Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 2/11 đến 8/11/2020

Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 1/11 đến 8/11/2020 nhằm phục vụ cải tạo nâng cấp lưới điện.
Điện lực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do  
Ngày: Chủ Nhật 01/11/2020    
Biên Hoà 07h45 - 13h00 Mất điện một phần KP11 – P.An Bình và một phần KCN Biên Hòa 1 (Khu vực dọc trên Đường 5 và Đường 11 Cắt Rec Thamyco - Phục vụ thi công công trình “Mạch liên kết tuyến 473 Khu công nghiệp và 475 Bình Đa (Đoạn từ RMU Cầu Bửu Hòa đến Cầu An Hảo)”
Nhơn Trạch 08h00 - 15h00 Một phần ấp Rạch Bảy, một phần ấp Phước Lương – xã Phú Hữu, một phần ấp Phú Tân – xã Phú Đông Bảo trì lưới điện
Thống Nhất 07h45 - 09h45 Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm SCTX, chống quả tải TBA Đông Kim 1
    Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm SCTX, chống quá tải TBA Đông Kim 1 và Đông Kim 1A
Trảng Bom 06h30 - 17h30 TBA CS An Đào và TBA Bến Thành Phát Di dời trụ trung thế 104/40/06 nhánh rẽ cơ sở Anh Đào theo yêu cầu khách hàng
  08h00 - 16h00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom Thi công tăng công suất trạm Bùi Chu 3B từ 2x75kva lên 3x75kva + kéo mạch 2 hạ thế
Trị An 06h00 - 18h30 Xã Thạnh Phú, xã Bình Lợi, xã Tân Bình, xã Bình Hòa huyện Vĩnh Cửu Di dời trụ điện trên đường TL768 đi qua khu vực Xã Tân Bình, Xã Bình Hòa, Xã Tân An, Xã Thiện Tân theo yêu cầu của UBND huyện Vĩnh Cửu
    Xã Thạnh Phú, xã Bình Lợi, xã Tân Bình, xã Bình Hòa huyện Vĩnh Cửu Di dời trụ điện trên đường TL768 đi qua khu vực Xã Tân Bình, Xã Bình Hòa, Xã Tân An, Xã Thiện Tân theo yêu cầu của UBND huyện Vĩnh Cửu
    Cty Changshin Việt Nam Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Cty Changshin Việt Nam Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Cty Changshin Việt Nam và Cty CN Changshin Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Cty Changshin Việt Nam Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Xã Thạnh Phú, một phần ấp Ông Hường xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Xã Thạnh Phú, một phần ấp Ông Hường xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Xã Thạnh Phú, một phần ấp Ông Hường xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Xã Thạnh Phú, một phần ấp Ông Hường xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Xã Thạnh Phú, một phần ấp Ông Hường xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
  07h30 - 17h00 Một phần Ấp 6 và một phần Ấp Cây Xoài - xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai Thi công trồng trụ xen, nâng cấp lưới trung thế nhánh Vĩnh Tân-Cây Xoài
  08h00 - 13h00 Ấp 1, Ấp 3, Ấp 6, một phần Ấp 4 và một phần Ấp 5 - xã Vĩnh Tân; Một phần Ấp Cây Xoài - xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai Thi công trồng trụ, gắn kẹp quai TBA Vĩnh Tân 14, Thi công đấu nối nhánh rẽ XDM Vĩnh Tân 15, Thi công trồng trụ, gắn kẹp quai TBA Vĩnh Tân 16, Thi công đấu nối nâng cấp lưới điện trung thế nhánh Vĩnh Tân-Cây Xoài, Thi công di dời trụ trung thế nhánh Vĩnh Do, Thi công di dời trụ trung thế nhánh Trại Heo Vĩnh Tân.
