Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 25/7-31/7/2021

Xin gởi đến bạn đọc lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 25/7-31/7/2021 tại tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh.
LỊCH CÚP ĐIỆN BÌNH DƯƠNG TỪ NGÀY 25/07-31/07/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ BẾN CÁT
25-07-21 17:00:00 18:00:00 Khu vực dọc Bến trái lộ 7A từ Cổng KCN Rạch Bắp đến Ngã Tư Tàn Dù, và từ ngã tư tàn dù đến ranh giới huyện Bàu Bàng (hướng đi Cầu Quan) và Dọc bên trái Quốc lộ 13 từ Ngã ba Công An đến ranh giới huyện Bàu Bàng và Khu vực dọc 2 Bên Đường DT748 từ ngã tư An Điền đến Ranh giới huyên Dầu Tiếng. - Khu vực khách hàng: Hòa Lợi Phát, Đại Hưng phát, GHP, MDF, SHIN JI, Hiệp Nguyên, Phan Minh Thông, Phúc Sinh, Bao bì Vĩnh Tường, Tân Tiến, Ngô Thị Thu Dung, Kim Bảo, Lò Mổ, Dầu khí Thái Bình Dương, SHJ-CPR-VN, Phúc Khang, Quang Minh, Gỗ Thanh Bình Minh, Nguyễn Văn Minh, Chấn Thành, Huỳnh Văn An, Nguyễn Thị Kim Pha, Huỳnh Văn út, Thành phát, Huỳnh Thị Lệ (Bến Cát)
26-07-21 6:00:00 7:00:00 Khu vực dọc Bến trái lộ 7A từ Cổng KCN Rạch Bắp đến Ngã Tư Tàn Dù, và từ ngã tư tàn dù đến ranh giới huyện Bàu Bàng (hướng đi Cầu Quan) và Dọc bên trái Quốc lộ 13 từ Ngã ba Công An đến ranh giới huyện Bàu Bàng và Khu vực dọc 2 Bên Đường DT748 từ ngã tư An Điền đến Ranh giới huyên Dầu Tiếng. - Khu vực khách hàng: Hòa Lợi Phát, Đại Hưng phát, GHP, MDF, SHIN JI, Hiệp Nguyên, Phan Minh Thông, Phúc Sinh, Bao bì Vĩnh Tường, Tân Tiến, Ngô Thị Thu Dung, Kim Bảo, Lò Mổ, Dầu khí Thái Bình Dương, SHJ-CPR-VN, Phúc Khang, Quang Minh, Gỗ Thanh Bình Minh, Nguyễn Văn Minh, Chấn Thành, Huỳnh Văn An, Nguyễn Thị Kim Pha, Huỳnh Văn út, Thành phát, Huỳnh Thị Lệ (Bến Cát)
26-07-21 6:00:00 7:00:00 - Dọc bên phải quốc lộ 13 từ cổng KCN MP1 đến ranh giới huyện Bàu Bàng. - Khu vực khách hàng: Cơ khí Chấn Dương, Hoàng Linh, Cây Xăng Phát Lợi, Nam Hưng, Xưởng Tole, lò đường, Kho bạc Khang Nguyên Đạt, Thanh Hiền, Trần Minh Hoàng, võ Thị Hoàng, Nguyễn Văn Dũng,Trung Tâm Y Tế, Trường võ Thị Sáu, Thiên Quân, Thanh Sơn. - Khách hàng dọc khu vực đường D1: Hoàng Minh Nhung, Bưu cục MP, KTX Panko, Ngân Hàng MP, SAMYONG, Hải Quan MP, NUTI FOOD (T2), PANKO VINA 3,4,5,6, RONGSHIN, CHEN TAI, NM XLV THẢI.(Bến Cát)
25-07-21 17:00:00 18:00:00 - Dọc bên phải quốc lộ 13 từ cổng KCN MP1 đến ranh giới huyện Bàu Bàng. - Khu vực khách hàng: Cơ khí Chấn Dương, Hoàng Linh, Cây Xăng Phát Lợi, Nam Hưng, Xưởng Tole, lò đường, Kho bạc Khang Nguyên Đạt, Thanh Hiền, Trần Minh Hoàng, võ Thị Hoàng, Nguyễn Văn Dũng,Trung Tâm Y Tế, Trường võ Thị Sáu, Thiên Quân, Thanh Sơn. - Khách hàng dọc khu vực đường D1: Hoàng Minh Nhung, Bưu cục MP, KTX Panko, Ngân Hàng MP, SAMYONG, Hải Quan MP, NUTI FOOD (T2), PANKO VINA 3,4,5,6, RONGSHIN, CHEN TAI, NM XLV THẢI.(Bến Cát)
ĐIỆN LỰC HUYỆN BÀU BÀNG
26-07-21 6:00:00 7:00:00 đường D6 KCN Bàu Bàng đến đường D3 KCN Bàu Bàng
26-07-21 6:00:00 7:00:00 một phần khu vực KCN Bàu Bàng gần Cty PaiHong, KoLon, Ban chỉ huy Quân Sự, Công an Huyện; một phần phụ tải khu vực Đường N4, dọc hai bên đường DT749A từ trường tiều học Long Nguyên đến ranh giới hành chính Bàu Bàng-Dầu Tiếng.
