Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 25/10 đến 1/11/2020

Lịch tạm ngừng cung cấp điện của Đồng Nai phục vụ cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện từ ngày 25/10 đến 1/11/2020.
Điện lực Thời gian Phạm vi mất điện Lý do  
Ngày: Chủ Nhật 25/10/2020    
Biên Hòa 2 06h45 - 07h15 Một Phần KP4, 5, 5A, 6 P. Long Bình Một Phần KP11 P. An Bình. Một phần đường 2A,13A KCN BH2 Chuyển tải từ LTD trụ 12 (44) tuyến 474 Thuốc Lá đến Recloser + LTD LK Thuốc Lá - Hiệp Lâm nhận điện tuyến 481 Hiệp Lâm. Phục vụ công tác Thi công thay thế cáp ngầm lộ ra tuyến 482 Loteco 6 bị sự cố, thay đầu cáp ngầm tại ngăn MC và tại trụ 01 các tuyến 478 Loteco 4, 480 Loteco 5, 472 ICD Long Bình, 474 Thuốc Lá, 476 Agtex2 trên thanh cái C42 trạm 110KV Loteco.
  06h45 - 16h30 Một phần KCN Agtex Long Bình. Phục vụ công tác Thi công thay thế cáp ngầm lộ ra tuyến 482 Loteco 6 bị sự cố, thay đầu cáp ngầm tại ngăn MC và tại trụ 01 các tuyến 478 Loteco 4, 480 Loteco 5, 472 ICD Long Bình, 474 Thuốc Lá, 476 Agtex2 trên thanh cái C42 trạm 110KV Loteco.
    Một Phần KP 6, 7 P. Long Bình. KP 11 P. An Bình. KP3 P. Long Bình Tân. Phục vụ công tác Thi công thay thế cáp ngầm lộ ra tuyến 482 Loteco 6 bị sự cố, thay đầu cáp ngầm tại ngăn MC và tại trụ 01 các tuyến 478 Loteco 4, 480 Loteco 5, 472 ICD Long Bình, 474 Thuốc Lá, 476 Agtex2 trên thanh cái C42 trạm 110KV Loteco.
  07h00 - 12h00 Một Phần KP6, 9 P. Tân Biên. Một Phần KP8 P. Long Bình. Thi công công trình ĐTXD Nâng cấp phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu vực phường Long Bình – TP Biên Hòa di dời và nâng cấp TBA Tổ 7, Tổ 7-1, Tổ 7-2 KP8 Long Bình - Nâng cấp TBA, Thu hồi trạm hiện hữu
    Một Phần KP6, 9 P. Tân Biên. Một Phần KP8 P. Long Bình. Thi công công trình ĐTXD Nâng cấp phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu vực phường Long Bình – TP Biên Hòa di dời và nâng cấp TBA Tổ 7, Tổ 7-1, Tổ 7-2 KP8 Long Bình - Nâng cấp TBA, Thu hồi trạm hiện hữu
  07h00 - 17h00 Một Phần KP8 P. Long Bình Thi công công trình ĐTXD Nâng cấp phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu vực phường Long Bình – TP Biên Hòa di dời và nần cấp TBA Tổ 7, Tổ 7-1, Tổ 7-2 KP8 Long Bình - Nghiệm thu trạm XDM - Nâng cấp trạm - Lắp hộp phân phối sang dây mắc điện qua lưới hạ thế mới - Tách lưới chia tải
    Một Phần KP8 P. Long Bình Thi công công trình ĐTXD Nâng cấp phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu vực phường Long Bình – TP Biên Hòa di dời và nần cấp TBA Tổ 7, Tổ 7-1, Tổ 7-2 KP8 Long Bình - Nghiệm thu trạm XDM - Nâng cấp trạm - Lắp hộp phân phối sang dây mắc điện qua lưới hạ thế mới - Tách lưới chia tải
    Một Phần KP8 P. Long Bình Thi công công trình ĐTXD Nâng cấp phát triển đường dây trung hạ thế và TBA khu vực phường Long Bình – TP Biên Hòa di dời và nần cấp TBA Tổ 7, Tổ 7-1, Tổ 7-2 KP8 Long Bình - Nghiệm thu trạm XDM - Nâng cấp trạm - Lắp hộp phân phối sang dây mắc điện qua lưới hạ thế mới - Tách lưới chia tải
  16h15 - 16h45 Một Phần KP4, 5, 5A, 6 P. Long Bình Một Phần KP11 P. An Bình. Một phần đường 2A,13A KCN BH2 Chuyển trả tải từ LTD trụ 12 (44) tuyến 474 Thuốc Lá đến Recloser + LTD LK Thuốc Lá - Hiệp Lâm nhận điện tuyến 474 Thuốc Lá. Sau công tác Thi công thay thế cáp ngầm lộ ra tuyến 482 Loteco 6 bị sự cố, thay đầu cáp ngầm tại ngăn MC và tại trụ 01 các tuyến 478 Loteco 4, 480 Loteco 5, 472 ICD Long Bình, 474 Thuốc Lá, 476 Agtex2 trên thanh cái C42 trạm 110KV Loteco.