  08h00 - 16h00 Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu MDF Gia Phúc Thi công lắp đặt Rec+3LTD nhánh Đức Tài
  09h00 - 11h00 Một phần ấp Vàm xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Trồng trụ, lắp đặt LA, FCO TBA Đường Kiểm 4 XDM
  13h00 - 16h00 Một phần ấp Bình Thạch xã Bình Hòa huyện Vĩnh Cửu Di dời trụ điện trên đường TL768 đi qua khu vực Xã Tân Bình, Xã Bình Hòa, Xã Tân An, Xã Thiện Tân theo yêu cầu của UBND huyện Vĩnh Cửu
Ngày: Thứ Hai 02/11/2020    
Biên Hoà 06h30 - 08h00 Một phần Kp2, 3, P. Thống Nhất. Thay thế cáp ngầm tuyến 474 Cơ Điện.
  07h45 - 14h30 Một phần P. Hòa Bình. Cắt FCO nhánh TBA BL33 (lập mới đường dây trung thế ngầm LK BL33 và BL34).
    Một phần P. Hòa Bình. Cắt FCO đầu nhánh BL34 (lập mới đường dây trung thế ngầm LK BL33 và BL34).
Cẩm Mỹ 13h30 - 15h30 Ấp 10, 11, 12 Xã Xuân Tây Phát quang nhánh Xuân Tây 15,16,17
Định Quán 13h00 - 15h30 Ấp 4 - Xã La Ngà - Huyện Định Quán. Thi công cấy mới TBA
Nhơn Trạch 08h15 - 11h30 Một phần khu phố Phước Kiểng - TT Hiệp Phước. Điện lực bảo trì lưới điện
Trảng Bom 08h00 - 16h00 Một phần ấp Ngũ phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom Thay 02 khoảng cáp ABC 4x95mm2 sau TBA Hố Nai 3-5 cháy
    Một phần Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom Thi công kéo mạch hai hạ thế sau TBA Bùi Chu 7B
    Một phần Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom Thi công kéo mạch hai hạ thế sau TBA Bùi Chu 7B
    Một phần Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom Thi công kéo mạch hai hạ thế sau TBA Bùi Chu 7B
  08h30 - 15h00 Một phần ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom Di dời nhánh hạ thế ABC 4x95mm2 sau TBA Lợi Hà 2 trụ 117/79/105 tuyến 472 SockLu
  08h30 - 16h30 Một phần ấp 3, 4 xã An Viễn, huyện Trảng Bom Khai thác tải TBA An Viễn 3-1, sang tải TBA An Viễn 3 và An Viễn 4
    Một phần ấp 3, 4 xã An Viễn, huyện Trảng Bom Khai thác tải TBA An Viễn 3-1, sang tải TBA An Viễn 3 và An Viễn 4
Ngày: Thứ Ba 03/11/2020    
Định Quán 08h00 - 13h00 Ấp Hiệp Đồng, Hiệp Tâm 2 - TT Định Quán - huyện Định Quán Thi công cấy mới thêm TBA nhằm chống quá tải.
  13h00 - 17h30 Ấp Thái Hòa 1, 2, Cầu Ván, ấp Chợ, Suốt Rút, Cây Xăng - Xã Phú Túc - huyện Định Quán Thi công cấy mới thêm TBA nhằm chống quá tải.
Long Thành 06h00 - 17h00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã Phước Thái; Một phần ấp Phước Hòa, một phần ấp 5, một ấp Tập Phước, ấp Đất Mới, ấp Bà Ký - Xã Long Phước; Xã Bàu Cạn. Mở LBS + 3DS Xóm Gò 1 tại trụ 168 và trụ 167 tuyến 474 Thái Lạc để thi công Công trình “Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế liên kết mạch kép tuyến 472 Phước Hòa – 474 Long Phước và mạch kép tuyến 475 Hiệp Phước – 477 Long Thọ.
    Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã Phước Thái; Một phần ấp Phước Hòa, một phần ấp 5, một ấp Tập Phước, ấp Đất Mới, ấp Bà Ký - Xã Long Phước; Xã Bàu Cạn. Mở LBS + 3DS Xóm Gò 2 tại trụ 169 và trụ 167 tuyến 474 Thái Lạc để thi công Công trình “Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế liên kết mạch kép tuyến 472 Phước Hòa – 474 Long Phước và mạch kép tuyến 475 Hiệp Phước – 477 Long Thọ.
    Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã Phước Thái; Một phần ấp Phước Hòa, một phần ấp 5, một ấp Tập Phước, ấp Đất Mới, ấp Bà Ký - Xã Long Phước; Xã Bàu Cạn. Mở LBS + 3DS Phước Thái 6 tại trụ 152 và trụ 146 tuyến 474 Long Phước để thi công Công trình “Cải tạo nâng cấp đường dây trung thế liên kết mạch kép tuyến 472 Phước Hòa – 474 Long Phước và mạch kép tuyến 475 Hiệp Phước – 477 Long Thọ.
    Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã Phước Thái; Một phần ấp Phước Hòa, một phần ấp 5, một ấp Tập Phước, ấp Đất Mới, ấp Bà Ký - Xã Long Phước; Xã Bàu Cạn. Mở LBS + 3DS Phước Thái 5 tại trụ 150 và trụ 146 tuyến 472 Phước Hòa để di dời lưới điện phục vụ mở rộng đường, ĐLLT kết hợp thi công Công trình ĐTXD năm 2020..
Nhơn Trạch 07h30 - 17h00 Một phần ấp 3 – xã Phú Thạnh Thi công lưới điện khu vực xã Phú Thạnh
  08h30 - 16h00 Một phần ấp Bà Trường - xã Phước An. Tăng công suất TBA Bà Trường 2
Thống Nhất 07h45 - 11h45 Ấp 1 -Xã Lộ 25 Chuyển đấu nối hotline TBA Xã Lộ 5.1
  09h00 - 09h30 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Chuyển đấu nối hotline TBA Tín Nghĩa 4.
  09h30 - 10h00 Ấp 94 - Xã Hưng Lộc Chuyển đấu nối hotline TBA Ngã Năm 2A.
  12h45 - 16h15 Ấp 6 - Xã Lộ 25 SCTX, chuyển đấu nối hạ thế thuộc TBA Xã Lộ 17
  13h30 - 15h30 Ấp 3 -Xã Lộ 25 Chuyển đấu nối hotline các TBA trên NR Xã Lộ 1.3
Trảng Bom 08h00 - 15h00 Một phần Tân Bình, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom Khai thác lộ cáp ABC 4x120mm2 sau TBA Bình Minh 3
  08h00 - 16h00 Một phần ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom TCS TBA An Viễn 6 từ 2x75 lên 3x75kVA
  08h30 - 11h30 Một phần ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom Sang tải TBA An Viễn 7 sang An Viễn 7B
    Một phần ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom Sang tải TBA An Viễn 7 sang An Viễn 7B
  08h30 - 16h00 Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom Thi công XDM, TBA Hố Nai 3-6B-1(3x75KVA)
    Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom Thi công XDM, TBA Hố Nai 3-6B-1(3x75KVA)
  10h30 - 15h30 Một phần ấp 6, xã An Viễn, huyện Trảng Bom Khai thác tải TBA An Viễn 7A
Xuân Lộc 08h00 - 16h00 08h00 - 16h00: Một phần các ấp 1, 2, 3 - xã Xuân Tâm. Sang tải hạ áp
Ngày: Thứ Tư 04/11/2020    
