Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 10/10-16/10/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 10/10-16/10/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 10/10-16/10/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT
10-10-21 7:15:00 9:45:00 Ấp Nguyễn Huệ 2, Lê Lợi 2 - xã Quang Trung
10-10-21 9:45:00 12:15:00 Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
ĐIỆN LỰC LONG KHÁNH
10-10-21 7:30:00 17:00:00 Mất điện khu vực Núi Nứa ấp Phú Mỹ phường Xuân Lập TP Long Khánh
ĐIỆN LỰC ĐỊNH QUÁN
10-10-21 8:00:00 16:45:00 Khu 10,11, 12 TT Tân Phú - huyện Tân Phú và Ấp 3 xã Trà Cổ.
ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
11-10-21 12:00:00 16:00:00 Ấp 1 xã Xuân Quế ( Trạm Xuân Quế 4)
10-10-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Tân Hòa xã Bảo Bình
11-10-21 9:00:00 12:00:00 Ấp 2 xã Xuân Quế ( Trạm Xuân Quế 2)

MAI UYÊN