Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 20/2-26/2/2022

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 20/2-26/2/2022 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 20/2-26/2/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
21/02/22 8:00:00 10:30:00 Ấp Hiệp Lợi, Hiệp Nghĩa Hiệp Cường - Thị Trấn Định Quán - Huyện Định Quán.
21/02/22 8:00:00 12:00:00 Ấp Phú Lâm 2 - Xã Phú Sơn - Huyện Tân Phú.
22/02/22 8:00:00 14:00:00 Ấp 1 - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
23/02/22 8:00:00 15:30:00 Ấp 6 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
24/02/22 8:00:00 10:00:00 Ấp 6 và Ấp 7 Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
24/02/22 8:15:00 14:00:00 Ấp 4 - Xã Tà Lài - Huyện Tân Phú.
23/02/22 8:30:00 16:00:00 Ấp 1 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
22/02/22 9:00:00 12:00:00 Ấp Bến Nôm 1 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán.
23/02/22 9:00:00 13:00:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
21/02/22 10:45:00 12:30:00 Ấp Hiệp Nghĩa - Thị Trấn Định Quán - Huyện Định Quán.
24/02/22 10:45:00 12:30:00 Ấp 6 và Ấp 4 Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
21/02/22 13:30:00 16:00:00 Ấp Hiệp Cường, Hiệp Thương, Hiệp Nhất, Hiệp Lợi, Hiệp Lực - Thị Trấn Định Quán - Huyện Định Quán.
24/02/22 13:30:00 16:00:00 Ấp 8 Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH CỬU
20/02/22 8:00:00 10:00:00 Nhánh Gạch Cơ Phát
20/02/22 8:00:00 10:00:00 Nhánh Việt Huy
20/02/22 10:30:00 12:00:00 Nhánh Mỏ Đá Thạnh Phú
20/02/22 10:30:00 12:30:00 Nhánh A lô
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỐNG NHẤT
23/02/22 6:00:00 6:15:00 Ấp Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
21/02/22 7:45:00 11:45:00 Ấp Hưng Nhơn - xã Hưng Lộc
22/02/22 7:45:00 11:45:00 Ấp Nguyễn Huệ 1 - xã Quang Trung
23/02/22 7:45:00 16:15:00 Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm
24/02/22 7:45:00 11:45:00 Ấp Nguyễn Huệ 2 - xã Quang Trung
22/02/22 8:15:00 11:45:00 Ấp Dốc Mơ 1, 2, 3 - xã Gia Tân 1
24/02/22 8:15:00 10:15:00 Ấp Nam Sơn - xã Quang Trung
22/02/22 12:45:00 16:45:00 Ấp Nguyễn Huệ 1 - xã Quang Trung
24/02/22 12:45:00 16:45:00 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện
24/02/22 13:15:00 15:15:00 Ấp Bạch Lâm 1, Bạch Lâm 2, Đức Long 2 - xã Gia Tân 2; Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3; Ấp Dốc Mơ 1 - xã Gia Tân 1
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG KHÁNH
20/02/22 7:30:00 17:00:00 Mất điện khách hàng ngân hàng HD Bank
20/02/22 7:30:00 9:30:00 - Mất điện một phần hẻm Thánh Mẫu phường Xuân Hòa, khu phố 3 phường Xuân Bình TP Long Khánh.
20/02/22 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần khu vực tổ 1,2,3,4,5,17 ấp Trung Tâm phường Xuân Lập TP Long Khánh
21/02/22 7:30:00 17:00:00 Mất điện tổ 3,4,5,6,8 ấp Bàu Cối xã Bảo Quang tp Long Khánh.
21/02/22 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần tổ 2,3,4,6,8 ấp Lác Chiếu xã Bảo Quang TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
21/02/22 7:00:00 14:00:00 Một phần ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
22/02/22 8:00:00 14:00:00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
20/02/22 8:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 4 thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom
22/02/22 8:30:00 15:00:00 Một phần khu phố 1, Thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom
23/02/22 8:30:00 14:00:00 Một phần ấp Quảng Lộc, xã Quảng Tiến, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG THÀNH
22/02/22 6:30:00 16:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã Tam An.
22/02/22 6:30:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 3 - Xã Tam An.
24/02/22 6:30:00 16:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 5, một phấn ấp Phước Hòa - Xã Long Phước.
24/02/22 6:30:00 16:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 5, một phấn ấp Phước Hòa - Xã Long Phước.
20/02/22 7:45:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty SADO.
20/02/22 8:00:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty Gạch Men Ý Mỹ.
