Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 08/06 - 14/06/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 08/06 - 14/06/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 08/06-14/06/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
15/06/21 16:00:00 16:30:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa,P. Hóa An, Công ty Pouchen)
10/06/21 8:00:00 12:00:00 TBA Bình Thiền 7 (Đang nhận nguồn 476 Hàm Nghi) (Mất điện một phần KP1 - P.Bửu Long, KP4 – P.Quang Vinh)
15/06/21 7:15:00 7:45:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa,P.H óa An, Công ty Pouchen)
08/06/21 8:00:00 12:00:00 TBA Bửu Hòa 10 - tuyến 477 Bửu Hòa (Mất điện một phần KP1 – P.Bửu Hòa)
ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT
09/06/21 9:45:00 11:15:00 Ấp Dốc mơ 2 - xã Gia Tân 1
09/06/21 7:45:00 9:15:00 Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3
09/06/21 13:15:00 14:45:00 Ấp Dốc mơ 2 - xã Gia Tân 1
11/06/21 7:45:00 11:15:00 Ấp Hưng Hiệp - xã Hưng Lộc
13/06/21 7:00:00 14:00:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm
11/06/21 8:15:00 11:45:00 Ấp 94 - xã Hưng Lộc
12/06/21 7:30:00 17:00:00 Ấp Nam Sơn , Bắc Sơn xã Quang Trung
13/06/21 10:00:00 16:45:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm
10/06/21 7:45:00 11:15:00 Ấp Xuân Thiện - xã Xuân Thiện
08/06/21 7:30:00 12:00:00 Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung
11/06/21 7:30:00 17:00:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 xã Quang Trung
13/06/21 10:30:00 17:15:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm
08/06/21 13:15:00 16:45:00 Ấp Lê Lợi 1, xã Bàu Hàm 2
09/06/21 14:45:00 16:15:00 Ấp Dốc mơ 3 - xã Gia Tân 1
12/06/21 7:30:00 17:00:00 Ấp Nam Sơn , Bắc Sơn xã Quang Trung
ĐIỆN LỰC TRỊ AN
13/06/21 8:30:00 11:30:00 Khách hàng Dũng Khanh - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
13/06/21 13:30:00 16:30:00 Khách hàng Bê Tông Hùng Vương – Ấp 1, xã Thạnh Phú, , huyện Vĩnh Cửu
13/06/21 8:30:00 11:30:00 Khách hàng Mỏ Đá Hóa An - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
ĐIỆN LỰC LONG KHÁNH
21/06/21 7:30:00 10:30:00 Mất điện đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình TP Long Khánh.
21/06/21 7:30:00 17:00:00 Mất điện đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
12/06/21 9:30:00 10:30:00 09h30 - 10h30: Một phần các ấp 2A, 3 - xã Xuân Hưng.
08/06/21 8:30:00 11:00:00 08h30 - 11h00: Một phần các ấp Bình Tân, Bình Xuân 1 - xã Xuân Phú.
ĐIỆN LỰC ĐỊNH QUÁN
15/06/21 8:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Hòa 8A
14/06/21 9:30:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 3
14/06/21 8:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Bàu Minh 2
15/06/21 13:15:00 15:30:00 Nhánh rẽ Bình Cường
08/06/21 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
15/06/21 13:30:00 17:00:00 Nhánh rẽ Cầu Ván 4
16/06/21 8:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5
18/06/21 8:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Suối Soon 12
10/06/21 14:00:00 16:00:00 Ap Phu Quy 1 - x. La Ngà - h Định Quán .
11/06/21 8:00:00 10:00:00 Ap5 - Xa Suối Nho - h Định Quán .
15/06/21 8:00:00 9:30:00 Nhánh rẽ Bàu Kẻ
14/06/21 10:45:00 12:30:00 Trạm biến áp Trà Cổ 12A
18/06/21 10:00:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lợi 7
18/06/21 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Suối Soon 6
14/06/21 14:00:00 16:15:00 Trạm biến áp Phú Điền 11
14/06/21 8:00:00 9:00:00 Trạm biến áp Phú Sơn 2
09/06/21 8:00:00 15:45:00 Ấp Ngọc Lâm 3 _ xa Phú Thanh, ẤP 3- x. Trà Cổ - h. Tân Phú
11/06/21 14:00:00 16:30:00 Ap 1 va 2 - Xa Suối Nho - h Định Quán .
15/06/21 10:15:00 11:45:00 Nhánh rẽ Phú Thịnh 14
08/06/21 8:00:00 12:00:00 Ấp 6 - Xa Trà Cổ.
11/06/21 10:15:00 12:45:00 Ap 4, 5 - Xa Suối Nho - h Định Quán .
14/06/21 15:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Thịnh 13
16/06/21 8:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5A
17/06/21 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Đường Be 3
14/06/21 13:15:00 14:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 9
15/06/21 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Phú Hòa 9A
17/06/21 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 17
18/06/21 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Suối Soon 4.1
10/06/21 10:30:00 12:30:00 Ap 94 - x. Túc Trưng - h Định Quán .
08/06/21 13:15:00 16:45:00 Ấp Phú Hợp A, Phú Hợp B - Xã Phú Bình
10/06/21 8:00:00 10:15:00 A. 3 , 4 - x. La Ngà - h Định Quán .
17/06/21 8:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Trung 1
ĐIỆN LỰC LONG THÀNH
11/06/21 8:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 7 - Xã An Phước
09/06/21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp 7, một phần ấp 8 - Xã An Phước
10/06/21 8:00:00 16:00:00 Một phần Khu TĐC Long Hưng - Xã Long Hưng
ĐIỆN LỰC TRẢNG BOM
10/06/21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Thuận Hòa, xã Sông Thao, huyện Trảng Bom
08/06/21 8:30:00 16:00:00 Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom
09/06/21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Tân Phát &Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom
11/06/21 8:30:00 16:30:00 Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom
ĐIỆN LỰC CHI NHÁNH BIÊN HÒA 2
13/06/21 8:00:00 16:00:00 Đường 3A, 4A, 6A KCN Biên Hòa 2
13/06/21 8:00:00 8:30:00 Đường 9A, 16A, 17A KCN Biên Hoà 2
13/06/21 15:30:00 16:00:00 Đường 9A, 16A, 17A KCN Biên Hoà 2
13/06/21 8:00:00 16:00:00 Đường 3A, 5A, 9A KCN BH2
13/06/21 8:00:00 12:00:00 Mộ phần KP8 P. Long Bình
13/06/21 8:00:00 8:30:00 Đường 1, 3A, 17A, KCN Biên Hòa 2
13/06/21 15:30:00 16:00:00 Đường 1, 3A, 17A, KCN Biên Hòa 2
13/06/21 8:00:00 16:00:00 Đường 3A, 5A, 9A KCN BH2
13/06/21 8:00:00 16:00:00 Đường 3A, 4A, 6A KCN Biên Hòa 2

MAI UYÊN