Biên Hòa 2 07h30 - 16h00 Một Phần KP3, 4 P. Trảng Dài Thi công công trình ĐTXD: Nâng cấp, phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu phố 3, 4 Phường Trảng Dài năm 2019: - Đấu nối đường dây trung thế vào TBA Đồng Khởi 18 và Đồng Khởi 19A XDM. - Thu hồi TBA Đồng Khởi 18 hiện hữu. - Nhổ 07 trụ hạ thế. - Lắp 72 HPP, sang lưới hạ thế mới. - Thu hồi dây 259,6 mét dây 3AV120, 703,6 mét dây 2AV 50, 136,5 mét dây ABC 4x70mm2, 168,4 mét dây ABC 3x50mm2 và 70 HPP - Đóng điện nghiệm thu TBA Đồng Khởi 18 và TBA Đồng Khởi 19A
    Một Phần KP3, 4 P. Trảng Dài Thi công công trình ĐTXD: Nâng cấp, phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu phố 3, 4 Phường Trảng Dài năm 2019: - Đấu nối đường dây trung thế vào TBA Đồng Khởi 18 và Đồng Khởi 19A XDM. - Thu hồi TBA Đồng Khởi 18 hiện hữu. - Nhổ 07 trụ hạ thế. - Lắp 72 HPP, sang lưới hạ thế mới. - Thu hồi dây 259,6 mét dây 3AV120, 703,6 mét dây 2AV 50, 136,5 mét dây ABC 4x70mm2, 168,4 mét dây ABC 3x50mm2 và 70 HPP - Đóng điện nghiệm thu TBA Đồng Khởi 18 và TBA Đồng Khởi 19A
    Một Phần KP3, 4 P. Trảng Dài, Phụ tải ĐLBH Thi công công trình ĐTXD: Nâng cấp, phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu phố 3, 4 Phường Trảng Dài năm 2019: - Đấu nối đường dây trung thế vào TBA Đồng Khởi 18 và Đồng Khởi 19A XDM. - Thu hồi TBA Đồng Khởi 18 hiện hữu. - Nhổ 07 trụ hạ thế. - Lắp 72 HPP, sang lưới hạ thế mới. - Thu hồi dây 259,6 mét dây 3AV120, 703,6 mét dây 2AV 50, 136,5 mét dây ABC 4x70mm2, 168,4 mét dây ABC 3x50mm2 và 70 HPP - Đóng điện nghiệm thu TBA Đồng Khởi 18 và TBA Đồng Khởi 19A
    Một Phần KP3, 4 P. Trảng Dài Thi công công trình ĐTXD: Nâng cấp, phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu phố 3, 4 Phường Trảng Dài năm 2019: - Đấu nối đường dây trung thế vào TBA Đồng Khởi 18 và Đồng Khởi 19A XDM. - Thu hồi TBA Đồng Khởi 18 hiện hữu. - Nhổ 07 trụ hạ thế. - Lắp 72 HPP, sang lưới hạ thế mới. - Thu hồi dây 259,6 mét dây 3AV120, 703,6 mét dây 2AV 50, 136,5 mét dây ABC 4x70mm2, 168,4 mét dây ABC 3x50mm2 và 70 HPP - Đóng điện nghiệm thu TBA Đồng Khởi 18 và TBA Đồng Khởi 19A
Cẩm Mỹ 08h00 - 12h00 Phụ tải Điện lực Long Khánh. - Thay sứ trung thế bị phóng (sứ bị nám) tại trụ 87-89 và căng dây trung thế khoảng trụ 90-97 tuyến 477 Long Giao theo đăng ký 798/PĐK-ĐLLK ngày 19/10/2020 của Điện Lực Long Khánh.
  08h00 - 16h00 Thi công đầu tư xây dựng: nâng cấp trạm Láng Me 5B 1 pha lên 3 pha.
Định Quán 08h00 - 11h00 Ấp Đồn Điền 1, 2, 3 - xã Túc Trưng - huyện Định Quán. Thi công cấy mới thêm TBA nhằm chống quá tải.
  13h00 - 16h30 Ấp Thống Nhất Phú Thọ, Phú Tân - xã Phú Cường - huyện Định Quán Thi công cấy mới thêm TBA nhằm chống quá tải.
Nhơn Trạch 07h30 - 17h00 Một phần ấp 3 – xã Phú Thạnh Thi công lưới điện khu vực xã Phú Thạnh
    Một phần ấp 3 – xã Phú Thạnh Thi công lưới điện khu vực xã Phú Thạnh
Thống Nhất 13h15 - 15h15 Ấp Võ Dõng 1 - xã Gia Kiệm Xử lý nóng đỏ lèo hạ áp sau TBA Võ Dõng 9
Trảng Bom 08h00 - 13h00 Một phần ấp Tân Phát, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom Di dời trụ hạ thế sau TBA NTCS Đội 2A(theo đơn khách hàng Tăng Kỳ Hưng) trụ 43/60 nhánh NTCS Trảng Bom tuyến 477 Quảng Lộc
    Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom Thi công XDM đường dây và TBA Phú Sơn 4A-1
  08h30 - 16h30 Một phần ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom Khai thác tải TBA Quảng Tiến 1C
    Một phần ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom Khai thác tải TBA Quảng Tiến 1C
    Một phần ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom Khai thác tải TBA Quảng Tiến 1C
Xuân Lộc 08h00 - 11h30 08h00 - 09h30: Một phần các ấp Bầu Sình, Cây Da - xã Suối Cao. 10h00 - 11h30: Một phần ấp Bầu Sình - xã Suối Cao. Thay MCCB
  08h00 - 17h00 08h00 - 17h00: - Một phần các ấp Đông Minh, Tân Bình 1, Tân Bình 2-xã Lang Minh; - Các trạm khách hàng Công ty Gỗ Thanh Hưng, Công ty Hao Che, Trạm bơm Lang Minh, Trường THCS Phan Chu Trinh, Trường MN Lang Minh -xã Lang Minh. Nâng cấp trạm
  08h00 - 17h30 08h00 - 17h30: Một phần các ấp 2, 3, 4, 5 - xã Xuân Tâm. Sang tải  
Ngày: Thứ Năm 05/11/2020    
Biên Hoà 08h00 - 12h00 TBA Tam Hiệp 16 (Mất điện một phần KP3, 4 - P.Thống Nhất) Cắt LBS MBA tại trạm Tam Hiệp 16, phục vụ công tác chia tải hạ thế TBA Tam Hiệp 16 qua TBA Thống Nhất 3 lập mới, công trình ĐTXD “Cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ - thế và các TBA thuộc Phường Tam Hòa, Trung Dũng, Thống Nhất năm 2019”
    TBA Tân Mai 8 (Đang nhận nguồn 476 Vincom) (Mất điện một phần KP1 - P.Thống Nhất) Cắt LBS ngăn lộ MBA Tân Mai 8 tại RMU Tân Mai 8, Tăng công suất MBA từ 250kVA lên 400kVA TBA Tân Mai 8
Biên Hòa 2 07h30 - 16h00 Một Phần KP2, 3, 3A, 5 P. Trảng Dài Thi công công trình ĐTXD: Nâng cấp, phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu phố 3, 4 Phường Trảng Dài năm 2019: - Đấu nối đường dây trung thế vào TBA Trảng Dài 3-21. - Lập mới TBA Trảng Dài 3-21 - Nhổ 02 trụ hạ thế - Lắp 08 HPP, sang lưới hạ thế mới - Thu hồi dây 108,3 mét dây 3AV95, 44,7 mét dây 2AV70, 47,6 mét dây 2AV50, 108,3 mét dây AC70 và 05 HPP - Đóng điện nghiệm thu TBA Trảng Dài 3-21
    Một Phần KP2, 3, 3A, 5 P. Trảng Dài Thi công công trình ĐTXD: Nâng cấp, phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu phố 3, 4 Phường Trảng Dài năm 2019: - Đấu nối đường dây trung thế vào TBA Trảng Dài 3-21. - Lập mới TBA Trảng Dài 3-21 - Nhổ 02 trụ hạ thế - Lắp 08 HPP, sang lưới hạ thế mới - Thu hồi dây 108,3 mét dây 3AV95, 44,7 mét dây 2AV70, 47,6 mét dây 2AV50, 108,3 mét dây AC70 và 05 HPP - Đóng điện nghiệm thu TBA Trảng Dài 3-21
    Một Phần KP2, 3, 3A, 5 P. Trảng Dài Thi công công trình ĐTXD: Nâng cấp, phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu phố 3, 4 Phường Trảng Dài năm 2019: - Đấu nối đường dây trung thế vào TBA Trảng Dài 3-21. - Lập mới TBA Trảng Dài 3-21 - Nhổ 02 trụ hạ thế - Lắp 08 HPP, sang lưới hạ thế mới - Thu hồi dây 108,3 mét dây 3AV95, 44,7 mét dây 2AV70, 47,6 mét dây 2AV50, 108,3 mét dây AC70 và 05 HPP - Đóng điện nghiệm thu TBA Trảng Dài 3-21
    Một Phần KP2, 3, 3A, 5 P. Trảng Dài Thi công công trình ĐTXD: Nâng cấp, phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu phố 3, 4 Phường Trảng Dài năm 2019: - Đấu nối đường dây trung thế vào TBA Trảng Dài 3-21. - Lập mới TBA Trảng Dài 3-21 - Nhổ 02 trụ hạ thế - Lắp 08 HPP, sang lưới hạ thế mới - Thu hồi dây 108,3 mét dây 3AV95, 44,7 mét dây 2AV70, 47,6 mét dây 2AV50, 108,3 mét dây AC70 và 05 HPP - Đóng điện nghiệm thu TBA Trảng Dài 3-21
Cẩm Mỹ 08h00 - 16h00 Thi công đầu tư xây dựng: nâng cấp lưới hạ thế trạm Lâm San 11A.
