Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 25/6-1/7/2022

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 25/6-1/7/2022 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố Biên Hòa.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 25/6-1/7/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
27/06/2022 7:30:00 9:15:00 (Mất điện một phần KP2, 3, 12 – P.An Bình)
28/06/2022 7:30:00 9:15:00 (Mất điện một phần KP1, 4, 5 – P.An Bình, KP4 – P.Bình Đa)
30/06/2022 7:30:00 9:15:00 (Mất điện một phần KP5, 6 – P.Tân Tiến, KP5, 6 – P.Tân Phong)
30/06/2022 8:00:00 16:00:00 Mất điện một phần KP2 – P.Tân Mai
30/06/2022 8:00:00 12:00:00 (Mất điện một phần K2, 4 – P.Tân Vạn)
1/7/2022 8:00:00 12:00:00 (Mất điện một phần KP6 – P.Tam Hiệp)
27/06/2022 9:30:00 11:15:00 (Mất điện một phần KP5 – P.An Bình)
28/06/2022 9:30:00 11:15:00 (Mất điện một phần KP1, 2, 3, 12 – P.An Bình)
30/06/2022 9:30:00 11:15:00 (Mất điện một phần KP1 – P.Quang Vinh)
1/7/2022 9:45:00 11:30:00 (Mất điện một phần KP6 – P.Tam Hiệp)
30/06/2022 13:00:00 16:30:00 (Mất điện một phần KP2 – P.Quang Vinh, KP5, 6 – P.Trung Dũng)
1/7/2022 13:00:00 16:30:00 (Mất điện một phần KP3 – P.Tam Hòa)
27/06/2022 13:30:00 15:15:00 (Mất điện một phần KP3, 12 – P.An Bình, KP2 – P.Bình Đa)
28/06/2022 13:30:00 15:15:00 (Mất điện một phần KP3, 12 – P.An Bình, KP4 – P.Bình Đa)
1/7/2022 13:30:00 15:15:00 (Mất điện một phần KP5, 6, 8 – P.Tam Hiệp)
ĐIỆN LỰC THỐNG NHẤT
25/06/2022 7:30:00 14:30:00 Ấp Ngô Quyền, Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2; Khu phố Trần Cao Vân - Thị Trấn Dầu Giây
28/06/2022 7:30:00 14:30:00 Ấp Tân Yên, Gia Yên - xã Gia Tân 3
28/06/2022 7:30:00 14:30:00 Ấp Tân Yên, Gia Yên - xã Gia Tân 3
29/06/2022 7:45:00 9:45:00 Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3
ĐIỆN LỰC LONG KHÁNH
27/06/2022 7:30:00 12:00:00 Mất điện tổ 15 ấp Núi tung xã Suối Tre, tổ 16,17 ấp Núi Đỏ phường Bàu Sen tp Long Khánh.
28/06/2022 7:30:00 12:00:00 Mất điện tổ 1,2,3,4,5,6,18,19,20 ấp Suối Tre phường Suối Tre tp Long Khánh.
29/06/2022 7:30:00 12:00:00 Mất điện tổ 7,8,9,10,12,13,14,15,16,17 ấp Suối Tre phường Suối Tre TP Long Khánh.
30/06/2022 7:30:00 12:00:00 Mất điện một phần khu vực tổ 1,2,3,4,5,6,7 ấp 1 xã Bình Lộc TP Long Khánh.
1/7/2022 7:30:00 12:00:00 Mất điện tổ 1,2,3,4 ấp 1 xã Bình Lộc TP Long Khánh.
30/06/2022 13:30:00 16:30:00 Mất điện tổ 9 ấp Bàu Cối xã Bảo Quang tp Long Khánh.
ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC
26/06/2022 6:00:00 17:00:00 06h00 - 17h00: Một phần ấp Tân Tiến - xã Xuân Hiệp (khu vực đường hiệp tiến)
27/06/2022 8:00:00 17:30:00 08h00 - 17h00: Một phần các ấp Hòa Bình, ấp Bưng Cần-xã Bảo Hòa.
