Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 20/06 đến 26/06/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 20/06 đến ngày 26/06/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 20/06-26/06/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
22-06-21 14:00 17:30 SPS20
ĐIỆN LỰC QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
22-06-21 6:30 15:00 Trạm bơm XLNT 8.1
22-06-21 6:30 15:00 Nhà biểu diễn nghệ thuật quận Ngũ Hành Sơn
22-06-21 6:30 15:00 XLNT Ngũ Hành Sơn T2
23-06-21 14:00 17:00 KDC Làng đá mỹ nghệ Non nước T2
ĐIỆN LỰC HUYỆN HÒA VANG
20-06-21 7:00 12:00 TĐC KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LIÊN
20-06-21 7:00 12:00 Nhà máy UAC Việt Nam
20-06-21 7:00 12:00 Chiếu sáng khu CNTT T1
20-06-21 7:00 12:00 Chiếu sáng khu CNTT T2
20-06-21 7:00 12:00 Công ty Trung Nam EMS
ĐIỆN LỰC QUẬN HẢI CHÂU
21-06-21 13:00 13:30 BÀU HẠC 2
21-06-21 17:00 18:00 BÀU HẠC 2
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
24-06-21 6:00 17:30 Bình Hoà 3
24-06-21 6:00 17:30 KDC Số 5 Nguyễn Tri Phương T1
24-06-21 6:00 17:30 KDC số 5 NTP T2
24-06-21 6:00 17:30 Phan Đăng Lưu
24-06-21 6:00 17:30 VPLV CPXD 545
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
22-06-21 6:30 15:00 Trạm bơm XLNT 8.1
22-06-21 6:30 15:00 Nhà biểu diễn nghệ thuật quận Ngũ Hành Sơn
22-06-21 6:30 15:00 XLNT Ngũ Hành Sơn T2
23-06-21 14:00 17:00 KDC Làng đá mỹ nghệ Non nước T2
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
20-06-21 5:30 7:00 Tú Mỡ
20-06-21 5:30 7:00 TBA Lê Thạch
20-06-21 5:30 7:00 TBA Đinh Liệt
20-06-21 5:30 12:00 TBA Nguyễn Đỗ Cung
20-06-21 5:30 12:00 TBA Nguyễn Như Hạnh 4

MAI UYÊN