Long Khánh 08h30 - 16h30 Mất điện khách hàng GN BV Long Khánh - Thi công đường dây trung thế và TBA 400kVA theo yêu cầu của Bệnh viện Đa Khoa khu vực Long Khánh
Long Thành 07h00 - 17h00 TP Biên Hòa: Một phần Khu phố Long Đức 1, 2, 3 - Phường Tam Phước. Mở LBS + 3LTD Ngã Ba Dân Chủ tại trụ 40/06/01 Tuyến 474 Thiết Giáp để Thi công Công trình ĐTXD năm 2020, kết hợp bảo trì, sửa chữa lưới điện.
Trảng Bom 06h00 - 06h30 Một phần ấp Quảng Biên, Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh; Một phần Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom; Một phần KCN Giang Điền, ấp Bảo Vệ, Xây Dựng, Độc Lập, Hòa Bình, Đoàn Kết, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Chuyển tải phân đoạn từ Recloser Quảng Lộc 2 (trụ 89), đến 3DS PĐ Quảng Lộc 3 (trụ 152), đến Recloser Giang Điền (trụ 146/01), đến cuối nhánh Giang Điền từ 477 Quảng Lộc sang nhận điện tuyến 479 Thái Phước. (Phục vụ thi công trồng trụ ghép đôi, lắp kẹp quai, đấu nối TBA Thị Trấn 1A trụ 42 tuyến 477 Quảng Lộc - 480 Trạm Cân)
    Một phần ấp Tân Thành, Bắc Hòa, Phú Sơn, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom Nháy LBS Bùi Chu (trụ 237) để thao tác đóng 03DS Quảng Lộc 3 (trụ 152) để chuyển tải phân đoạn từ Recloser Quảng Lộc 2 (trụ 89), đến 3DS PĐ Quảng Lộc 3 (trụ 152), đến cuối nhánh Giang Điền từ tuyến 477 Quảng Lộc sang nhận điện tuyến 479 Thái Phước. (Phục vụ thi công trồng trụ ghép đôi, lắp kẹp quai, đấu nối TBA Thị Trấn 1A trụ 42 tuyến 477 Quảng Lộc - 480 Trạm Cân)
  06h30 - 07h00 Một phần ấp Quảng Biên, Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh; Một phần Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom; Một phần KCN Giang Điền, ấp Bảo Vệ, Xây Dựng, Độc Lập, Hòa Bình, Đoàn Kết, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Chuyển tải phân đoạn từ Recloser PĐ Trảng Bom (trụ 90), đến 3DS PĐ Trạm Cân 3 (trụ 152), đến Recloser KCN Giang Điền (trụ 146/03) và đến cuối nhánh KCN Giang Điền từ tuyến 480 Trạm Cân sang nhận điện tuyến 474 Thanh Bình. (Phục vụ thi công trồng trụ ghép đôi, lắp kẹp quai, đấu nối TBA Thị Trấn 1A trụ 42 tuyến 477 Quảng Lộc - 480 Trạm Cân).
