Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 04/07 đến 10/7/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 04/07 đến ngày 10/7/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 04/07-10/07/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
05-07-21 8:00 15:00 Chiếu sáng T1(đường YK)
06-07-21 8:00 15:00 Chiếu sáng Sơn Trà - Điện Ngọc T6
ĐIỆN LỰC HUYỆN HÒA VANG
04-07-21 6:00 10:00 Phú Sơn 2
04-07-21 7:00 7:30 TBA CC hạ tầng CNC
04-07-21 7:00 16:00 Chiếu sáng khu CNTT T1
04-07-21 7:00 16:00 Chiếu sáng khu CNTT T2
04-07-21 7:00 16:00 Công ty Trung Nam EMS
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
06-07-21 6:00 9:30 TBA MASSAGE CHAM SPA
06-07-21 14:00 17:00 CTy CPXD CT 525
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
05-07-21 8:00 15:00 Chiếu sáng T1(đường YK)
06-07-21 8:00 15:00 Chiếu sáng Sơn Trà - Điện Ngọc T6
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
04-07-21 6:30 9:30 XN Bêtông Dinco
04-07-21 6:30 9:30 Hùng Thúy
04-07-21 6:30 9:30 Đức Việt
04-07-21 6:30 9:30 Nga Tuấn
04-07-21 6:30 9:30 Giấy Rạng Đông+LPH.Phú
04-07-21 6:30 9:30 Tự Dùng Thép Thái Bình Dương
04-07-21 6:30 9:30 CS KCNHK MR
04-07-21 6:30 9:30 Cơ Khí Mạ
04-07-21 6:30 9:30 Dana-Ý T3
04-07-21 6:30 9:30 Lovepop
04-07-21 6:30 9:30 Yusen T2
04-07-21 6:30 9:30 Tuấn Đức
04-07-21 6:30 9:30 Logitem
04-07-21 6:30 9:30 Công ty MFC
04-07-21 6:30 9:30 Keytronic
04-07-21 6:30 9:30 Nippon
04-07-21 6:30 9:30 Vafi
04-07-21 6:30 9:30 Thanh Phú
04-07-21 6:30 9:30 SunMN

MAI UYÊN