Lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/6 - 3/7/2021

Cập nhật lịch cúp điện Đồng Nai từ ngày 27/6 - 3/7/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN ĐỒNG NAI TỪ NGÀY 27/6-3/7/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP BIÊN HÒA
27/6/21 6:00:00 6:30:00 (Một phần KCN Biên Hòa 1 và một phần KP2 – P.An Bình – Dọc trên Đường 5, 9)
27-06-21 16:30:00 17:00:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Dọc trên Đường 9, KP1, 2 - P.An Bình)
28-06-21 8:00:00 12:00:00 TBA Tân Phong 7-4, tuyến 475 Đồng Khởi (Mất điện một phần KP7, 8, 9 – P.Tân Phong)
27-06-21 6:00:00 6:30:00 (Mất điện một phần KCN Biên Hòa 1 – Dọc trên Đường 9, KP1, 2 - P.An Bình)
27-06-21 16:30:00 17:00:00 Một phần KCN Biên Hòa 1 và một phần KP2 – P.An Bình – Dọc trên Đường 5, 9
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỊNH QUÁN
09-07-21 9:30:00 16:15:00 Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
05-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 8 - Xã Nam Cát tiên - Huyện Tân Phú.
30-06-21 8:00:00 11:30:00 Ấp 1 - Xã Phú Ngọc
06-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 3 - Xã Phú Lợi - Huyện Định Quán.
06-07-21 8:00:00 11:45:00 Ấp Ngọc Lâm 1, 2 - Xã Phú xuân - Huyện Tân Phú.
06-07-21 13:00:00 14:30:00 Ấp 9, 10 - Xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú.
30-06-21 13:15:00 16:30:00 Ấp 1 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán.
06-07-21 8:00:00 11:45:00 Ấp 2, 3, 6 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
06-07-21 13:30:00 15:00:00 Ấp Bàu Chim - Xã Phú xuân - Huyện Tân Phú.
09-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
05-07-21 8:00:00 16:15:00 Ấp 5, 7, 8 - Xã Nam Cát tiên - Huyện Tân Phú.
07-07-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Hiệp Thuận - Thị trấn Định Quán; Ấp 6 - Xã Phú Ngọc và Ấp 9 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
09-07-21 8:30:00 10:30:00 Ấp 1, 2, 3 - Xã Phú Thịnh và Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
06-07-21 15:15:00 16:45:00 Ấp 6, 7 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
08-07-21 8:00:00 17:00:00 Ấp Tam Bung - Xã Phú Túc - Huyện Định Quán.
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH CỬU
27-06-21 8:45:00 11:15:00 Một phần Cụm công nghiệp Thiện Tân - Một phần Ấp Ông Hừng - xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu
29-06-21 7:30:00 18:30:00 Một phần Ấp Bình Chánh và một phần Ấp Cây Xoài – xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu
08-07-21 8:00:00 10:00:00 Một phần Khu Phố 2 và một phần Khu Phố 8, TT Trấn Vĩnh An – xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
04-07-21 7:30:00 10:30:00 KH trạm Cao Su Màu, Khu Phố 8 – TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu
04-07-21 8:30:00 11:30:00 KH trạm ChangShin 6 & ChangShin 10
02-07-21 14:30:00 17:30:00 Một phần Ấp Bình Chánh, xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu
01-07-21 11:00:00 12:00:00 KH trạm Nam Bình Minh, Ấp 3 – xã Phú Lý
01-07-21 14:30:00 16:30:00 Một phần Ấp 1 và một phần Ấp 2 - xã Bình Lợi - huyện Vĩnh Cửu
01-07-21 13:00:00 14:30:00 KH trạm An Cô 2, Ấp 3 – xã Phú Lý
04-07-21 10:45:00 12:00:00 KH trạm Trường THCS&PT Hùng Vương, Khu Phố 8 – TT Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu
30-06-21 7:30:00 18:30:00 KH TBA Khang Minh An, Ấp Cây Xoài – xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu
06-07-21 15:00:00 16:30:00 KH TBA Hồ Thị Mỹ, Ấp Bình Chánh – xã Tân An – huyện Vĩnh Cửu
04-07-21 13:30:00 15:30:00 KH trạm Trọng Khôi, Khu Phố 8 – TT Vĩnh An – huyện Vĩnh Cửu
01-07-21 9:00:00 11:00:00 Một phần ấp 1 -xã Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu
02-07-21 9:00:00 12:00:00 Một phần Ấp 1, xã Bình Lợi – huyện Vĩnh Cửu
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỐNG NHẤT
29-06-21 7:30:00 17:00:00 Ấp Xuân Thiện - xã Xuân Thiện
02-07-21 7:15:00 16:45:00 Ấp Xuân Thiện - xã Xuân Thiện
02-07-21 7:30:00 17:00:00 Ấp Xuân Thiện - xã Xuân Thiện
02-07-21 8:45:00 11:15:00 Ấp Lạc Sơn - xã Quang Trung
03-07-21 7:30:00 17:00:00 Ấp Võ Dõng 1, Đông Bắc - xã Gia Kiệm
28-06-21 12:45:00 17:15:00 Ấp Đức Long 1, Đức Long 2- xã Gia Tân 2
28-06-21 7:45:00 12:15:00 Khu phố Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây
28-06-21 7:45:00 12:15:00 Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3 - xã Gia Tân 1
29-06-21 7:45:00 17:15:00 Ấp Xuân Thiện - xã Xuân Thiện
28-06-21 12:45:00 17:30:00 Ấp Đức Long 3 - xã Gia Tân 2
30-06-21 7:45:00 10:45:00 Khu phố Trần Cao Vân - Thị trấn Dầu Giây; ấp Ngô Quyền, Nguyễn Thái Học - xã Bàu Hàm 2
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ LONG KHÁNH
02-07-21 14:00:00 16:00:00 Mất điện ấp Tân Phong, ấp Đồi Rìu xã Hàng Gòn, ấp Tân Phong phường Xuân Tân TP Long Khánh.