20/02/22 8:00:00 15:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải Công ty Damyung Chemical.
23/02/22 8:00:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 320kVA CS Đồng Bằng
23/02/22 8:00:00 11:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp Bà Ký- Xã Long Phước.
22/02/22 8:15:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 2 - Xã Tân Hiệp.
24/02/22 8:30:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải khách hàng trên nhánh VLXD Biên Hòa
24/02/22 8:30:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 2- Xã Phước Bình.
24/02/22 8:30:00 11:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x50kVA Cty Lê Hoàng tại trụ 30 nhánh Cầu Vạc
20/02/22 10:45:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty CROWN - Đường 4 KCN Tam Phước.
20/02/22 11:00:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty Lực Quán.
23/02/22 11:00:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 400kVA Cty Hữu Trọng
22/02/22 13:30:00 15:45:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 5- Xã Long Phước.
23/02/22 13:30:00 16:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp Xóm Trầu- Xã Long An.
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUÂN LỘC
22/02/22 6:30:00 17:30:00 06h30 - 17h30 : Toàn bộ các ấp Bầu Cối, 4A, 4B và một phần các ấp 5, 6, 8 - xã Xuân Bắc (khu vực từ Ngã Ba Chế Biến về hướng Long Khánh - đường Trung Tín-Chế Biến)
24/02/22 6:30:00 18:00:00 06h30 - 18h00: Xã Lang Minh và một phần xã Suối Cát (khu vực từ nga Ba Suối Cát về hướng Lang Minh)
20/02/22 7:30:00 18:00:00 Xã Xuân Hưng, Xuân Hòa.
23/02/22 7:30:00 16:30:00 07h30 - 16h00: Một phần các ấp Bình Xuân 1 - xã Xuân Phú08h00 - 16h30: Một phần các ấp Bình Tân - xã Xuân Phú
22/02/22 8:00:00 9:30:00 08h00 - 09h30: Trạm khách hàng Công ty TNHH Việt Nông (Công Ty Việt Nông 1) - xã Xuân Thọ
21/02/22 10:00:00 11:30:00 Trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Thuận Việt (CS mộc Thọ Vực) - thị trấn Gia Ray
21/02/22 10:00:00 13:00:00 10h00 - 13h00: Ấp Bằng Lăng - xã Xuân Tâm (khu vực Đồi Bằng Lăng)
21/02/22 13:00:00 14:30:00 13h00 - 14h30: Trạm khách hàng Quế Văn Điền (Cơ sở Quế Văn Điền) - xã Xuân Tâm
22/02/22 13:00:00 17:00:00 13h30 - 17h00: Một phần ấp 3A - xã Xuân Bắc
21/02/22 15:00:00 16:30:00 15h00 - 16h30: Trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Thương mại xuất nhập khẩu Mỹ Phi (Cơ sở Dương Thị Mỹ Phi) - xã Xuân Tâm
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN PHÚ
21/02/22 8:00:00 12:00:00 Ấp Phú Lâm 2 - Xã Phú Sơn - Huyện Tân Phú.
21/02/22 8:00:00 10:30:00 Ấp Hiệp Lợi, Hiệp Nghĩa Hiệp Cường - Thị Trấn Định Quán - Huyện Định Quán.
22/02/22 8:00:00 14:00:00 Ấp 1 - Xã Suối Nho - Huyện Định Quán.
23/02/22 8:00:00 15:30:00 Ấp 6 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
24/02/22 8:00:00 10:00:00 Ấp 6 và Ấp 7 Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
24/02/22 8:15:00 14:00:00 Ấp 4 - Xã Tà Lài - Huyện Tân Phú.
23/02/22 8:30:00 16:00:00 Ấp 1 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
22/02/22 9:00:00 12:00:00 Ấp Bến Nôm 1 - Xã Phú Cường - Huyện Định Quán.
23/02/22 9:00:00 13:00:00 Ấp 2 - Xã Thanh Sơn - Huyện Định Quán.
21/02/22 10:45:00 12:30:00 Ấp Hiệp Nghĩa - Thị Trấn Định Quán - Huyện Định Quán.
24/02/22 10:45:00 12:30:00 Ấp 6 và Ấp 4 Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
21/02/22 13:30:00 16:00:00 Ấp Hiệp Cường, Hiệp Thương, Hiệp Nhất, Hiệp Lợi, Hiệp Lực - Thị Trấn Định Quán - Huyện Định Quán.
24/02/22 13:30:00 16:00:00 Ấp 8 Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.

MAI UYÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương