Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 13/06 - 19/06/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 13/06 - 19/06/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 13/06-19/06/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
15-06-21 7:15:00 7:45:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa,P.H óa An, Công ty Pouchen)
20-06-21 7:45:00 9:30:00 TBA XN May Công nghiệp Đồng Nai (Trạm số 01) – tuyến 472 An Bình (Mất điện Xí nghiệp May Công nghiệp Đồng Nai – P.An Bình)
20-06-21 8:00:00 12:00:00 Nhánh TBA Hiteco (Đang nhận nguồn 478 Vicasa) (Mất điện Công ty CP Công Nghệ Cao – P.An Bình)
18-06-21 8:00:00 12:00:00 TBA Thống Nhất 6-2 (Đang nhận nguồn 475 Biên Hùng) (Mất điện một phần KP6 – P.Thống Nhất)
15-06-21 16:00:00 16:30:00 (Mất điện một phần P.Bửu Hòa,P. Hóa An, Công ty Pouchen)
20-06-21 9:45:00 11:30:00 Trạm biến áp BTS Phan Tiến – tuyến 474 Dielac (Mất điện VNPT Đồng Nai, CN Tổng Công ty Viễn thông Mobifone – P.An Bình)
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
17-06-21 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Đường Be 3
15-06-21 13:15:00 15:30:00 Nhánh rẽ Bình Cường
18-06-21 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Suối Soon 6
15-06-21 8:00:00 9:30:00 Nhánh rẽ Bàu Kẻ
14-06-21 10:45:00 12:30:00 Trạm biến áp Trà Cổ 12A
15-06-21 10:15:00 11:45:00 Nhánh rẽ Phú Thịnh 14
15-06-21 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Phú Hòa 9A
15-06-21 13:30:00 17:00:00 Nhánh rẽ Cầu Ván 4
14-06-21 8:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Bàu Minh 2
16-06-21 8:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5
14-06-21 14:00:00 16:15:00 Trạm biến áp Phú Điền 11
15-06-21 8:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Hòa 8A
17-06-21 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 17
18-06-21 8:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Suối Soon 12
18-06-21 10:00:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lợi 7
14-06-21 9:30:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 3
14-06-21 8:00:00 9:00:00 Trạm biến áp Phú Sơn 2
14-06-21 13:15:00 14:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 9
16-06-21 8:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5A
17-06-21 8:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Trung 1
18-06-21 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Suối Soon 4.1
14-06-21 15:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Thịnh 13
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH CỬU
22-06-21 15:00:00 16:30:00 TBA Nguyễn Trung Sơn - Ấp 2, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
24-06-21 13:30:00 14:30:00 TBA Trường Thanh - Ấp Vàm, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu
22-06-21 10:00:00 11:30:00 TBA Nguyễn Văn Ngọc 2 - Ấp Bình Trung, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
22-06-21 8:00:00 9:30:00 TBA Bùi Thị Sáu – Khu Phố 6, TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
24-06-21 15:00:00 16:30:00 TBA Thúy Hoa - Ấp 1, xã Thạnh Phú – huyện Vĩnh Cửu
13-06-21 13:30:00 16:30:00 Khách hàng Bê Tông Hùng Vương – Ấp 1, xã Thạnh Phú, , huyện Vĩnh Cửu
17-06-21 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp 1 xã Thạnh Phú huyện Vĩnh Cửu (trạm DC Tổ 9 Ấp 1 Thạnh Phú)
17-06-21 9:20:00 10:20:00 Một phần ấp Thới Sơn xã Bình Hòa huyện Vĩnh Cửu (trạm Bình Hòa 7)
13-06-21 8:30:00 11:30:00 Khách hàng Dũng Khanh - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
24-06-21 10:00:00 11:30:00 TBA Đỗ Văn Hùng - Ấp Bình Chánh, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
18-06-21 13:30:00 15:00:00 Một phần KP7 TT Vĩnh An và một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Phước 5)
16-06-21 9:30:00 10:30:00 Một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.3)
20-06-21 8:30:00 11:30:00 Các TBA: Minh Thành 2, 3, Vạn Thịnh Phát 1, Cư Xá Minh Thành 2
16-06-21 15:30:00 17:00:00 Một phần KP3 và một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.8)
18-06-21 9:15:00 10:45:00 Một phần KP1 và một phần KP2 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Thường Trú 4)
17-06-21 9:00:00 12:20:00 TBA Nguyễn Thị Hà, TBA Nguyễn Trung Sơn - Ấp Cây Xoài xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu
22-06-21 13:30:00 14:30:00 TBA Đồng Hiệp - Ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
16-06-21 8:00:00 9:00:00 Một phần KP 4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.5)
16-06-21 13:00:00 15:00:00 Một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.6)
18-06-21 15:15:00 16:45:00 Một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Phước 3)
13-06-21 8:30:00 11:30:00 Khách hàng Mỏ Đá Hóa An - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu
17-06-21 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp Bình Phước xã Tân Bình huyện Vĩnh Cửu (trạm Ấp Bình Phước)
24-06-21 8:00:00 9:30:00 TBA Đào Ngọc Bảo Ngân - Ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
