Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 26/09-02/10/2021

Xin gởi đến bạn đọc lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 26/09-02/10/2021 tại tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh.
LỊCH CÚP ĐIỆN BÌNH DƯƠNG TỪ NGÀY 26/09-02/10/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP THỦ DẦU MỘT
30-09-21 8:00:00 12:00:00 - Khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, lưới hạ thế thuộc trạm UB Hiệp Thành 2, phường Hiệp Thành (TDM).
30-09-21 13:00:00 16:30:00 - Khu vực đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Trương Định, đường Hoàng Hoa Thám lưới hạ thế thuộc trạm Hoàng Hoa Thám 2, phường Hiệp Thành (TDM).
30-09-21 11:00:00 12:00:00 - Khu vực khu dân cự Định Hoà lưới hạ áp thuộc trạm Khu TĐC Liên Kế Định Hòa, phường Định Hoà (TDM)
30-09-21 13:00:00 16:30:00 - Khu vực đường Hoàng Hoa Thám, đường Nguyễn Văn Trỗi lưới hạ thế thuộc, trạm Phạm Ngũ Lão 3, phường Hiệp Thành (TDM)
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ BẾN CÁT
06-10-21 13:30:00 17:00:00 T11 KDC Oasis
26-09-21 8:00:00 13:00:00 Nhánh rẽ Ovicable
05-10-21 7:30:00 16:30:00 trạm UB An Tây 2
07-10-21 8:00:00 13:00:00 Trạm 02B Cầu Tây
30-09-21 13:30:00 17:00:00 - Khu vực các trạm: 05, 17, 34 Đình Phú Thuận (Bến Cát)
07-10-21 7:30:00 16:30:00 Trạm 91 An Tây
26-09-21 10:00:00 15:00:00 Nr ĐÔNG DƯƠNG
07-10-21 12:00:00 17:00:00 Trạm Ấp 1 An Tây 2
26-09-21 10:00:00 15:00:00 NrMỰC IN CITI
28-09-21 13:30:00 17:00:00 NR 04 An Thuận
29-09-21 13:30:00 16:30:00 NR Ấp 5 Chánh Phú Hòa
30-09-21 7:30:00 12:30:00 - Khu vực trạm: 08 Kim Sơn -Khu vực khách hàng: huyền phát May Thanh Hiền, Trần Văn Đông, Âu Văn Phước, cơ sở Phú An, Nguyễn Thị Bích Nga, VIETFOM, Điinh Thị Thu, Gỗ Kim Sơn
26-09-21 13:00:00 17:00:00 Nr Punch InDusTrial
01-10-21 7:30:00 16:30:00 T4 KDC TH
08-10-21 13:30:00 17:00:00 T.4 KĐT MP2
06-10-21 7:30:00 12:30:00 T4 KDC Oasis
28-09-21 7:30:00 12:30:00 Nr Ấp 3 Phú An
07-10-21 8:00:00 13:00:00 Trạm 5 KDC Ấp 6 Thới Hòa
08-10-21 7:30:00 12:30:00 T.1 KĐT MP2
26-09-21 15:00:00 18:00:00 Nr Cáp Ngầm Castec Vina
29-09-21 7:30:00 12:30:00 T2 KDC MP1
07-10-21 8:00:00 13:00:00 T2 KDC Ấp 5C TH
26-09-21 8:00:00 13:00:00 tRẠM TOP AMECIAN
04-10-21 7:30:00 16:30:00 trạm 1 KTĐC Mỹ Phước 3
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ DĨ AN
26-09-21 8:00:00 16:30:00 Công ty TNHH Phú Phú Vinh - phường Tân Đông Hiệp - TP Dĩ An - tỉnh Bình Dương
26-09-21 8:00:00 16:00:00 Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hiệp Phong
26-09-21 8:00:00 16:00:00 Tại trụ 02 NR DNTN Thiết Đan
ĐIỆN LỰC HUYỆN BÀU BÀNG
07-10-21 8:30:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp 4 xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng không có khu cách ly tập trung covid-19
06-10-21 8:30:00 13:30:00 Mất điện một phần khu phố Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng không có khu cách ly tập trung covid-19
09-10-21 8:30:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp Bà Tứ, xã Cây Trường, huyện Bàu Bàng không có khu cách ly tập trung covid-19
04-10-21 8:30:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp 2 xã Long Nguyên, huyện Bàu Bang không có khu cách ly tập trung covid-19
05-10-21 8:30:00 13:30:00 Mất điện một phần khu phố Xà Mách, Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng không có khu cách ly tập trung covid-19
08-10-21 8:30:00 13:30:00 Mất điện một phần xã An Long, huyện Phú Giáo không có khu cách ly tập trung covid-19
ĐIỆN LỰC HUYỆN DẦU TIẾNG
28-09-21 14:30:00 15:40:00 Ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng)
01-10-21 13:30:00 16:40:00 Ấp Tân Minh xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng).
29-09-21 14:30:00 15:40:00 Ấp Đồng Bà Ba xã Long Hòa (Dầu Tiếng).
28-09-21 8:30:00 9:40:00 Ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng)
01-10-21 8:30:00 12:10:00 Ấp Hòa Thành xã Minh Hòa (Dầu Tiếng).
29-09-21 8:00:00 16:30:00 Ấp Bưng Còng xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng).
30-09-21 8:00:00 12:00:00 Khu phố 6 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng).
29-09-21 10:00:00 11:40:00 Ấp Tân Bình xã Minh Tân (Dầu Tiếng).
30-09-21 13:30:00 16:50:00 Ấp Bờ Cảng xã Long Tân (Dầu Tiếng).
28-09-21 13:00:00 14:10:00 Ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng)
27-09-21 8:00:00 16:30:00 Ấp Phú Bình, xã An Lập (Dầu Tiếng).
29-09-21 13:00:00 14:10:00 Ấp Cây Liễu xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng).
27-09-21 8:00:00 9:40:00 Khu phố 2 thị trấn Dầu Tiếng (Dầu Tiếng).
29-09-21 8:30:00 9:40:00 Ấp Bầu Giầu xã Định An (Dầu Tiếng).
28-09-21 8:00:00 12:00:00 Ấp Bàu Khai xã An Lập (Dầu Tiếng)
28-09-21 10:00:00 11:40:00 Ấp Tân Định xã Minh Tân (Dầu Tiếng)
27-09-21 10:00:00 11:40:00 Ấp Hàng Nù xã An Lập (Dầu Tiếng).
30-09-21 8:30:00 12:10:00 Ấp Hố Cạn xã An Lập (Dầu Tiếng).
ĐIỆN LỰC HUYỆN PHÚ GIÁO
09-10-21 8:00:00 13:00:00 Ấp Suối Con xã Phước Hòa (Phú Giáo)
07-10-21 8:00:00 13:00:00 Đường Cần Lố khu phố 6 TT Phước Vĩnh (Phú Giáo)
05-10-21 8:00:00 13:00:00 Ấp Đồng Trâm xã Phước Sang (Phú Giáo)

MAI UYÊN