Lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 14/9 đến 20/9/2020

Lịch cúp điện tại các quận, huyện thuộc TP. Cần Thơ từ ngày 14/9 đến 20/9/2020 cập nhật mới nhất.

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Ninh Kiều 14/09/2020 9:00 9:30 + Mất điện: một phần 30/4 từ ngã 3 Quang Trung đến Châu Văn Liêm, đường Quang Trung Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 15/09/2020 13:00 16:00 Khu vực mất điện: Khu TT BV Đa khoa TW – Đường Nguyễn Văn Linh – Quận Ninh Kiều. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Ninh Kiều 17/09/2020 8:00 16:00 Một phần KDC 923 – Phường An Bình – Quận Ninh Kiều TPCT TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Cái Răng

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
16/09/2020 8:00 8:40 Một phần KV 6 và 7 – Phường Hưng Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/09/2020 8:50 9:30 Một phần KV 2 và 3 – Phường Hưng Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/09/2020 9:40 10:20 Một phần KV 1 và 2 – Phường Hưng Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/09/2020 10:30 11:30 Rạch Vong - KV 10 – Phường Hưng Phú, một phần KV 1 – Phường Hưng Thạnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/09/2020 13:00 14:00 Một phần KV 1 đến Cầu Hưng Lợi – P. Hưng Thạnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/09/2020 14:10 14:50 Một phần KV 1 – Phường Hưng Thạnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/09/2020 15:00 15:40 Một phần KV 1 – Phường Hưng Thạnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/09/2020 8:00 11:30 Bộ CHQS TP Cần Thơ, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng – P.Hưng Thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/09/2020 8:00 8:40 Một phần đường Trần Hưng Đạo, đường Hàng Gòn - KV Yên Trung – Phường Lê Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/09/2020 8:50 9:30 Từ chợ Bà Vèn đến rạch Ông Mênh thuộc KV Yên Hạ - P. Thường Thạnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/09/2020 9:40 10:40 Từ ngã ba cuối đường Hàng Gòn đến cầu kênh Thuỷ Lợi thuộc KV Yên Trung – P. Lê Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/09/2020 13:00 13:40 Một phần KV Yên Thạnh – P. Thường Thạnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/09/2020 13:50 14:30 Một phần KV Yên Thạnh – P. Thường Thạnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/09/2020 9:00 9:45 Một phần KV Thạnh Thắng, Thạnh Hưng, Thạnh Phú – Phường Phú Thứ TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/09/2020 10:00 10:45 Một phần KV Thạnh Hưng – Phường Phú Thứ TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/09/2020 13:00 13:45 Một phần KV Phú Hưng – P. Phú Thứ TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/09/2020 14:00 14:45 Một phần KV Phú Thạnh – P. Tân Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Ô Môn

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
14/09/2020 8:00 15:00 Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An, Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
14/09/2020 8:00 14:00 Mất điện một phần các khu vực: Trường Hòa, Trường Hưng – Phường Trường Lạc – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/09/2020 8:00 12:00 Mất điện khu vực: Bình Phước – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/09/2020 8:00 14:00 Khu vực Thới Bình A, Phường Thới An, Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/09/2020 9:00 11:00 Mất điện một phần khu vực 5, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/09/2020 8:00 17:00 Mất điện: Các KV: Thới Thuận, Thới Thuận A, Thới Thạnh, Thới Thạnh A, Thới Hòa, Thới Hòa A, Thới Hòa B, Thới Hòa C, Thới Trinh C - Phường Thới An; KV Thới Thạnh Đông - Phường Thới Long – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/09/2020 8:00 14:00 Mất điện một phần các khu vực Thới Trinh C, khu vực Thới Thuận, khu vực Thới Hòa A, Phường Thới An, Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/09/2020 8:00 10:00 Mất điện khu vực: Bình Phước – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
15/09/2020 9:00 14:00 Một phần KV Tân Phước 1 - Phường Thuận Hưng Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/09/2020 8:00 9:30 Một phần KV Phước Lộc, - Phường Tân Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/09/2020 8:00 8:30 Một phần KV Long Thạnh 2 - Phường Thốt Nốt, TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/09/2020 9:00 9:30 Một phần KV Qui Thạnh 1 - Phường Trung Kiên TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/09/2020 9:00 9:30 Một phần KV Tràng 2 - Phường Trung Nhứt TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/09/2020 10:00 10:30 Một phần KV Phước Lộc, - Phường Tân Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/09/2020 11:00 11:30 Một phần KV Phước Lộc, - Phường Tân Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/09/2020 13:00 13:30 Một phần KV Phước Lộc, - Phường Tân Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên
16/09/2020 14:00 14:30 Một phần KV Đông Bình, - Phường Tân Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/09/2020 9:00 14:00 Mộ phần KV Thới Bình 2 - Phường Thới Thuận Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

TRÚC BÌNH

Tin nổi bật