Ấp 6 Thới Hòa 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 10 Ông Giáo TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm Ấp 4 Chánh Phú Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 26B Ấp 4 Chánh Phú Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm NT Điều TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm Gò Tràm TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm11 An Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm 100 Bàu Tây TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm Mía Đường TBA: Sửa chữa thường xuyên
28/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm 17 Đình Phú Thuận TBA: Sửa chữa thường xuyên
29/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 2 KDC 3A TH TBA: Sửa chữa thường xuyên
29/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 3 KDC 3A TH TBA: Sửa chữa thường xuyên
29/10/2020 7:30 AM 12:30 PM Trạm 4 KDC 3A TH TBA: Sửa chữa thường xuyên
29/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm 5 KDC 3A TH TBA: Sửa chữa thường xuyên
29/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm 6 3A TH TBA: Sửa chữa thường xuyên
29/10/2020 1:30 PM 5:00 PM Trạm 7 3A TH TBA: Sửa chữa thường xuyên
30/10/2020 7:30 AM 4:30 PM - Khu vực khách hàng: NỘI THẤT A.H, HỒNG PHÚC, CHENG LONG FA ENTRERPRISE,CƠ SỞ THÁI THUẬN , TRUNG PHÁT TÀI, Đặng thi thu Thảo, TÂN VĨNH HÒA, PHÁT TÀI TÂY NINH, VĨNH NGUYÊN , THỦY LỢI (Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
17/10/2020 10:50 AM 12:10 PM trạm J&B tiếng kêu bất thường MBA

Lịch cúp điện Dầu Tiếng

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
17/10/2020 8:00 AM 12:00 PM TBA Khu Dân Cư Bàu Rong 1, 2, 3 khu phố 6 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng). Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/10/2020 1:00 PM 5:00 PM TBA Đường Vành Đai thuộc khu phố 4B thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng). Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/10/2020 8:00 AM 4:30 PM Ấp Tân Đức xã Minh Tân (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
19/10/2020 8:00 AM 4:30 PM Ấp Đồng Trai xã Định Hiệp, ấp Hàng Nù xã An Lập (Dầu Tiếng) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
20/10/2020 8:00 AM 12:00 PM TBA Ông Vinh ấp Hòa Cường xã Minh Hòa (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
20/10/2020 1:00 PM 4:30 PM TBA Núi Đất 1 ấp Hòa Cường xã Minh Hòa (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
22/10/2020 8:00 AM 12:00 PM TBA Ấp 2B Thanh An ấp Cỏ Trách xã Thanh An (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
22/10/2020 1:00 PM 4:30 PM TBA Đồng Sen ấp Cà Tong xã Thanh An (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
23/10/2020 8:00 AM 12:00 PM TBA Ông Bôn ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
23/10/2020 1:00 PM 5:00 PM TBA Ông Viện ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 8:00 AM 5:00 PM Ấp Ván Hương xã Định Hiệp, ấp Đất Đỏ, Hàng Nù, Chót Đồng, Bàu Khai, Phú Bình xã An Lập (Dầu Tiếng) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 8:00 AM 9:00 AM Ấp Bờ Cảng xã Long Tân (Dầu Tiếng) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 4:30 PM 5:00 PM Ấp Bờ Cảng xã Long Tân (Dầu Tiếng) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
26/10/2020 8:00 AM 4:30 PM TBA Giáo Xứ 3 ấp Đồng Bé xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
27/10/2020 8:00 AM 4:30 PM TBA Hà Trung Chánh, Hà Trung Chánh 2 thuộc ấp Đồng Sơn xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
28/10/2020 8:00 AM 12:00 PM TBA Anh An ấp Hòa Lộc xã Minh Hòa (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
28/10/2020 1:00 PM 5:00 PM TBA Thái Bình ấp Đồng Bé xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
29/10/2020 8:00 AM 5:00 PM TBA Ấp 8 Thanh Tuyền ấp Rạch Kiến, Suối Cát xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
30/10/2020 8:00 AM 4:00 PM Ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)