      Thi công đầu tư xây dựng: nâng cấp lưới hạ thế trạm Lâm San 11AD
Định Quán - Ấp Phú Lập, Phú Cường và Ấp Phú Thành - xã Phú Bình huyện Tân Phú Thi công cắt dừng dây hạ áp Trạm biến áp Phú Bình 1, cấy mới Trạm biến áp Phú Bình 1A, Phú Bình 8A và Phú Bình 8B.
  08h30 - 10h00 Ấp phú quý 1 - Xã La ngà - h. Định Quán . sửa chữa điện.
    Ấp 3 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán. sửa chữa điện.
  10h30 - 12h00 Ấp Mít Nài - Xã La ngà - h. Định Quán . sửa chữa điện.
    Ấp 3 và 6 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán. sửa chữa điện.
  13h00 - 14h30 Âp` suối rút - xã phú túc - h. Định Quán . sửa chữa điện.
    Ấp 3 và 6 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán. sửa chữa điện.
  15h00 - 16h30 Ấp Dốc Mơ 1- Xã Gia Tân 1- Huyện Thống Nhất, Ấp Bến Nôm 2 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán sửa chữa điện.
    Ấp 7 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán. sửa chữa điện.
Long Khánh 08h00 - 16h00 Mất điện khách hàng Xay lúa Hai Kiên. Thử nghiệm thiết bị và TBA Xay lúa Hai Kiên.
Long Thành 08h00 - 15h00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 6 - Xã Phước Bình. Mở 3FCO đầu nhánh Cầu Vạc 7 tại trụ 121/1 nhánh Cầu Vạc để Khai quang cây gần đường dây, bảo trí lưới điện.
Thống Nhất 07h00 - 18h00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn - xã Quang Trung SCTX lưới điện và phát quang nhánh rẽ Bắc Sơn
Trảng Bom 08h00 - 14h00 Một phần ấp Bàu Cá, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom Di dời trụ hạ thế ra khỏi đất khách hàngsau TBA Tây Hòa 6C( đơn khách hàng Võ Minh Quý ) trụ 88 tuyến 473 Thái Nguyên
  08h00 - 15h00 Một phần Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom Thi công XD M, TBA Phú Sơn 8A-1(3x75KVA)
  08h30 - 13h00 Một phần ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến Và một phần Trà Cổ, xã Bình Minh Khai thác tải TBA Quảng Tiến 1A-1
  13h00 - 16h00 một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh Sang tải TBA TràCổ 4B sang TràCổ 4A
    một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh Sang tải TBA TràCổ 4B sang Trà Cổ 4A
Trị An 08h00 - 13h00 Một phần KP3 và một phần KP5 TT Vĩnh An SCTX cải tạo trạm
Xuân Lộc 07h30 - 17h00 07h30 - 10h30: Một phần ấp 1 - xã Xuân Hòa. 09h00 - 14h30: Một phần ấp 2 - xã Xuân Hòa 10h30 - 17h00: Một phần các ấp 4 - xã Xuân Hòa Nâng cấp trạm
  08h00 - 16h00 09h00 - 14h00: Một phần ấp Thọ Hòa - xã Xuân Thọ. 08h00 - 16h00: Một phần ấp Thọ Chánh, Thọ Lộc - xã Xuân Thọ. Nâng cấp trạm
  08h30 - 11h00 08h30 - 11h00: Các trạm khách hàng Công ty Thép Thuận Phát, Chùa Thiền Lâm - xã Xuân Hưng. Đấu nối TBA
Ngày: Thứ Sáu 06/11/2020    
Định Quán 08h00 - 16h00 - Ấp Phú Lập, Phú Cường, Ấp Phú Kiên và Ấp Phú Thành - xã Phú Bình Ấp Phương Mai 3 xã Phú Lâm - huyện Tân Phú Thi công cắt dừng dây hạ áp Trạm biến áp Phú Bình 1, cấy mới Trạm biến áp Phú Bình 1A, Phú Bình 8A và Phú Bình 8B.