    Một phần ấp Tân Thành, Bắc Hòa, Phú Sơn, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom Nháy Recloser Tân Thành (trụ 233) để thao tác đóng 03DS PĐ Trạm Cân 3 (trụ 152) phục vụ chuyển tải phân đoạn từ Recloser PĐ Trảng Bom (trụ 90), đến 3DS PĐ Trạm Cân 3 (trụ 152), đến Recloser KCN Giang Điền (trụ 146/03), đến trụ 146/147/09A, đến 3FCO nhánh Đường 5 (trụ 146/154/01A), đến LBS Đường 7 (trụ 146/168) và đến 3DS PĐ Đường 11 (trụ 146/147/14/22) từ tuyến 480 Trạm Cân sang nhận điện tuyến 474 Thanh Bình. (Phục vụ thi công trồng trụ ghép đôi, lắp kẹp quai, đấu nối TBA Thị Trấn 1A trụ 42 tuyến 477 Quảng Lộc - 480 Trạm Cân)
  07h30 - 16h30 Một phần Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, thị trấn Trảng Bom; Một phần ấp Tân Phát, xã Đồi 61, H. Trảng Bom - Thi công trồng trụ ghép đôi, lắp kẹp quai, đấu nối TBA Thị Trấn 1A trụ 42 tuyến 477 Quảng Lộc - 480 Trạm Cân. - Phát quang cây xanh trục chính và nhánh rẽ NTCS Trảng Bom tuyến 477 Quảng Lộc
    Một phần Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, thị trấn Trảng Bom; Một phần ấp Tân Phát, xã Đồi 61, H. Trảng Bom - Thi công trồng trụ ghép đôi, lắp kẹp quai, đấu nối TBA Thị Trấn 1A trụ 42 tuyến 477 Quảng Lộc - 480 Trạm Cân. - Phát quang cây xanh trục chính và nhánh rẽ NTCS Trảng Bom tuyến 477 Quảng Lộc
  22h00 - 22h30 Một phần ấp Quảng Biên, Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh; Một phần Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom; Một phần KCN Giang Điền, ấp Bảo Vệ, Xây Dựng, Độc Lập, Hòa Bình, Đoàn Kết, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Chuyển trả tải phân đoạn từ Recloser Quảng Lộc 2 (trụ 89), đến 3DS PĐ Quảng Lộc 3 (trụ 152) đến Recloser Giang Điền (trụ 146/01) và đến cuối nhánh Giang Điền từ tuyến 479 Thái Phước về nhận điện lại tuyến 477 Quảng Lộc. (Sau khi công tác thi công trồng trụ ghép đôi, lắp kẹp quai, đấu nối TBA Thị Trấn 1A trụ 42 tuyến 477 Quảng Lộc - 480 Trạm Cân đã hoàn tất).
    Một phần ấp Tân Thành, Bắc Hòa, Phú Sơn, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom Nháy LBS Bùi Chu (trụ 237) để thao tác mở 03DS Quảng Lộc 3 (trụ 152) để chuyển trả tải phân đoạn từ Recloser Quảng Lộc 2 (trụ 89), đến 3DS PĐ Quảng Lộc 3 (trụ 152) đến Recloser Giang Điền (trụ 146/01) và đến cuối nhánh Giang Điền từ tuyến 479 Thái Phước về nhận điện lại tuyến 477 Quảng Lộc. (Sau khi công tác thi công trồng trụ ghép đôi, lắp kẹp quai, đấu nối TBA Thị Trấn 1A trụ 42 tuyến 477 Quảng Lộc - 480 Trạm Cân đã hoàn tất).
  22h30 - 23h00 Một phần ấp Quảng Biên, Quảng Lộc, xã Quảng Tiến; Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh; Một phần Khu phố 3, thị trấn Trảng Bom; Một phần KCN Giang Điền, ấp Bảo Vệ, Xây Dựng, Độc Lập, Hòa Bình, Đoàn Kết, xã Giang Điền, H. Trảng Bom Chuyển trả tải phân đoạn từ Recloser PĐ Trảng Bom (trụ 90), đến 3DS PĐ Trạm Cân 3 (trụ 152), đến Recloser KCN Giang Điền (trụ 146/03) và đến cuối nhánh KCN Giang Điền từ tuyến 474 Thanh Bình về nhận điện lại tuyến 480 Trạm Cân. (Sau khi công tác thi công trồng trụ ghép đôi, lắp kẹp quai, đấu nối TBA Thị Trấn 1A trụ 42 tuyến 477 Quảng Lộc - 480 Trạm Cân đã hoàn tất).