Lịch cúp điện Tân Uyên

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
17/10/2020 5:00 AM 7:00 AM Khu vực từ Ngã 4 Cây Xăng Kim Hằng dọc đường ĐT746 đến Nghĩa Phương (Khu chợ Quang Vinh 1) dọc đường đất đỏ đến Cây Xăng Thống Nhất và đến khu vực phía sau Bệnh Viện Phong Bến Sắn (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
17/10/2020 11:30 AM 1:00 PM Khu vực Cty Đỉnh Rồng -Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
18/10/2020 7:00 AM 5:00 PM Khu vực từ Khu Phố Bình Hòa 1 dọc theo đường ĐT 746 đến Ngã 4 Bình Chuẩn (Thuận An). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 7:00 AM 5:00 PM Khu vực trạm Bình Hòa 1-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
18/10/2020 7:00 AM 4:00 PM Khu vực Cty CP Cảng Thạnh Phước-Phường Thạnh Phước (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
18/10/2020 8:00 AM 4:00 PM Khu vực trạm Cty KV TEXT 1, KV TEXT 2 -Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
18/10/2020 8:00 AM 4:00 PM Khu vực Cty TNHH Bê tông Non Nước, Trường Tiểu Học Tân Hiệp-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
18/10/2020 8:30 AM 10:00 AM Công Ty TNHH Nhiệt Quang -Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
18/10/2020 10:00 AM 11:30 AM Công Ty Cty Vinh Hưng Phú T2-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
19/10/2020 5:00 AM 7:00 AM Khu vực từ Ngã 4 Miễu Bưng Cù dọc đường ĐT747B phía phải đến khu vực VP Ấp Phước Thái (Tân Uyên). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
19/10/2020 8:00 AM 4:00 PM Khu vực trạm Hội Nghĩa 6-Phường Hội Nghĩa (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
19/10/2020 8:00 AM 4:00 PM Khu vực trạm Nhà trọ Trần Đình Chiến-Phường Hội Nghĩa (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
19/10/2020 11:00 AM 1:00 PM Khu vực Cty Hoàng Minh Đức T2, HKD Nguyễn Quang Tuấn-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
20/10/2020 5:00 AM 7:00 AM Khu vực từ KCN Nam Tân Uyên dọc đường ĐT 746 đường dây náp dưới đến Ngã Ba đường Tạo lực -TP mới Bình Dương(Tân Uyên). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
20/10/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực trạm Chợ Tân Uyên-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
21/10/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực trạm UB Khánh Bình-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
22/10/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực trạm Dốc Bà Nghĩa-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
23/10/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực trạm Ấp 3B Khánh Bình-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
24/10/2020 8:00 AM 5:00 PM Khu vực trạm UB Hội Nghĩa-Phường Hội Nghĩa (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
17/10/2020 6:15 AM 6:48 AM Khu vực từ Ngã 4 Cây Xăng Kim Hằng dọc đường ĐT746 đến Nghĩa Phương (Khu chợ Quang Vinh 1) dọc đường đất đỏ đến Cây Xăng Thống Nhất và đến khu vực phía sau Bệnh Viện Phong Bến Sắn, Khu vực Công ty Đồng Tâm 17 (TX-Tân Uyên) Nổ chì FCO pha B Tụ bù Ấp 5 Khánh Bình
17/10/2020 9:00 AM 9:35 AM Khu vực trạm Ấp 3 Hội Nghĩa Xử lý chạm cáp suất hạ áp
17/10/2020 10:35 AM 3:40 PM Khu vực nhánh rẽ Điện cơ Nam Việt Cắt điện theo yêu cầu của khách hàng để phát quang lưới điện
17/10/2020 12:00 PM 12:55 PM Khu vực nhánh rẽ VLXD Phước Thái Cắt điện theo yêu cầu của khách hàng để phát quang lưới điện
17/10/2020 12:03 PM 12:59 PM SCADA SCADA
17/10/2020 3:41 PM 5:41 PM SCADA SCADA
17/10/2020 3:41 PM 5:41 PM SCADA SCADA
17/10/2020 3:49 PM 5:49 PM SCADA SCADA
17/10/2020 3:49 PM 5:37 PM Khu vực từ Chợ Phú An dọc bên phải đường ĐH401 đến trường Trung Học Thái Hoà, từ trường Thái Hòa dọc đường ĐT747 đến Ngã 3 Cây Số 18, từ Ngã 3 Cây Số 18 dọc đường ĐT747 đến Ngã 3 Bình Hóa (TX-Tân Uyên) Do cháy nhà xưởng có vật lạ bay vào đường dây khoảng trụ 167-170

Lịch cúp điện Phú Giáo

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
20/10/2020 8:00 AM 3:00 PM Khu viên Cty Mỏ Đá Tam Lập, ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập- huyện Phú Giáo. Khách hàng đề nghị cắt điện
23/10/2020 7:00 AM 3:30 PM Khu vực: Ấp 5 xã An Thái (Phú Giáo) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
24/10/2020 7:00 AM 3:00 PM Khu vực: Ấp Đồng Tâm xã An Bình (Phú Giáo) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/10/2020 7:00 AM 3:30 PM Khu vực: Ấp Trảng Sắn xã Vĩnh Hòa (Phú Giáo) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Trung Tâm