    Ấp Hiệp Đồng, Hiệp Tâm - Thị trấn Định Quán; Ấp Hòa Đồng, Hòa Thành, Hòa Hiệp - xã Ngọc Định và Ấp 1, Ấp 2 - xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán Thi công kiểm tra, bảo trì thay thế thiết bị trên lưới điện và di dời dây neo phục vụ công tác làm Cầu Thanh Sơn - Định Quán.
Thống Nhất 07h45 - 10h15 Ấp Lê Lợi 1, Lê Lợi 2 - xã Bàu Hàm 2 Di dời trụ hạ áp thuộc TBA Lê Lợi 2.
Trảng Bom 08h00 - 14h00 Một phần ấp Tân Thành, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom Di dời nhánh hạ thế sau TBA Tân Thành 2( đơn khách hàng Định Thị Duyên) trụ 228/08 nhánh Tân Thành 2 tuyến 474 Thanh Bình
  08h00 - 16h00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc sơn, huyện Trảng Bom Một phần ấp An Chu, xã Bắc sơn, huyện Trảng BomMột phần ấp An Chu, xã Bắc sơn, huyện Trảng Bom
Trị An 08h00 - 11h00 Một phần KP5 TT Vĩnh An SCTX bỏ chì cá, kẹp quai trên lưới hạ thế
  08h00 - 13h00 Một phần KP8 TT Vĩnh An Di dời trụ, đường dây hạ thế theo yêu cầu của khách hàng
  13h00 - 17h00 Một phần KP6 TT Vĩnh An SCTX bỏ chì cá, kẹp quai trên lưới hạ thế
Xuân Lộc 08h00 - 17h00 08h00 - 17h00: - Một phần các ấp Hòa Bình, Bưng Cần - xã Bảo Hòa; - Riêng một phần ấp Chiến Thắng - xã Bảo Hòa và một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú và các trạm khách hàng Cơ Sở Trần Quang Phụng, Vũ Văn Phong 1, Trại chăn nuôi Nguyễn Thị Cúc, Cơ sở Thế Văn, BTS Bảo Hòa, Cơ sở nhựa Phạm Văn Phụng - xã Bảo Hòa sẽ mất từ buổi sáng từ 08h00-08h30 và buổi chiều từ 16h50-17h20. Nâng cấp trạm
  08h00 - 17h30 08h00 - 17h30: - Một phần các ấp 3, 3A - xã Xuân Hưng. - Các trạm Trường TH Triệu Thị Trinh, Cơ sở Hương Lan, Cty Hà Phương 3, Cty Hà Phương 4, Cty Hà Phương 5, Cty Huy Hoàn Quân 1, Trần Khắc Anh Tuấn, Nguyễn Đình Tâm, Lê Minh Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Đào Sỹ Quân, Nguyễn Thị Thanh, Trần Khánh Thành, Nguyễn Văn Long, Đặng Đình Khang, Hoàng Văn Lương, Hoàng Văn Lương 1, Nguyễn Thị Kiểng, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Hữu Tài 1, Nguyễn Thị Ký, Tăng Văn Cường, Nguyễn Trung, Phan Thị Lộc, Nguyễn Trọng Thanh, Ngô Đức Thắng, Nguyễn Phùng Hoàng, Trương Hữu Minh - xã Xuân Hưng. Đầu tư xây dựng
Ngày: Thứ Bảy 07/11/2020    
Cẩm Mỹ 08h00 - 16h00 Thi công đầu tư xây dựng: nâng cấp trạm Nhân Nghĩa 11 lên 3 pha
Long Khánh 07h30 - 17h00 Mất điện khu vực ấp Suối Chồn phường Bảo Vinh, ấp Bàu Cối xã Bảo Quang TP Long Khánh. Di dời lưới điện trung thế nhánh Bàu Cối phục vụ mở đường theo yêu cầu của địa phương.