28/06/2022 8:00:00 9:30:00 08h00 - 09h30: Một phần ấp Thọ Hòa - xã Xuân Thọ.
26/06/2022 8:30:00 12:00:00 08h30 - 12h00: Một phần xã Xuân Tâm (khu vực Trường bắn Quốc gia KV3, một phần ấp 2 đường vào Trường bắn, các trạm khách hàng Việt Đức, Nông sản Duyên Diện)
27/06/2022 8:30:00 14:30:00 08h30 - 14h30: Một phần ấp Bảo Thị - xã Xuân Định.
29/06/2022 8:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần ấp Thọ Lộc - xã Xuân Thọ.
29/06/2022 8:30:00 14:30:00 08h30 - 14h30: Một phần các ấp Hòa Bình, Chiến Thắng, Bưng Cần - xã Bảo Hòa.
30/06/2022 8:30:00 16:30:00 08h30 - 16h30: Một phần ấp Bầu Sình - xã Suối Cao.
30/06/2022 8:30:00 11:00:00 08h30 - 11h00: Xã Suối Cao và một phần ấp Trung Tín - xã Xuân Trường (khu vực từ ngã ba trại giam Z30A về hướng Suối Cao).
1/7/2022 8:30:00 14:00:00 08h30 - 14h00: Một phần ấp Đông Minh - xã Lang Minh.
28/06/2022 10:00:00 17:00:00 10h00 - 17h00: Một phần các ấp 1, 8 - xã Xuân Bắc (mỗi khu vực mất điện 150 phút).
26/06/2022 13:00:00 17:00:00 13h00 - 17h00: Trại chăn nuôi Nguyễn Khánh, Cty TNHH Điện mặt trời Thịnh Phát - xã Xuân Thọ.
30/06/2022 13:00:00 15:00:00 13h00 - 15h00: - Một phần các ấp 2A, 2B, 7 - xã Xuân Bắc (đường vào Thác Trời-Suối Cao); - Các trạm khách hàng Công ty May Xuân Lộc, Công ty An Phú Khánh, Công ty An Phú Xuân, Trạm bơm Công ty An Phú Xuân, Trang trại Phạm Văn Ngữ, Trại gà Thanh Thủy, Giáo xứ Xuân Thiện, Cơ sở Nguyễn Thanh Phượng, Công ty Hồ Đức Phú, Công ty An Phương Tâm, Trần Thị Quỳnh Anh - xã Xuân Bắc và nhánh ĐMTMN Tân Hà.
ĐIỆN LỰC ĐỊNH QUÁN
30/06/2022 6:30:00 17:15:00 Ấp Thanh Lâm - Xã Thanh Sơn - Huyện Tân Phú
1/7/2022 6:30:00 17:00:00 Khu 1 , 2 - Thị Trấn Tân Phú.
30/06/2022 6:45:00 17:30:00 Ấp Thanh Lâm - Xã Thanh Sơn - Huyện Tân Phú
1/7/2022 6:45:00 17:15:00 Khu 2 , 3 , 5 - Thị Trấn Tân Phú.
26/06/2022 7:00:00 17:00:00 Xã Phú Tân - huyện Định Quán, KCN Tân Phú, TT Tân Phú, một phần xã Phú lộc, Phú Thịnh huyện Tân Phú
26/06/2022 7:00:00 17:00:00 Ấp 1 - Xã Phú Tân - huyện Định Quán,
26/06/2022 7:00:00 17:00:00 Khu 1,3,4,6,8,10,11 - TT Tân Phú, Ấp 2,3,4 - xã trà cổ- huyện Tân Phú
28/06/2022 7:00:00 17:00:00 Ấp 1 , 2 - xã Thanh Sơn
28/06/2022 7:00:00 7:30:00 Ấp Hòa Trung - xã Ngọc Định ; Ấp 3 - xã Phú Ngọc
28/06/2022 7:00:00 17:00:00 Ấp Hòa Hiệp , Hòa Thành - xã Ngọc Định .