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
17/10/2020 8:00 AM 12:00 PM Một phần KDC Vĩnh Tân, phường Vĩnh Tân-TX. Tân Uyên-Bình Dương Khách hàng đề nghị cắt điện
17/10/2020 1:00 PM 5:00 PM Một phần KDC Vĩnh Tân, phường Vĩnh Tân-TX. Tân Uyên-Bình Dương Khách hàng đề nghị cắt điện
17/10/2020 1:00 PM 5:00 PM lưới hạ áp TBA 400kVA Ấp 5 Vĩnh Tân (T6) Khách hàng đề nghị cắt điện
18/10/2020 8:00 AM 5:00 PM Trạm Ninh Sơn 2 Khách hàng đề nghị cắt điện
18/10/2020 8:00 AM 5:00 PM Trạm TQC Khách hàng đề nghị cắt điện
20/10/2020 8:00 AM 2:00 PM Trạm Nhà Ở CN TĐC Hòa Lợi Khách hàng đề nghị cắt điện
25/10/2020 5:30 AM 6:00 PM Khu vực Đường N5 KCN Kim Huy, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/10/2020 5:30 AM 6:00 PM Khu vực Đường N5 KCN Kim Huy, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/10/2020 5:30 AM 6:00 PM Khu vực một phần KCN Kim Huy, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/10/2020 5:30 AM 6:00 PM Khu vực một phần KCN Kim Huy, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
25/10/2020 5:30 AM 6:00 PM Khu vực một phần KCN Sóng Thần 3, KTĐC Phú Mỹ thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 5:30 AM 6:00 PM Khu vực một phần KCN Kim Huy, Khu dân cư Đô thị mới thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 5:30 AM 6:00 PM Khu vực một phần KCN Kim Huy, Khu tái định cư Phú Chánh C thuộc phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 5:30 AM 7:00 AM Khu vực một phần KCN VSIP II , khu nhà phố unitown thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 5:30 AM 6:30 AM Khu vực một phần Cụm công nghiệp Phú Chánh, khu tái định cư Phú Chánh A, B và toàn bộ xã Phú Chánh Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 5:30 AM 6:30 AM Khu vực một phần KCN VSIP 2A Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 6:00 PM 7:00 PM Khu vực một phần KCN VSIP II , khu nhà phố unitown thuộc phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 6:00 PM 7:00 PM Khu vực một phần Cụm công nghiệp Phú Chánh, khu tái định cư Phú Chánh A, B và toàn bộ xã Phú Chánh Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
25/10/2020 6:00 PM 7:00 PM Khu vực một phần KCN VSIP 2A Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
17/10/2020 6:56 AM 6:57 AM SCADA SCADA

Lịch cúp điện Bàu Bàng

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
23/10/2020 8:30 AM 4:30 PM Mất điện một phần Ấp Suôi Tre, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/10/2020 6:00 AM 6:00 PM Khu vực Ấp 3 Lai Uyên Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/10/2020 6:00 AM 7:00 AM Mất điện hai bên đường Quốc lộ 13 khu vực từ văn phòng khu phố ấp Cây Sắn lên đến trạm thu phí Chơn Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/10/2020 6:00 AM 7:00 AM Mất điện hai bên đường Quốc lộ 13 khu vực từ văn phòng khu phố ấp Cây Sắn lên đến trạm thu phí Chơn Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/10/2020 7:00 AM 5:00 PM Mất điện Khu vực Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng và Khu vực bên trái đường QL13 từ cổng KCN Bàu Bàng lên đến văn phòng ấp Cây Sắn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/10/2020 7:00 AM 11:00 AM Mất điện Khu vực Trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng và Khu vực dọc hai bên đường QL13 từ cổng KCN Bàu Bàng lên đến văn phòng khu phố ấp Cây Sắn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/10/2020 5:00 PM 6:00 PM Mất điện hai bên đường Quốc lộ 13 khu vực từ văn phòng khu phố ấp Cây Sắn lên đến trạm thu phí Chơn Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
25/10/2020 5:00 PM 6:00 PM Mất điện hai bên đường Quốc lộ 13 khu vực từ văn phòng khu phố ấp Cây Sắn lên đến trạm thu phí Chơn Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

PHƯỢNG LÊ