Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 08/06 đến 14/06/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 08/06 đến ngày 14/06/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 08/06-14/06/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
08/06/21 13:00:00 17:30:00 Tống Văn Trung
ĐIỆN LỰC HÒA VANG
08/06/21 7:30:00 11:30:00 TT 05-06
08/06/21 13:00:00 17:00:00 TBA KDC HÒA NINH 5
08/06/21 13:00:00 17:00:00 Hoà Ninh 5
ĐIỆN LỰC HẢI CHÂU
08/06/21 8:00:00 10:30:00 PHAN CHÂU TRINH 2
08/06/21 13:30:00 16:30:00 CỔ VIỆN CHÀM 3
ĐIỆN LỰC CẨM LỆ
08/06/21 6:00:00 17:00:00 TTGD Quốc Phòng QK5
08/06/21 6:00:00 17:00:00 Kho Xăng Dầu C2-D6
08/06/21 6:00:00 17:00:00 TĐ2-Lữ đoàn 575-QK5
08/06/21 6:00:00 17:00:00 Sư đoàn 375
08/06/21 6:30:00 9:30:00 Yến Nê
08/06/21 13:00:00 17:30:00 Hòa Cầm 5
08/06/21 13:00:00 17:30:00 Bình Thái 2

MAI UYÊN