Lịch cúp điện Củ Chi từ ngày 13/1 đến 19/1/2021

Điện lực Củ Chi sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống trong từ ngày 13/1 đến 19/1/2021.

Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Mã trạm/ Mã đường dây Khu Vực Thời Gian 
13/01/2021 F39AS998D, F39AS492D, F39AS903D, F39AS637D, F39AS561D, F39AS318D, F39AS285D, F39AS207D, F39AS404C, F39AS911L, F39AS397N Một phần ấp Phước Hòa, ấp Mũi Côn Đại, ấp Trại Đèn xã Phước Hiệp huyện Củ Chi Từ 8h30 - 12h30
15/01/2021 V19LS003D, V19LS896D, V19LS755D, V19LS906H, V19LS004N, V19LS005D, V19LS006D, V19LS007L Một phần ấp Hậu, ấp Bàu Sim xã Tân Thông Hội Từ 8h30 - 12h30
16/01/2021 V19BS185D, V19BS450D Một phần Khu phố 1, khu phố 4, khu phố 6, khu phố 8 Thị trấn Củ Chi Từ 8h30 - 12h30
17/01/2021 V19AS149D, V19AS794D Một phần Khu phố 1, khu phố 3, khu phố 7 Thị trấn Củ Chi Từ 8h30 - 12h30
19/01/2021 V19BS049D Một phần Khu phố 4, khu phố 6 Thị trấn Củ Chi Từ 8h30 - 12h30

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi điều kiện cho phép, ngành điện có thể sẽ không cắt điện hoặc tái lập điện trong thời gian sớm nhất để rút ngắn thời gian mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất điện hoặc mất an toàn trên hệ thống điện thuộc địa bàn TP.HCM, khách hàng có thể gọi số điện thoại 1900545454.

HOÀNG ANH