02-07-21 8:00:00 10:00:00 Mất điện đường CMT8 phường Xuân An TP Long Khánh.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TRẢNG BOM
28-06-21 8:00:00 13:30:00 Một phần ấp 4, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom.
29-06-21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Thuận Trường, xã Sông Thao, H. Trảng Bom.
30-06-21 8:30:00 12:00:00 Một phần ấp Hưng Bình, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom.
02-07-21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Cây Điệp, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom.
01-07-21 8:30:00 15:00:00 Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, H. Trảng Bom
01-07-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Trung Tâm, xã Thanh Bình, H. Trảng Bom.
04-07-21 6:00:00 18:00:00 Một phần ấp 1,2,3,4,6, xã An Viễn, H. Trảng Bom. Một phần ấp Tân Hưng, Tân Thịnh, Tân Đạt, xã Đồi 61, H. Trảng Bom
28-06-21 10:00:00 12:00:00 TBA Trường Tiểu Học Nguyễn Khuyến
02-07-21 8:00:00 15:00:00 Một phần khu phố 3, 5, Thị Trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom.
29-06-21 8:00:00 12:00:00 Một phần KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom.
02-07-21 8:00:00 15:00:00 Một phần khu phố 3, 5, Thị Trấn Trảng Bom, H. Trảng Bom.
ĐIỆN LỰC HUYỆN LONG THÀNH
27-06-21 6:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: ấp Bưng Môn - xã Long An; một phần ấp 8 - xã Bình Sơn; CCN Bình Sơn.
30-06-21 6:30:00 17:30:00 - TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1, Long Đức 2 - phường Tam Phước; - Huyện Long Thành: Một phần Ấp 8 - xã An Phước; một phần Khu 15 - xã Long Đức.
27-06-21 5:00:00 6:00:00 Huyện Long Thành: Ấp Thanh Bình - xã Lộc An; xã Long Đức (trừ một phần khu 12); Một phần Đường số 5, ấp 6, ấp 7 - xã An Phước; xã Tam An.
27-06-21 6:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: ấp Bưng Môn - xã Long An; một phần ấp 8 - xã Bình Sơn; CCN Bình Sơn.
29-06-21 8:30:00 10:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Vườn Dừa - phường Phước Tân.
01-07-21 8:00:00 16:30:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Khánh 1 - phường Tam Phước.
27-06-21 6:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: ấp Bưng Môn - xã Long An; một phần ấp 8 - xã Bình Sơn; CCN Bình Sơn.
27-06-21 6:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: ấp Bưng Môn - xã Long An; một phần ấp 8 - xã Bình Sơn; CCN Bình Sơn.
27-06-21 12:00:00 13:00:00 Huyện Long Thành: Ấp Thanh Bình - xã Lộc An; xã Long Đức (trừ một phần khu 12); Một phần Đường số 5, ấp 6, ấp 7 - xã An Phước; xã Tam An.
30-06-21 8:00:00 12:00:00 Huyện Long Thành: Một phần Khu Cầu Xéo - Thị trấn Long Thành.
29-06-21 8:30:00 11:00:00 TP Biên Hòa: Một phần khu phố Vườn Dừa - phường Phước Tân.
30-06-21 6:30:00 17:30:00 - TP Biên Hòa: Một phần khu phố Long Đức 1, Long Đức 2 - phường Tam Phước;
ĐIỆN LỰC HUYỆN XUYÊN LỘC
29-06-21 13:00:00 15:30:00 13h00 - 15h30: Một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú.