18-06-21 11:00:00 12:30:00 Một phần ấp 1 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu (trạm Vĩnh Phước 4)
16-06-21 10:45:00 11:45:00 Một phần KP4 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Khu Phố 4.7)
17-06-21 13:30:00 14:30:00 Một phần ấp 5 xã Bình Lợi huyện Vĩnh Cửu (trạm Bình Lợi 7)
17-06-21 14:45:00 15:45:00 Một phần ấp 4 và một phần ấp 5 xã Bình Lợi huyện Vĩnh Cửu (trạm Bình Lợi 6)
18-06-21 8:00:00 9:00:00 Một phần KP6 TT Vĩnh An huyện Vĩnh Cửu (trạm Thuận An)
20-06-21 10:00:00 11:30:00 TBA Khang My - Ấp Ông Hường, xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỐNG NHẤT
15-06-21 7:45:00 17:15:00 Ấp Dốc Nơ 2, 3 , xã Gia Tân 1
17-06-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Tây Nam, Võ Dõng 2, xã Gia Kiệm
17-06-21 7:45:00 11:15:00 Ấp Lạc Sơn, xã Quang Trung
19-06-21 12:45:00 14:45:00 Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm
17-06-21 8:45:00 11:45:00 Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3
14-06-21 7:00:00 14:00:00 Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm
18-06-21 13:15:00 16:15:00 Ấp Trần Cao vân, Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2
19-06-21 10:30:00 12:00:00 Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm
16-06-21 7:45:00 12:15:00 Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm
17-06-21 13:15:00 16:15:00 Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm
14-06-21 7:30:00 14:30:00 Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm
16-06-21 12:15:00 17:00:00 Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm
13-06-21 7:00:00 14:00:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm
13-06-21 10:30:00 17:15:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm
14-06-21 7:15:00 14:15:00 Ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm
18-06-21 7:45:00 11:15:00 Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3, xã Gia Tân 1
16-06-21 7:00:00 7:05:00 Ấp Võ Dõng 3 xã Gia Kiệm
16-06-21 18:00:00 18:05:00 Ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm
13-06-21 10:00:00 16:45:00 Ấp Võ Dõng 1, xã Gia Kiệm
16-06-21 7:30:00 17:00:00 Ấp Tân Yên, Phúc Nhạc 2 , xã Gia Tân 3
17-06-21 7:15:00 9:45:00 Ấp Võ Dõng 2, 3 Gia Kiệm
15-06-21 7:30:00 17:00:00 Ấp Dốc Nơ 2, 3 , xã Gia Tân 1
18-06-21 8:45:00 11:45:00 Ấp Trần Cao vân, Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG KHÁNH
21-06-21 7:30:00 17:00:00 Mất điện đường Hùng Vương từ bến xe Long Khánh đến nhà thờ Chánh Tòa phường Xuân Bình, Xuân Trung, Xuân An TP Long Khánh.
21-06-21 7:30:00 10:30:00 Mất điện đường Hùng Vương từ Nhà Thờ đến tượng Đài Chiến Thắng, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung phường Xuân Hòa, phường Xuân An, phường Xuân Bình TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
13-06-21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Bạch Lâm, xã Gia Tân 1, huyện Trảng Bom
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG THÀNH
20-06-21 8:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 7 - Xã An Phước.
15-06-21 8:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 3 - Phường Tam Phước.
16-06-21 8:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 3 - Xã Long An.
15-06-21 8:30:00 16:30:00 Huyện Long Thành: Một phần Ấp 3 - Xã Bình Sơn (Xã Suối Trầu cũ).
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUÂN LỘC
17-06-21 8:00:00 11:00:00 08h00 - 11h00: Một phần khu 4 - thị trấn Gia Ray.
14-06-21 8:00:00 14:00:00 08h00 - 14h00: Khu vực ấp Chà Rang, Bầu Sình và một phần các ấp Cây Da - xã Suối Cao.
16-06-21 8:30:00 11:30:00 Một phần các ấp Việt kiều, Suối Cát 1 - xã Suối Cát và một phần ấp Việt Kiều - xã Xuân Hiệp.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN PHÚ
15-06-21 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Phú Hòa 9A
15-06-21 13:30:00 17:00:00 Nhánh rẽ Cầu Ván 4
14-06-21 14:00:00 16:15:00 Trạm biến áp Phú Điền 11
17-06-21 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Đường Be 3
15-06-21 8:00:00 9:30:00 Nhánh rẽ Bàu Kẻ
18-06-21 8:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Suối Soon 12
15-06-21 10:15:00 11:45:00 Nhánh rẽ Phú Thịnh 14
15-06-21 13:15:00 15:30:00 Nhánh rẽ Bình Cường
18-06-21 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Suối Soon 6
14-06-21 9:30:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 3
14-06-21 10:45:00 12:30:00 Trạm biến áp Trà Cổ 12A
14-06-21 8:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Bàu Minh 2
16-06-21 8:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5
15-06-21 8:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Hòa 8A
17-06-21 14:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 17
18-06-21 10:00:00 11:30:00 Trạm biến áp Phú Lợi 7
14-06-21 15:00:00 16:30:00 Trạm biến áp Phú Thịnh 13
14-06-21 8:00:00 9:00:00 Trạm biến áp Phú Sơn 2
14-06-21 13:15:00 14:30:00 Trạm biến áp Phú Lộc 9
16-06-21 8:00:00 15:30:00 Trạm biến áp Phú Lâm 5A
17-06-21 8:00:00 10:00:00 Trạm biến áp Phú Trung 1
18-06-21 10:15:00 12:15:00 Trạm biến áp Suối Soon 4.1

MAI UYÊN