    Một phần ấp Tân Thành, Bắc Hòa, Phú Sơn, xã Bắc Sơn; Một phần ấp Tân Bắc, Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom Nháy Recloser Tân Thành (trụ 233) để thao tác mở 03DS PĐ Trạm Cân 3 (trụ 152) phục vụ chuyển trả tải phân đoạn từ Recloser PĐ Trảng Bom (trụ 90), đến 3DS PĐ Trạm Cân 3 (trụ 152), đến Recloser KCN Giang Điền (trụ 146/03) và đến cuối nhánh KCN Giang Điền từ tuyến 474 Thanh Bình về nhận điện lại tuyến 480 Trạm Cân. (Sau khi công tác thi công trồng trụ ghép đôi, lắp kẹp quai, đấu nối TBA Thị Trấn 1A trụ 42 tuyến 477 Quảng Lộc - 480 Trạm Cân đã hoàn tất).
Trị An 08h00 - 11h00 Nhánh Tân An Phát Khách hàng đề nghị cắt điện để phát quang lưới điện
Ngày: Thứ Hai 26/10/2020    
Cẩm Mỹ 08h00 - 11h00 Ấp Tân Hạnh Xã Xuân Bảo - Thi công ĐTXD: Đấu nối ĐD trung thế XDM Tân Hạnh 8B. Lắp TBA, tách lưới hạ thế.
  13h00 - 16h00 Ấp Tân Hạnh Xã Xuân Bảo (Trạm Tân Hạnh 2) - Thi công ĐTXD: Đấu nối lưới hạ thế Tân Hạnh 2B, 2C, 2D tách lưới hạ thế.
Long Thành 08h00 - 11h00 Một phần khu phố Long Khánh 2 - Phường Tam Phước Thi công giảm công suất trạm Long Khánh 9 từ 3x50kVA xuống 3x37.5kVA.
  09h00 - 12h00 Một phần khu phố Long Khánh 2 - Phường Tam Phước Thi công tăng công suất trạm Long Khánh 8B từ 3x37.5kVA lên 3x50kVA.
Thống Nhất 07h30 - 16h30 Ấp Xuân Thiện - xã Xuân Thiện Xây dựng mới TBA Xuân Thiện 2A, Xuân Thiện 3A, Xuân Thiện 3B và san tải lưới hạ áp TBA Xuân Thiện 2, Xuân Thiện 3.
Trảng Bom 08h30 - 16h30 Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom. Kéo cáp ABC xử lý điện áp thấp sau lưới hạ thế TBA Bàu Hàm 1.
Trị An 07h30 - 16h30 Một phần Khu Phố 6 - thị trấn Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai Thi công SCTX bỏ kẹp quai, chì cá trên lưới hạ thế
Xuân Lộc 06h00 - 17h00 07h00 - 16h30: Một phần các ấp 2A, 3 - xã Xuân Hưng. 06h00 - 17h00: Một phần ấp Gia Lào - xã Suối Cao. Bảo trì lưới điện.
Ngày: Thứ Ba 27/10/2020    
Biên Hoà 09h00 - 13h00 Nhánh 22kV Thống Nhất tại RMU Văn Hoa (Đang nhận nguồn từ tuyến 476 Vincom) (Mất điện một phần P.Thống Nhất) Cắt LBS ngăn lộ Nhánh Thống Nhất tại RMU Văn Hoa, phục vụ công tác: Trồng trụ BTLT trung thế, lắp đặt đà, FCO cho tuyến cáp ngầm trung thế lập mới + Thu hồi trụ BTLT trung thế hiện hữu, hạng mục “Cải tạo, nâng cấp chống quá tải TBA Tam Hiệp 16”
Cẩm Mỹ 07h30 - 11h30 Ấp 1, 3 Xã Xuân Tây. - Thi công ĐTXD: Di dời TBA Đèn đường Xuân Tây 2. - Đấu nối đường dây trung thế XDM nhánh TX Xuân Tây 2B tại trụ 066/001 nhánh TX Xuân Tây 4,5.
