Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/2-5/3/2022

“Dịch COVID-19 đã quay trở lại tác động mạnh tới miền Trung và miền Bắc. TP.HCM là trung tâm kinh tế của cả nước, góp phần bổ sung vào mục tiêu thu của trung ương nên phải nỗ lực lớn”, ông Nguyễn Thành Phong nói.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 27/2-5/3/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
28/02/22 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KP2 – P.Bửu Hòa
28/02/22 7:30:00 9:15:00 Mất điện một phần KP3 - P.Bửu Hòa
28/02/22 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KP2 – P.Bửu Hòa
01/03/22 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KP Bình Hóa – P.Hóa An.
01/03/22 7:30:00 17:00:00 Mất điện một phần KP Bình Hóa – P.Hóa An.
02/03/22 7:30:00 9:15:00 Mất điện một phần P. Quyết Thắng
02/03/22 7:30:00 16:30:00 Mất điện một phần KP8 – P.Tân Phong
02/03/22 8:00:00 12:00:00 một phần KP4, 7 – P.Thống Nhất
02/03/22 8:00:00 12:00:00 Mất điện một phần KP4, 7 – P.Thống Nhất
28/02/22 9:45:00 11:30:00 Mất điện một phần KP3 - P.Bửu Hòa
28/02/22 13:30:00 15:15:00 Mất điện một phần KP3,5 - P.Bửu Hòa
02/03/22 13:30:00 17:30:00 Mất điện một phần KP7 – P.Thống Nhất
02/03/22 13:30:00 17:30:00 Mất điện một phần KP1, 4, 5 – P.Thống Nhất
02/03/22 14:15:00 16:00:00 Mất điện một phần KP3, 4, 5 - P.Trung Dũng
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
02/03/22 7:30:00 17:00:00 Ấp Hiệp Tâm 1 - TT Định Quán và Ấp 1-2 xã Phú Vinh - huyện Định Quán.
28/02/22 8:00:00 15:00:00 Ấp Ngọc Lâm 1, Thọ Lâm 3 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
28/02/22 8:00:00 10:30:00 Ấp Hiệp đồng, Hiệp Tân 2 - TT Định Quán; Ấp Hòa Đồng - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
01/03/22 8:00:00 17:00:00 Ấp Hòa Thành và Hòa Trung - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
02/03/22 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú
02/03/22 10:15:00 12:15:00 Ấp 1-8 - xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú
28/02/22 10:45:00 12:30:00 Ấp Hòa Đồng - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
28/02/22 13:30:00 16:00:00 Ấp Hòa Thuận - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
02/03/22 13:30:00 15:30:00 Ấp 2 - xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú
27/02/22 16:30:00 16:45:00 Toàn bộ phụ tải của quý Khách Hàng. Cụm KCN Phú Cường
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH CỬU
02/03/22 7:30:00 9:30:00 Một phần ấp 1, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
27/02/22 8:00:00 10:00:00 Nhánh Thịnh Tường
27/02/22 8:00:00 10:00:00 Nhánh Pantra
28/02/22 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
01/03/22 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
27/02/22 9:00:00 9:30:00 Một phần Cty Changshin Việt nam
28/02/22 9:15:00 10:15:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
01/03/22 9:15:00 10:15:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
02/03/22 9:45:00 10:45:00 Một phần ấp 5, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
27/02/22 10:30:00 12:00:00 Nhánh Nguyễn Tôn Hoàng
27/02/22 10:30:00 12:30:00 Nhánh Khải Phàm
28/02/22 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
01/03/22 10:30:00 11:30:00 Một phần ấp Cây Xoài, xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
02/03/22 11:00:00 12:00:00 Một phần ấp 5, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
01/03/22 13:15:00 14:15:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
02/03/22 13:15:00 15:15:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
28/02/22 13:30:00 14:30:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
01/03/22 14:30:00 16:30:00 Một phần ấp 2, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
28/02/22 14:45:00 15:45:00 Một phần ấp 3, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
02/03/22 15:30:00 16:30:00 Một phần ấp 6, xã Vĩnh Tân – huyện Vĩnh Cửu
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỐNG NHẤT
28/02/22 7:45:00 11:45:00 Ấp Hưng Hiệp - xã Hưng Lộc
01/03/22 7:45:00 11:45:00 Ấp Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1
