Lịch cúp điện Đà Nẵng từ ngày 28/11-4/12/2021

Điện lực Đà Nẵng tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế từ ngày 28/11 đến ngày 4/12/2021
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐÀ NẴNG TỪ NGÀY 28/11-04/12/2021
Ngày Từ- Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC QUẬN HẢI CHÂU
08:00 ngày 01/12/2021 08:30 ngày 01/12/2021 NGÔ CHI LAN
10:30 ngày 01/12/2021 11:00 ngày 01/12/2021 NGÔ CHI LAN
13:30 ngày 01/12/2021 14:00 ngày 01/12/2021 NGÔ CHI LAN 2
15:30 ngày 01/12/2021 16:00 ngày 01/12/2021 NGÔ CHI LAN 2
ĐIỆN LỰC QUẬN LIÊN CHIỂU
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Hoà Hiệp 2
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Thủy Tú 1
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Kim Liên
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Cầu Liên Chiểu
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 KDC Suối Lương
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Kim Liên 2
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 TBA Cầu Nam Ô
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Hòa Hiệp 3
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Thủy Tú 3
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Hòa Hiệp 4
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Kim Liên 3
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Ngô Xuân Thu 4
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Đỉnh Đèo Hải Vân
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 TBA CC Đồn BP 244
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 TBA KIM LIÊN 4
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Hòa Hiệp Bắc
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 TBA Nguyễn Văn Cừ T1
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 TBA Nguyễn Văn Cừ T2
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Trường Giao thông 5
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Trường KTNV Đường sắt
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 XN 875
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 XN Vật Tư Đường Sắt
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 XM Hải Vân T2
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 XM Ngũ Hành Sơn T1
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Hóa Chất HK
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Lặp Cao Tần
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Cty Điện Chiếu Sáng
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 XM Hải Vân T1
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Thông Tin Duyên Hải
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 XD Petec
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Hóa Chất Hòa Khánh T2
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 PTSC
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 CS Quốc Lộ T1
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 CS Quốc Lộ T2
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 XDHK Liên Chiểu
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 KC Thép Cosevco
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Nước Liên Chiểu
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Ga Hải Vân Bắc
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Ga Hải Vân Nam
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Ga Hải Vân Đỉnh
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Sức Trẻ
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 XM Ngũ Hành Sơn T2
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Liên Hiệp Sức Kéo
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Cao Su ĐN
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 CT VTĐ.Sắt
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Thịnh Phú T2
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Thôn Hòa Vân
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Kho XD K83
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Sức Trẻ T2
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Nhựa Việt Thái
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 DN Suối Chanh
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Hạt Kiểm Lâm
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 America Asia
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Cortex VN
08:00 ngày 28/11/2021 12:30 ngày 28/11/2021 Cơ Khí Mạ
08:00 ngày 29/11/2021 10:30 ngày 29/11/2021 An Ngãi đông
07:30 ngày 30/11/2021 10:30 ngày 30/11/2021 Ngã Ba Huế 6
07:30 ngày 01/12/2021 10:30 ngày 01/12/2021 TBA Đà Sơn 9
ĐIỆN LỰC QUẬN SƠN TRÀ
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Du lịch Sơn Trà T1
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Bãi Bụt
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Chùa Linh Ứng
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Trường Phúc
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Chiếu sáng Sơn Trà -Điện Ngọc T2
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Chiếu sáng Sơn Trà-Điện Ngọc T3
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Chiếu sáng Sơn Trà -Điện Ngọc T1
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 TT cứu nạn cứu hộ
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Chiếu sáng Sơn Trà-Điện Ngọc T4
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Resort Bãi Con
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Bãi Bắc
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 TT cứu hộ cứu nạn KV2
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Mũi Súng
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Chiếu sáng Bãi Bắc T2
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Chiếu sáng Bãi Bắc T1
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Đà Nẵng Resort & Spa InterContinental
06:00 ngày 28/11/2021 17:00 ngày 28/11/2021 Đồn biên phòng Sơn Trà
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Khu biệt thự Suối đá
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Rừng cấm Sơn Trà
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Đài Viễn Thông
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 FIR
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Đài FM
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 RADA Sơn Trà khu A
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Đài tiếng nói Việt Nam
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Phát hình Quốc gia
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Chiếu sáng RADA T1
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Chiếu sáng RADA T2
08:00 ngày 28/11/2021 15:00 ngày 28/11/2021 Nhà bộ đội vùng 3 Hải Quân - Khu A
08:00 ngày 28/11/2021 15:00 ngày 28/11/2021 Nhà bộ đội vùng 3 Hải Quân - Khu C
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Rada SDD 1
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Công ty quản lý bay miền Trung
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Chiếu sáng nhà vọng cảnh
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Chiếu sáng đỉnh bàn cờ
08:00 ngày 28/11/2021 15:00 ngày 28/11/2021 Cầu cảng số 8 (BỘ TƯ LỆNH VÙNG 3 HẢI QUÂN)
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Trạm RADA E290 (CÔNG TY CỔ PHẦN ACC)
08:00 ngày 28/11/2021 16:00 ngày 28/11/2021 Trạm RADA E290 T2 (CÔNG TY CỔ PHẦN ACC)
13:00 ngày 29/11/2021 17:30 ngày 29/11/2021 Châu Thị Vĩnh Tế
07:00 ngày 30/11/2021 12:00 ngày 30/11/2021 Cầu Đen 2
07:30 ngày 30/11/2021 12:30 ngày 30/11/2021 Bùi Tá Hán
07:30 ngày 30/11/2021 13:30 ngày 30/11/2021 KDC Làng đá mỹ nghệ non nước T5
13:00 ngày 30/11/2021 17:30 ngày 30/11/2021 An Hải Bắc 1
07:30 ngày 01/12/2021 12:00 ngày 01/12/2021 An Hoà 1
07:30 ngày 01/12/2021 12:00 ngày 01/12/2021 Trường Xuân
13:00 ngày 01/12/2021 17:30 ngày 01/12/2021 Chợ Chiều 2
13:00 ngày 01/12/2021 17:30 ngày 01/12/2021 Chợ Chiều 1
ĐIỆN LỰC QUẬN CẨM LỆ
07:30 ngày 29/11/2021 11:30 ngày 29/11/2021 Lệ Sơn
13:30 ngày 29/11/2021 17:30 ngày 29/11/2021 Bia Khuê Trung
07:30 ngày 30/11/2021 11:30 ngày 30/11/2021 Thôn Nhơn Thọ
13:30 ngày 30/11/2021 17:30 ngày 30/11/2021 Tân Hạnh
05:00 ngày 02/12/2021 17:30 ngày 02/12/2021 Cưa Quyết Tiến
05:00 ngày 02/12/2021 17:30 ngày 02/12/2021 Đội 6 Phong bắc
05:00 ngày 02/12/2021 17:30 ngày 02/12/2021 Đội 10.1 Phong Bắc
05:00 ngày 02/12/2021 17:30 ngày 02/12/2021 Đội 10.2 Phong Bắc
05:00 ngày 02/12/2021 17:30 ngày 02/12/2021 Ánh sáng Phong Bắc
ĐIỆN LỰC HUYỆN HÒA VANG
07:30 ngày 30/11/2021 08:00 ngày 30/11/2021 Cẩm Toại Đông
10:30 ngày 30/11/2021 11:00 ngày 30/11/2021 Cẩm Toại Đông
13:00 ngày 30/11/2021 13:30 ngày 30/11/2021 Hòa Phong 1
16:00 ngày 30/11/2021 16:30 ngày 30/11/2021 Hòa Phong 1
07:30 ngày 01/12/2021 08:00 ngày 01/12/2021 TBA Khu TĐC Hòa Liên
10:30 ngày 01/12/2021 11:00 ngày 01/12/2021 TBA Khu TĐC Hòa Liên
13:00 ngày 01/12/2021 13:30 ngày 01/12/2021 TBA TĐC Hòa Liên 4T2
16:00 ngày 01/12/2021 16:30 ngày 01/12/2021 TBA TĐC Hòa Liên 4T2
08:00 ngày 02/12/2021 12:00 ngày 02/12/2021 Vinashin Petro
ĐIỆN LỰC QUẬN THANH KHÊ
07:30 ngày 29/11/2021 08:30 ngày 29/11/2021 KGĐ Nhà ở quân đội NM A32
10:30 ngày 29/11/2021 11:30 ngày 29/11/2021 KGĐ Nhà ở quân đội NM A32
13:00 ngày 29/11/2021 14:00 ngày 29/11/2021 KGĐ SĐQN F372 T2
15:30 ngày 29/11/2021 16:30 ngày 29/11/2021 KGĐ SĐQN F372 T2

MAI UYÊN