Trảng Bom 08h30 - 16h00 Một phần ấp Ngũ phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom Thi công kéo mạch hai hạ thế sau TBA Hố Nai 3-6A
Trị An 08h00 - 11h00 Một phần ấp 1 và một phần ấp 4 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu (trạm Ấp 4 Vĩnh Tân và một phần trạm Vĩnh Tân 1) Thi công ĐZ&TBA Ấp 4 Vĩnh Tân 2 XDM, tách lưới hạ thế
  13h30 - 16h30 Một phần ấp 1 và một phần ấp 4 xã Vĩnh Tân huyện Vĩnh Cửu Thi công ĐZ&TBA Bàu Sình 4 XDM, tách lưới hạ thế
Xuân Lộc 08h00 - 15h00 08h00 - 15h00: - Toàn bộ ấp Tam Hiệp và một phần các ấp Tân Tiến, Việt Kiều - xã Xuân Hiệp; - Và các trạm khách hàng Nguyễn Văn Sống, Công ty Gia Bảo Phương, Trường Tiểu học Trịnh Hoài Đức, Công ty Mai Phúc 1, Công ty Đặng Huỳnh Gia, Công ty Phú An - xã Xuân Hiệp Nâng cấp trạm
Ngày: Chủ Nhật 08/11/2020    
Trị An 08h00 - 10h00 Ấp Bình Chánh và một phần các ấp: 2, Cây Xoài, Bình Trung xã Tân An huyện Vĩnh Cửu Thi công trồng trụ, gắn kẹp quai TBA Miếu Đình 2
  08h00 - 13h00 Một phần ấp 1 và một phần ấp 3 xã Tân An huyện Vĩnh Cửu Thi công ĐZ&TBA Vĩnh Tân 14, Vĩnh Tân 16, tách lưới hạ thế
    Một phần ấp 1 và một phần ấp 3 xã Tân An huyện Vĩnh Cửu Thi công ĐZ&TBA Vĩnh Tân 14, Vĩnh Tân 16, tách lưới hạ thế
  13h00 - 16h00 Một phần ấp 1 và một phần ấp 3 xã Tân An huyện Vĩnh Cửu Thi công trồng trụ, gắn kẹp quai TBA Xóm Cũ 2 và Xóm Mới 2 XDM
Xuân Lộc 08h00 - 17h00 08h00 - 17h00: - Đường vào Trung Tâm GDLĐ Xã Hội Tỉnh Đồng Nai thuộc các ấp Bình Tiến, Bình Tân - xã Xuân Phú; - Các trạm khách hàng Công ty Tâm Trung Phát, Bình Anh Land, HTX chăn nuôi Bình Tiến, Cơ sở Phạm Văn Trường, Huỳnh Ngọc Sơn, Cơ sở Tân Hoàng Mỹ, Trại gà Lâm Thanh Đức, Công ty Gia Nguyễn Phát, Lâm Kim Hải, Hồ Thị Yến, Trường GDLĐ Xuân Phú 1 ,2 ,3, 4. Nâng cấp trạm

PHƯỢNG LÊ