  07h30 - 15h00 Ấp 3 Xã Xuân Tây (Trạm xá Xuân Tây 4). - Thi công ĐTXD: Đấu nối đường dây hạ thế XDM vào TBA TX Xuân Tây 4.
    Ấp 1 Xã Xuân Tây (Trạm xá Xuân Tây 2A). - Thi công ĐTXD: Cấy TBA TX Xuân Tây 2B, tách lưới hạ thế TX Xuân Tây 2A qua 2B
  08h00 - 11h00 Ấp Bể Bạc, Ấp Láng Me 1, Láng Me 2, Ấp Thoại Hương xã Xuân Đông. - Thi công ĐTXD: Đấu nối nhánh trung thế trụ 087 nhánh Láng Me 3B, tách lưới hạ thế sau TBA Láng Me 3 qua 3B. - Thi công ĐTXD: Đấu nối nhánh rẽ Xuân Đông 2B trục chính nhánh Láng Me. - Di dời TBA Xuân Đông 2 về tâm phụ tải (Từ trụ 535/025 về trụ 535/028). - Nâng tủ trạm Thoại Hương 3; - Phát quang nhánh Láng Me, Thoại Hương.
  08h00 - 16h30 Ấp Láng Me 2 xã Xuân Đông. Thi công ĐTXD: - Nâng cấp đường TT & TBA Láng Me 5B từ 1P lên 3P, di dời TBA Láng Me 5, Cấy TBA Láng Me 5A/1. - Nâng cấp đường dây TT & TBA Láng Me 5B từ 1P lên 3P. Di dời TBA Láng Me 5B. Cấy mới TBA Láng Me 5C, tách lưới hạ thế Láng Me 5B qua 5C, đấu nối nhánh rẽ Láng Me 5C.
  14h00 - 16h00 Ấp 1 Xã Xuân Tây (Trạm xá Xuân Tây). - Thi công ĐTXD: Đấu nối đường dây hạ thế XDM vào TBA TX Xuân Tây 4.
Định Quán 06h00 - 12h00 xã Phú Trung, Phú Sơn, Phú An huyện tân Phú Khách hàng đề nghị cắt điện để phục vụ công tác đấu nối đường dây và TBA của khách hàng.
  06h00 - 18h00 Một phần xã Phú Xuân nhưng đã chuyển tải không gây mất điện khách hàng. Khách hàng đề nghị cắt điện để phục vụ công tác đấu nối đường dây và TBA của khách hàng.
    xã Phú Bình, Phú Lâm, Thanh Sơn - huyện tân Phú Khách hàng đề nghị cắt điện để phục vụ công tác đấu nối đường dây và TBA của khách hàng.
    xã Phú Thanh, một phần xã Phú Xuân- huyện tân Phú Khách hàng đề nghị cắt điện để phục vụ công tác đấu nối đường dây và TBA của khách hàng.
  09h30 - 11h50 xã Phú Trung, Phú Sơn, Phú An huyện tân Phú Khách hàng đề nghị cắt điện để phục vụ công tác đấu nối đường dây và TBA của khách hàng.
Thống Nhất 08h00 - 16h30 Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm Cắt dừng hạ áp, xử lý VTMN tại trụ 102/09 sau TBA Tây Kim 1
  13h15 - 15h45 Ấp Bạch Lâm 2 - xã Gia Tân 2; Ấp Gia Yên, Tân Yên - xã Gia Tân 3; Ấp Dốc Mơ 3 - xã Gia Tân 1 San tại hạ áp từ TBA Bạch Lâm 3 sang TBA Bạch Lâm 3A
Trảng Bom 07h30 - 17h00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Thi công kéo mạch hai hạ thế sau TBA TBA Phú Sơn 4
  08h00 - 15h00 Một phần ấp Lộc Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom Thay cáp suất, thay thùng MCCB TBA Tây Hòa 4 trụ 60/07 nhánh Tây Hòa 4, 5 tuyến 473 Thái Nguyên
  08h00 - 16h00 Ấp 6, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom. Thi công TCS TBA Ấp Thành Công và Ấp 6-6. Tại khoảng trụ 156/18 đến 156/22/06 nhanh Ấp 6 Sông Trầu tuyến 472 Nguyễn Hoàng
    Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom Thi công đấu nối ĐZ và TBA Sông Trầu 1F. Tại trụ 44/81/08 nhánh Sông Trầu 1E tuyến 472 Nguyễn Hoàng
    Một phần ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom Xử lý trụ hạ thế nghiệng + bảo trì lèo hạ thế TBA KDC Thanh Hóa
  08h30 - 16h30 Một phần ấp Cây Điều, xã Bàu Hàm kéo cáp ABC xử lý điện áp yếu
Xuân Lộc 07h30 - 17h30 7:30-17:30 : Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú. Đầu tư xây dựng.