01/03/22 7:45:00 10:15:00 Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc
02/03/22 7:45:00 9:15:00 Ấp Tây Kim, Võ Dõng 3 - xã Gia Kiệm
02/03/22 7:45:00 11:45:00 Ấp 1 -Xã Lộ 25
02/03/22 9:15:00 10:45:00 Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm
01/03/22 10:15:00 12:45:00 Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc
02/03/22 10:45:00 12:15:00 Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm
28/02/22 12:45:00 14:45:00 Ấp Gia Yên - xã Gia Tân 3
02/03/22 12:45:00 14:45:00 Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm
01/03/22 13:15:00 14:45:00 Ấp Hưng Nghĩa - xã Hưng Lộc
28/02/22 14:45:00 17:15:00 Ấp Đức Long 1, Đức Long 2- xã Gia Tân 2
02/03/22 14:45:00 17:15:00 Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm
01/03/22 15:15:00 17:15:00 Khu phố Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG KHÁNH
02/03/22 7:45:00 11:00:00 Mất điện đường Hoàng Diệu khu phố 2 phường Xuân Thanh, tổ 21 ấp Bảo Vinh A phường Bảo Vinh TP Long Khánh.
02/03/22 8:00:00 11:00:00 Mất điện khu 2,3,4,5,6 ấp Cẩm Tân phường Xuân Tân TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
27/02/22 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom
28/02/22 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
01/03/22 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom
28/02/22 8:30:00 13:00:00 Một phần ấp An Bình, xã Trung Hòa, H. Trảng Bom
01/03/22 8:30:00 13:00:00 Một phần ấp Quảng Đà, Đông Hòa, H. Trảng Bom
01/03/22 8:30:00 13:00:00 Một phần ấp An Bình,xã Trung Hòa, H. Trảng Bom
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG THÀNH
27/02/22 7:00:00 17:00:00 Huyện Long Thành: Một phần ấp 5, 6 - Xã An Phước; Xã Tam An
27/02/22 8:00:00 11:00:00 Phụ tải trạm (3000+3000)kVA -T1 Cty Johnson Wood
27/02/22 11:00:00 15:00:00 Phụ tải trạm 2500kVA Cty Timber 2
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUÂN LỘC
01/03/22 6:30:00 18:00:00 06h30 - 18h00 : Xã Lang Minh và một phần xã Suối Cát (khu vực từ nga Ba Suối Cát về hướng Lang Minh)
28/02/22 7:30:00 18:00:00 07h30 - 18h00 : Xã Xuân Định (khu vực từ Ngân hàng Xuân Định về hướng Long Khánh và hướng Nam Hà)08h00 - 18h00 : Một phần xã Xuân Bắc (khu vực từ Ngã Ba Chế Biến về hướng Suối Nho)
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN PHÚ
02/03/22 7:30:00 17:00:00 Ấp Hiệp Tâm 1 - TT Định Quán và Ấp 1-2 xã Phú Vinh - huyện Định Quán.
28/02/22 8:00:00 10:30:00 Ấp Hiệp đồng, Hiệp Tân 2 - TT Định Quán; Ấp Hòa Đồng - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
28/02/22 8:00:00 15:00:00 Ấp Ngọc Lâm 1, Thọ Lâm 3 - Xã Phú Thanh - Huyện Tân Phú.
01/03/22 8:00:00 17:00:00 Ấp Hòa Thành và Hòa Trung - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
02/03/22 8:00:00 10:00:00 Ấp 1 - xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú
02/03/22 10:15:00 12:15:00 Ấp 1-8 - xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú
28/02/22 10:45:00 12:30:00 Ấp Hòa Đồng - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
28/02/22 13:30:00 16:00:00 Ấp Hòa Thuận - Xã Ngọc Định - huyện Định Quán.
02/03/22 13:30:00 15:30:00 Ấp 2 - xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú
27/02/22 16:30:00 16:45:00 Toàn bộ phụ tải của quý Khách Hàng. Cụm KCN Phú Cường
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẨM MỸ
01/03/22 6:20:00 17:00:00 - Ấp 1, 2 , 3, 5 và 1 phần ấp 4 xã Xuân Tây, ấp Bể Bac, Cọ Dầu 1, 2, Ấp Láng Me, Ấp Thoại Hương xã Xuân Đông.
ĐIỆN LỰC HUYỆN NHƠN TRẠCH
27/02/22 7:00:00 17:00:00 Một phần TT Long Thành, một phần Xã Tam An
27/02/22 7:00:00 17:00:00 Một phần Khu phố Mỹ Khoan, một phần Khu phố Phước Mỹ, một phần Khu phố Phước Kiểng – Thị trấn Hiệp Phước;
27/02/22 7:00:00 17:00:00 Trường Tiểu học Phước Thiền 1
27/02/22 7:00:00 17:00:00 Một phần TT Long Thành, Một phần Xã Tam An
27/02/22 7:00:00 7:30:00 Một phần Khu phố Mỹ Khoan – Thị trấn Hiệp Phước; một phần ấp Bến Sắn – xã Phước Thiền.
27/02/22 7:30:00 13:30:00 Một phần xã Long Thọ
27/02/22 16:30:00 17:00:00 Một phần Khu phố Mỹ Khoan – Thị trấn Hiệp Phước; một phần ấp Bến Sắn – xã Phước Thiền.

MAI UYÊN

Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương