Lịch cúp điện Gò Vấp từ ngày 19/7 đến 25/7

Điện lực Gò Vấp sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Điện lực Gò Vấp thông báo, từ ngày 19/7 đến 25/7, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Cụ thể về tình hình tạm ngưng cung cấp điện như sau:

Ngày  Mã trạm/ Mã đường dây Địa điểm Thời gian mất điện
19/8/2020 B1IGB3 Một phần đường Nguyễn Văn Công, P03 quận Gò Vấp Từ 9h00 - 13h00
20/8/2020 M29AB7 Một phần hẻm 380 đường Nguyễn Văn Khối, P8 quận Gò Vấp Từ 9h00 - 13h00
22/8/2020 M29CD Một phần đường Quang Trung, P8; P11 (khu vực từ Cổng Mercedes Benz đến gần đường Tân Sơn) Từ 9h00 - 13h00

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống điện Thành phố, khách hàng có thể gọi số điện thoại 1900545454.

TRÚC BÌNH