25-07-21 17:00:00 18:00:00 Bên phải đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến quốc lộ 13
26-07-21 6:00:00 7:00:00 đường D6 KCN Bàu Bàng đến đường D3 KCN Bàu Bàng
26-07-21 0:00:00 5:00:00 khu vực đường N5 KCN Bàu Bàng, cty SWM KCN Bàu Bàng
25-07-21 17:00:00 18:00:00 đường D6 từ trạm 110kV Lai hưng đến đường NC KCN bàu Bàng
26-07-21 6:00:00 7:00:00 một phần KP Đồng sổ, khu vực xã Tân Hưng, Hưng Hòa huyện Bàu bàng
26-07-21 6:00:00 7:00:00 Bên phải đường quốc lộ 13 từ Cty Thép Tự Lực đến ranh giới hành chính Bàu Bàng-Bến Cát
25-07-21 17:00:00 18:00:00 Bên phải quốc lộ 13 từ cty thép Tự Lực đến ranh giới hành chính Bàu Bàng-Bến Cát
26-07-21 6:00:00 7:00:00 Bên phải đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến quốc lộ 13
25-07-21 17:00:00 18:00:00 đường D6 từ trạm 110kV Lai hưng đến đường N3 KCN bàu Bàng
26-07-21 6:00:00 7:00:00 bên trái QL13 từ cổng KCN Bàu Bàng đến rang giới hành chính Bàu Bàng- Bến Cát, Cty Thép Tự Lực
25-07-21 17:00:00 18:00:00 một phần khu vực KCN Bàu Bàng gần Cty PaiHong, KoLon, Ban chỉ huy Quân Sự, Công an Huyện; một phần phụ tải khu vực Đường N4, dọc hai bên đường DT749A từ trường tiều học Long Nguyên đến ranh giới hành chính Bàu Bàng-Dầu Tiếng.
25-07-21 17:00:00 18:00:00 một phần KP Đồng sổ, khu vực xã Tân Hưng, Hưng Hòa huyện Bàu bàng
26-07-21 0:00:00 5:00:00 khu vực bên trái đường D6 KCN Bàu Bàng từ trạm 110kV Lai Hưng đến đường D3 KCN Bàu Bàng; dọc hai bên đường D3 KCN Bàu Bàng đến Cty Fine Chemical
25-07-21 17:00:00 18:00:00 đường D6 từ trạm 110kV Lai hưng đến đường N3 KCN bàu Bàng
25-07-21 17:00:00 18:00:00 khu vực bên trái QL 13 từ cổng KCN Bàu Bàng đến ranh giới hành chính Bàu Bàng-Bến Cát
26-07-21 6:00:00 7:00:00 đường D6 KCN Bàu Bàng đến đường NC KCN Bàu Bàng
ĐIỆN LỰC HUYỆN DẦU TIẾNG
25-07-21 17:00:00 18:00:00 Toàn bộ xã Minh Hòa, Minh Thạnh (Dầu Tiếng)
25-07-21 17:00:00 18:00:00 Toàn bộ xã Long Tân (Dầu Tiếng)
26-07-21 6:00:00 7:00:00 Toàn bộ xã Minh Hòa, Minh Thạnh (Dầu Tiếng)
26-07-21 6:00:00 7:00:00 Toàn bộ xã Long Tân (Dầu Tiếng).

MAI UYÊN