Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 03/10-09/10/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 03/10 đến ngày 09/10/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 03/10-09/10/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN HẢI CHÂU
03-10-21 8:00:00 13:00:00 BV ĐÀ NẴNG 2
03-10-21 8:00:00 13:00:00 BV ĐÀ NẴNG 1
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
03-10-21 6:00:00 17:00:00 Nguyễn Trãi 3
03-10-21 6:00:00 17:00:00 Dưỡng Khí ĐN
03-10-21 6:00:00 17:00:00 Ngân Hàng Hòa Khánh
03-10-21 7:30:00 9:30:00 Bạch Đằng
03-10-21 7:30:00 9:30:00 Đông Sơn
03-10-21 7:30:00 9:30:00 Shinih
03-10-21 9:30:00 11:30:00 May 19-5
03-10-21 9:30:00 12:00:00 Bao Bì VN
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
03-10-21 7:00:00 12:00:00 Khu CBCC - NHS
03-10-21 7:00:00 12:00:00 KDC TTHC Quận NHS
03-10-21 7:00:00 12:00:00 Trần Văn Đán T2
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
03-10-21 5:00:00 17:30:00 Bưu điện Đà Nẵng 4
03-10-21 5:00:00 17:30:00 Trạm Bơm Nước Thải HC
03-10-21 5:00:00 17:30:00 Thay dây trung áp vị trí 71/1 (TBA KTT Dệt Hòa Thọ) đến vị trí 71/38 (TBA Cẩm Lệ 4) nhánh rẽ dọc đường Ông Ích Đường – Đz 473/ Cầu Đỏ.
03-10-21 5:00:00 17:30:00 Khu Phố Chợ Cẩm Lệ T2
03-10-21 5:00:00 17:30:00 Cẩm Lệ 1
03-10-21 5:00:00 17:30:00 Cẩm Lệ 3
03-10-21 5:00:00 17:30:00 Cẩm Lệ 2
03-10-21 5:00:00 17:30:00 Khu tập thể dệt Hòa Thọ
03-10-21 5:00:00 17:30:00 Khu phố chợ Cẩm Lệ
03-10-21 5:00:00 17:30:00 Cẩm Lệ 4
03-10-21 5:00:00 17:30:00 KDC An Hòa T4
03-10-21 5:00:00 17:30:00 Bình Thái 4
03-10-21 5:00:00 17:30:00 TBA Bình Thái 8
03-10-21 5:00:00 17:30:00 TBA KDC Năm Sân Bay T2
03-10-21 5:00:00 17:30:00 Dệt Hải Vân
03-10-21 5:00:00 17:30:00 UBND quận Cẩm Lệ

MAI UYÊN