Lịch cúp điện Hóc Môn từ ngày 30/9 đến 6/10/2020

Điện lực Hóc Môn tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện.

Từ ngày 30/9 đến 6/10/2020, Công ty Điện lực Hóc Môn sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Ngày Mã trạm/ Mã đường dây Khu Vực Thời Gian 
30/9/2020 H39CB1 Một phần ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông Từ 10h00 - 10h05
H29CR198D Một phần ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh Từ 9h00 - 12h00
C39CR010D Một phần ấp Trung Đông và Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn. Từ 13h30 - 13h50
C39DR027D Một phần ấp Trung Đông và ấp Trung Đông 2, xã Thới Tam Thôn Từ 9h00 - 9h20
C39DR023D Một phần ấp Trung Đông và Trung Đông 1, xã Thới Tam Thôn Từ 9h30 - 9h50
1/10/20 H39CR020L Một phần ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông Từ 8h30 - 8h35
H39CR022L Một phần ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông Từ 8h30 - 8h35
H29CR234D Một phần ấp Mới 1, xã Tân Xuân Từ 9h30 - 9h50
N19GR057D Một phần ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh Từ 14h30 - 14h50
N19GR059D Một phần ấp Mỹ Hòa 1, ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh Từ 15h30 - 15h50
B29MR136D Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Thượng Từ 9h00 - 9h15
C39FR009D Một phần ấp Mới 1, xã Tân Xuân Từ 9h00 - 9h20
B29MR093D Một phần ấp 3, xã Xuân Thới Thượng. Từ 13h00 - 13h15
N19GR048D Một phần ấp Vạn Hạnh và ấp Trung Mỹ Tây, xã Trung Chánh Từ 15h50 - 16h10
2/10/20 H39CR029D Một phần ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông Từ 8h30 - 8h35
H39CR030D Một phần ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông Từ 8h30 - 8h35
4/10/20 H39CR028D Một phần ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuan Thới Đông Từ 8h30 - 8h35
H29GR151H Một phần ấp Mỹ Hòa 4, xã Xuân Thới Đông Từ 8h30 - 8h35

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng có thể  gọi số điện thoại 1900545454.

HOÀNG GIA