29/06/2022 7:00:00 17:15:00 Ấp 3, 4 - Xã Phú Lập.
29/06/2022 7:00:00 17:00:00 Ấp 3, 4 - Xã Phú Lập ; Ấp 1 - Tà Lài.
29/06/2022 7:00:00 17:30:00 Ấp 3, 4 - Xã Phú Lập.
29/06/2022 7:00:00 17:30:00 Ấp 1 - xã Tà Lài
1/7/2022 7:00:00 17:30:00 Khu 1 - Thị Trấn Tân Phú.
29/06/2022 7:15:00 17:45:00 Ấp 3 - xã Tà Lài ;
27/06/2022 7:30:00 17:15:00 Ấp 1, 2A, 2B, 3 - xã Núi Tượng.
27/06/2022 7:30:00 17:15:00 Ấp 1, 2A, 2B, 3 - xã Núi Tượng
29/06/2022 7:45:00 17:45:00 Ấp 1 - xã Tà Lài ; Ấp 3, 4 - xa Phu Lập
1/7/2022 13:30:00 16:00:00 Ấp Hòa Đồng - xã NGọc Định
28/06/2022 17:00:00 17:30:00 Ấp Hòa Trung - xã Ngọc Định ; Ấp 3 - xã Phú Ngọc
ĐIỆN LỰC LONG THÀNH
26/06/2022 7:00:00 12:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải Trường Sỹ Quan Lục Quân 2 sau trụ 40/06/33 tuyến 474 Thiết Giáp
26/06/2022 7:00:00 7:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1-Phường Tam Phước (Trừ Khách hàng Trường Sỹ Quan Lục Quân 2 sau trụ 40/06/33 tuyến 474 Thiết Giáp)
27/06/2022 7:00:00 17:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1, một phần khu phố Long Đức 3 - Phường Tam Phước; Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 - Xã An Phước
28/06/2022 7:00:00 17:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1 - Phường Tam Phước Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 - Xã An Phước
29/06/2022 7:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành Một phần khu 12 - Xã Long Đức; Một phần khu Phước Hải - Thị trấn Long Thành
30/06/2022 7:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần khu Kim Sơn - Thị trấn Long Thành
28/06/2022 7:10:00 17:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1 - Phường Tam Phước; Huyện Long Thành: Một phần ấp 8 - Xã An Phước
29/06/2022 7:10:00 17:10:00 Huyện Long Thành Một phần ấp Hàng Gòn - Xã Lộc An; Một phần khu Phước Hải - Thị trấn Long Thành
30/06/2022 7:45:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T1 - 400kVA Gạch Rạng Đông
26/06/2022 8:00:00 9:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 250kVA Con Cò Vàng.
26/06/2022 8:00:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải Công ty Cự Thành sau trụ 34/21/01 và 34/21 tuyến 477 Phước Nguyên
26/06/2022 8:00:00 14:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải Công ty CROWN sau trụ 44 tuyến 477 Gia Mỹ
28/06/2022 8:00:00 11:30:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 6 - Xã Tam An
29/06/2022 8:00:00 15:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang - Phường Phước Tân
1/7/2022 8:00:00 14:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Lập, Một phần khu phố Tân Cang - Phường Phước Tân
30/06/2022 8:10:00 11:10:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Tân Cang, một phần khu phố Vườn Dừa - Phường Phước Tân
1/7/2022 8:30:00 9:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm T2 - 400kVA Công ty Tovico
26/06/2022 9:15:00 10:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 400kVA Công ty Hóa Chất Công Nghệ Sam Sung (KPX Vina).
1/7/2022 9:30:00 11:30:00 TP Biên Hòa: Phụ tải trạm 560kVA Xử lý nước thải giai đoạn 3
26/06/2022 10:30:00 13:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 3x75kVA Công ty VTC T3.
26/06/2022 10:30:00 13:00:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm 560kVA T8 Công ty Framas.
30/06/2022 10:30:00 15:30:00 Huyện Long Thành: Phụ tải trạm T3 - 1500kVA Công ty Đồng Việt Thành
26/06/2022 12:00:00 12:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1-Phường Tam Phước (Trừ Khách hàng Trường Sỹ Quan Lục Quân 2 sau trụ 40/06/33 tuyến 474 Thiết Giáp)
30/06/2022 13:30:00 16:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Thiên Bình, một phần khu phố Long Đức 3 - Phường Tam Phước
ĐIỆN LỰC TRẢNG BOM
25/06/2022 5:00:00 5:30:00 Một phần ấp Nhân Hoà, Lộc Hoà, An Hoà, xã Tây Hoà
28/06/2022 7:30:00 14:30:00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
29/06/2022 7:30:00 14:30:00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
29/06/2022 8:00:00 10:30:00 Một phần ấp 2, xã An Viễn, H. Trảng Bom
29/06/2022 8:00:00 10:00:00 TBA Thu mua hạt điều (xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom)
30/06/2022 8:00:00 14:00:00 Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
30/06/2022 8:00:00 10:00:00 TBA Chợ Trà Cổ (ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom)
27/06/2022 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, H. Trảng Bom
28/06/2022 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Ấp Cây Điều, ấp Tân Hợp, ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom
28/06/2022 9:30:00 11:00:00 TBA Trung tâm dịch vụ công ích H. Trảng Bom (khu phố 5, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom)
27/06/2022 10:00:00 12:00:00 TBA Công ty Đa Kim Quốc (ấp Tân Bình, xã Bình Minh, H. Trảng Bom)
29/06/2022 10:00:00 11:30:00 TBA Cơ sở Đức Thành (xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom)
29/06/2022 10:30:00 13:30:00 Một phần ấp 2, xã An Viễn, H. Trảng Bom
28/06/2022 11:00:00 13:00:00 TBA Lê Ngọc Phiến (Ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom)
29/06/2022 11:30:00 14:30:00 TBA Lê Trung Điệp (xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom)
30/06/2022 12:00:00 14:00:00 TBA TT TNTH Sông Mây (khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom)
29/06/2022 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp Nhân Hoà, Lộc Hoà, An Hoà, xã Tây Hoà
ĐIỆN LỰC BIÊN HÒA 2
27/06/2022 7:00:00 17:00:00 Một Phần KP3 P. Tân Hiệp
27/06/2022 7:00:00 17:00:00 Một Phần KP2 P. Trảng Dài. Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Minh
28/06/2022 7:00:00 17:00:00 Một Phần KP5, 5A P. Trảng Dài
28/06/2022 7:00:00 17:00:00 Một Phần KP5 P. Trảng Dài
29/06/2022 7:00:00 17:00:00 Một Phần KP1, 2 P. Hố Nai
29/06/2022 7:00:00 11:30:00 Một Phần KP5, 5A P. Trảng Dài
29/06/2022 7:00:00 17:00:00 Một Phần KP6, 7, 8 P. Hố Nai
29/06/2022 7:00:00 11:30:00 Một Phần KP5, 5A P. Trảng Dài
27/06/2022 8:00:00 11:00:00 Một Phần KP4, 5 P. Tân Hiệp
28/06/2022 8:00:00 11:00:00 Một Phần KP3, 6 P. Tân Hòa
28/06/2022 8:00:00 9:00:00 Một Phần KP5 P. Trảng Dài
29/06/2022 8:00:00 11:00:00 Một Phần KP1 P. Tân Hòa, KP 10 P. Tân Biên
29/06/2022 8:30:00 12:00:00 Một Phần KP2, 3 P. Long Bình Tân

TRUNG HIẾU