Ngày: Thứ Tư 28/10/2020    
Biên Hòa 2 07h30 - 18h00 Một Phần KP6 P. Long Bình Thi công công trình: Di dời đường dây hạ thế sau TBA Long Bình 15A
  08h30 - 11h00 Một Phần KP2 P. Trảng Dài Thi công tăng công suất chống quá tải TBA từ 3x75kVA thành 3x100kVA theo QĐ số 671 ngày 5/10/20 - Kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA
Cẩm Mỹ 07h30 - 16h30 Ấp 3 Xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 4A). - ĐTXD: Nâng cấp cải tạo lưới hạ thế TBA Sông Ray 4A; - Thay MBA TBA Sông Ray 4A.
Long Thành 07h00 - 17h00 Huyện Long Thành: Một phần ấp Đất Mới - Xã Long Phước Mở FCO đầu nhánh Cây Xanh tại trụ 193/1 tuyến 475 Phước Lộc (đang nhận điện tuyến 474 Thái Lạc)
  08h00 - 12h00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Mai - Phường Phước Tân Mở CB lộ 1 trạm 320kVA Tân Mai 2 tại trụ 78 tuyến 482 Tân Cang để Thay dây cáp ABC trạm Tân Mai 2 bị tróc vỏ
Thống Nhất 07h30 - 16h30 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn - xã Quang trung Xây dựng mới TBA Quang Trung 2A san tải hạ áp từ TBA Quang Trung 2 sang TBA Quang Trung 2A
  07h45 - 11h45 Ấp Đức Long 2, Đức Long 3 - xã Gia Tân 2 Xử lý VTNH TBA Vườn Xoài 2.
Trảng Bom 07h30 - 17h00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom Thi công nâng cấp nhánh rẽ Bùi Chu 3C từ 1 pha lên 3 pha
  08h00 - 10h00 Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom. Thí nghiệm TBA Phương Anh
  08h00 - 15h00 Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom Thay cáp suất, thay thùng MCCB TBA Châu Ro 1 trụ 57/39 nhánh Tây Hòa 8 tuyến 473 Thái Nguyên
  08h30 - 16h00 Một phần khu phố 2,3 Trảng Bom, huyện Trảng Bom. Di dời đường dây hạ thế sau TBA Thị Trấn 1
  10h00 - 12h00 Một phần ấp Tân Lập 1, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom Thí nghiệm TBA Lê Đình Trung
  13h00 - 15h00 Một phần khu phố 2,3 Trảng Bom, huyện Trảng Bom Thí nghiệm TBA Thị Trấn 3
Trị An 07h30 - 12h30 Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3 - xã Phú Lý - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai Thi công SCTX trồng trụ xen để xử các khoảng trụ bị trùng võng.
  07h30 - 16h30 Một phần Ấp 1 và một phần Ấp 2 - xã Phú Lý - Tỉnh Đồng Nai SCTX thay thùng TBA bị rĩ sét, tăng cường cáp xuất lên và xuống
    Một phần Ấp 1 và một phần Ấp 2 - xã Phú Lý SCTX thay thùng TBA bị rĩ sét, tăng cường cáp xuất lên và xuống
    Một phần Ấp 2 – xã Phú Lý - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai SCTX bỏ kẹp quai, chì cá lưới hạ thế
Xuân Lộc 06h00 - 16h30 06h00 - 16h30: Một phần ấp Bưng Cần - xã Bảo Hòa. Đầu tư xây dựng
Ngày: Thứ Năm 29/10/2020    
Biên Hoà 06h00 - 06h45 Mất điện một phần KP1, 2 – P.Bửu Long Chuyển tải Nhánh Đình Tân Lại sang nhận điện 476 Hàm Nghi thông qua FCO Nhánh Đình Tân Lại
  07h30 - 12h00 Mất điện một phần KP1, 2 – P.Bửu Long Phục vụ công tác: - Thí nghiệm định kỳ LBS Tân Lại – Bình Thiền; - Lắp đặt hàng rào lưới an toàn các TBA Đình Tân Lại 2, TĐC Bửu Long 2, TĐC Bửu Long 3, TĐC Bửu Long 4
  07h30 - 15h00 Mất điện một phần KP1, 2 – P.Bửu Long Phục vụ công tác: - Lắp đặt hàng rào lưới an toàn TBA Đình Tân Lại 2, TBA Khu TĐC Bửu Long 2 , TBA Khu TĐC Bửu Long 3, TBA Khu TĐC Bửu Long 4
Biên Hòa 2 08h30 - 11h00 Một Phần KP Bình Dương P. Long Bình Tân Thi công tăng công suất chống quá tải TBA từ 3x50kVA thành 3x75kVA theo QĐ số 671 ngày 5/10/20 - Kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA
Cẩm Mỹ 08h00 - 10h00 Ấp 9 xã Sông Ray (Trạm Sông Ray 2) - ĐTXD: nâng cấp dây hạ thế TBA Sông Ray 2 - Xử lý tiếp xúc tại Trạm
Thống Nhất 13h25 - 16h35 Ấp Ngô Quyền, Trần Cao Vân; Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2; Khu phố Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây SCTX lưới điện trên NR Ngô Quyền
Trảng Bom 07h30 - 17h00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom Thi công kéo mạch hai hạ thế sau TBA Bùi Chu 1E
  08h00 - 14h30 Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 Thay khoảng cáp ABC 4x120mm2 cháy lưới hạ thế sau TBA Hố Nai 3-4D trụ 111/07 tuyến 479 Thái Phước
  08h00 - 16h00 Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom Thi công TCS TBA Tân Vĩnh 7 và lắp TBA Tân Vĩnh 7A. Tại khoảng trụ từ 289/25/05 đến 289/25/12 nhánh Tân Vĩnh 7 tuyến 472 Nguyễn Hoàng
    Một phần ấp 1, Sông Trầu, huyện Trảng Bom Thi công TCS TBA từ 2x100 lên 2x300kVA. Tại TBA Sông Trầu 1B-1 trụ 44/61/8 tuyến 474 Sông Trầu
Xuân Lộc 07h00 - 16h30 07h00 - 16h30: - Một phần khu vực ấp Tân Hữu, Tân Hợp - xã Xuân Thành; -Các trạm Tân Hợp Thành 1, Tân Hợp Thành 2, Nông súc sản Đồng Nai 1, Trang trại Trương Công Du, Lê Quốc Việt, Trại gà Xuân Thành, CS gỗ Long Việt, Tâm Dũng Nhi 2, Tâm Dũng Nhi, Cơ sở Nguyễn Hoài Ân, Hoàng Thị Xuân Hương, Công ty Tấn Lộc Tuấn, Công ty Huệ Lộc, DNTN Phát Nguyên, Công ty Tài Phát Nguyên - xã Xuân Thành. Phát quang lưới
Ngày: Thứ Sáu 30/10/2020    
Biên Hoà 06h30 - 07h00 Mất điện một phần KP Nhị Hòa, Tam Hòa – P.Hiệp Hòa Cắt LBS Nhánh Hiệp Hòa 1 điện để thao tác mở FCO PĐ Nhánh Hiệp Hòa
  06h30 - 17h00 Mất điện một phần KP Nhị Hòa, Tam Hòa – P.Hiệp Hòa Cắt FCO PĐ trụ 13/17 Nhánh Hiệp Hòa 1 - Phục vụ thi công công trình “Mạch liên kết tuyến 473 Khu công nghiệp và 475 Bình Đa (Đoạn từ RMU Cầu Bửu Hòa đến Cầu An Hảo)” Kết hợp công tác: - TCS TBA Hiệp Hòa 1A. - Chỉnh trụ nghiêng nhánh 22kV Bình Quan
Thống Nhất 07h45 - 11h45 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện Xử lý VTMN và VTNH sau TBA Tín Nghĩa 5.