27-06-21 8:00:00 17:30:00 08h00 - 17h30: Một một phần các khu 4, 5, 6, 7, 8 - Thị trấn Gia Ray 08h00 - 17h30: Trạm khách hàng Karaoke Nice, Công ty Hồng Nga Sài Gòn, Cơ sở Minh Khang, Nguyễn Văn Dũng, Công ty Vĩnh Cảnh - thị trấn Gia Ray. 08h00 - 17h30: Toàn bộ Khu Công Nghiệp Xuân Lộc 08h00 - 17h30: - Một phần ấp Tân Tiến - xã Xuân Hiệp; - Các trạm Trại heo hà Bảo Huy 1 và Trại heo hà Bảo Huy 2. 08h00 - 17h30: Một phần các xã Xuân Tâm, Xuân Hưng và ấp Trảng Táo xã Xuân Thành: - Các khách hàng nằm bên phải Quốc Lộ 1A theo hướng từ ngã ba Mũi Tàu đến khu vực HTX Xuân Hưng (vị dụ: Quân Đoàn 4, Trường Bắn Quốc Gia KV 3...) - Các khách hàng thuộc khu vực đường vào hồ Gia Ui 16hh20 - 17h40: Một phần các xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa (chủ yếu là khách hàng ánh sáng sinh hoạt)
28-06-21 8:00:00 10:30:00 08h00 - 10h30: Một phần các ấp Hòa Hợp, Hòa Bình - xã Bảo Hòa.
02-07-21 8:30:00 11:30:00 08h30 - 11h30: Một phần các ấp 4A, 6 - xã Xuân Bắc.
28-06-21 13:00:00 15:30:00 13h00 - 15h30: Một phần các ấp Hòa Hợp, Hòa Bình-xã Bảo Hòa; và một phần ấp Bình Hòa - xã Xuân Phú.
29-06-21 8:00:00 10:30:00 08h00 - 10h30: Một phần ấp Việt Kiều - xã Xuân Hiệp.
02-07-21 13:00:00 16:30:00 13h00 - 16h30: Một phần ấp 6 - xã Xuân Bắc.
27-06-21 8:00:00 17:00:00 Một phần Khu 4, Khu 5, khu 8 thị trấn Gia Ray và một phần ấp Tân Tiến xã Xuân Hiệp
03-07-21 14:00:00 16:00:00 14h00 - 16h00: Một phần ấp 7 - xã Xuân Bắc.
30-06-21 8:30:00 16:30:00 08h30 - 16h30: Một phần ấp Bằng Lăng - xã Xuân Tâm (mỗi khu vực mất điện 180 phút).
27-06-21 8:00:00 12:00:00 08h00 - 12h00: Các xã Xuân Tâm, Xuân Hưng, Xuân Hòa 08h00 - 12h00: - Các trạm Nhà nước Xuân Lộc, Cơ sở Mộc Thọ Vực, BCH Quân sự Huyện, TT TDTT huyện, Trạm Bơm Núi Le, Trường THCS Trần Phú, DNTN Phong Phú, Chi Cục Thuế Xuân Lộc, Đền thờ Liệt sỹ Xuân Lộc, Nước đá Thuận Phát, HTX Quyết Thắng, Công ty Cù Lao Xanh, Công ty Cù Lao Xanh 1.
01-07-21 8:30:00 16:30:00 08h30 - 16h30: Một phần ấp 4A (khu vực HTX rau sạch Xuân Bắc) - xã Xuân Bắc (mỗi khu vực mất điện 180 phút).
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN PHÚ
30-06-21 13:15:00 16:30:00 Ấp 1 - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán.
06-07-21 8:00:00 11:45:00 Ấp 2, 3, 6 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
06-07-21 13:30:00 15:00:00 Ấp Bàu Chim - Xã Phú xuân - Huyện Tân Phú.
09-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
06-07-21 8:00:00 11:45:00 Ấp Ngọc Lâm 1, 2 - Xã Phú xuân - Huyện Tân Phú.
09-07-21 9:30:00 16:15:00 Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
07-07-21 7:00:00 17:00:00 Ấp Hiệp Thuận - Thị trấn Định Quán; Ấp 6 - Xã Phú Ngọc và Ấp 9 - Xã Gia Canh - Huyện Định Quán.
09-07-21 8:30:00 10:30:00 Ấp 1, 2, 3 - Xã Phú Thịnh và Ấp 4, 5 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
30-06-21 8:00:00 11:30:00 Ấp 1 - Xã Phú Ngọc
06-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 3 - Xã Phú Lợi - Huyện Định Quán.
06-07-21 15:15:00 16:45:00 Ấp 6, 7 - Xã Phú Lộc - Huyện Tân Phú.
08-07-21 8:00:00 17:00:00 Ấp Tam Bung - Xã Phú Túc - Huyện Định Quán.
06-07-21 13:00:00 14:30:00 Ấp 9, 10 - Xã Nam Cát Tiên - Huyện Tân Phú.
05-07-21 8:00:00 16:15:00 Ấp 5, 7, 8 - Xã Nam Cát tiên - Huyện Tân Phú.
05-07-21 8:00:00 16:45:00 Ấp 8 - Xã Nam Cát tiên - Huyện Tân Phú.
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẨM MỸ
02-07-21 8:00:00 16:30:00 Ấp 61 Xã Sông Nhạn
30-06-21 9:00:00 11:00:00 Ấp 9, 11 Xã Xuân Tây.

MAI UYÊN