  12h45 - 16h15 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện SCTX san tải TBA Tín Nghĩa 6A
  13h00 - 16h30 Ấp Tín Nghĩa - xã Xuân Thiện SCTX san tải TBA Tín Nghĩa 6B
Ngày: Chủ Nhật 01/11/2020    
Biên Hoà 07h45 - 13h00 Mất điện một phần KP11 – P.An Bình và một phần KCN Biên Hòa 1 (Khu vực dọc trên Đường 5 và Đường 11 Cắt Rec Thamyco - Phục vụ thi công công trình “Mạch liên kết tuyến 473 Khu công nghiệp và 475 Bình Đa (Đoạn từ RMU Cầu Bửu Hòa đến Cầu An Hảo)”
Trị An 06h00 - 18h30 Xã Thạnh Phú, xã Bình Lợi, xã Tân Bình, xã Bình Hòa huyện Vĩnh Cửu Di dời trụ điện trên đường TL768 đi qua khu vực Xã Tân Bình, Xã Bình Hòa, Xã Tân An, Xã Thiện Tân theo yêu cầu của UBND huyện Vĩnh Cửu
    Xã Thạnh Phú, xã Bình Lợi, xã Tân Bình, xã Bình Hòa huyện Vĩnh Cửu Di dời trụ điện trên đường TL768 đi qua khu vực Xã Tân Bình, Xã Bình Hòa, Xã Tân An, Xã Thiện Tân theo yêu cầu của UBND huyện Vĩnh Cửu
    Cty Changshin Việt Nam Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Cty Changshin Việt Nam Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Cty Changshin Việt Nam và Cty CN Changshin Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Cty Changshin Việt Nam Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Xã Thạnh Phú, một phần ấp Ông Hường xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Xã Thạnh Phú, một phần ấp Ông Hường xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Xã Thạnh Phú, một phần ấp Ông Hường xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Xã Thạnh Phú, một phần ấp Ông Hường xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
    Xã Thạnh Phú, một phần ấp Ông Hường xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Sửa chữa thường xuyên, kiểm tra, thí nghiệm định kỳ thiết bị nhất thứ; bảo trì, bảo dưỡng, xử lý tồn tại thiết bị trạm 110kV Thạnh Phú
  07h30 - 17h00 Một phần Ấp 6 và một phần Ấp Cây Xoài - xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai Thi công trồng trụ xen, nâng cấp lưới trung thế nhánh Vĩnh Tân-Cây Xoài
  08h00 - 13h00 Ấp 1, Ấp 3, Ấp 6, một phần Ấp 4 và một phần Ấp 5 - xã Vĩnh Tân; Một phần Ấp Cây Xoài - xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu - Tỉnh Đồng Nai Thi công trồng trụ, gắn kẹp quai TBA Vĩnh Tân 14, Thi công đấu nối nhánh rẽ XDM Vĩnh Tân 15, Thi công trồng trụ, gắn kẹp quai TBA Vĩnh Tân 16, Thi công đấu nối nâng cấp lưới điện trung thế nhánh Vĩnh Tân-Cây Xoài, Thi công di dời trụ trung thế nhánh Vĩnh Do, Thi công di dời trụ trung thế nhánh Trại Heo Vĩnh Tân.
  09h00 - 11h00 Một phần ấp Vàm xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu Trồng trụ, lắp đặt LA, FCO TBA Đường Kiểm 4 XDM
  13h00 - 16h00 Một phần ấp Bình Thạch xã Bình Hòa huyện Vĩnh Cửu Di dời trụ điện trên đường TL768 đi qua khu vực Xã Tân Bình, Xã Bình Hòa, Xã Tân An, Xã Thiện Tân theo yêu cầu của UBND huyện Vĩnh Cửu

PHƯỢNG LÊ