Lịch cúp điện huyện Hóc Môn từ ngày 24/3 đến 30/3/2021

Trong thời gian từ ngày 24/3 đến 30/3/2021, Công ty Điện Lực Hóc Môn sẽ tạm ngưng cung cấp điện một số đường dây trung thế và trạm hạ thế để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Lịch cúp điện huyện Hóc Môn cụ thể như sau: 

Ngày 24/3/2021:

Các trạm B29MR071D, một phần ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, thời gian từ 8g30 đến 8g50.
Trạm C39HR024D, một phần ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, thời gian 9g30 đến 9g50. 

Ngày 26/3/2021

Các trạm H29IR005D, một phần ấp Mới 1 và ấp Chánh 1, xã Tân Xuân, thời gian từ 8g30 đến 11g30

Ngày 28/03/2021:

Trạm C39AA, một phần ấp 6, xã Đông Thạnh, từ 8g đến 13g30

Quý Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất điện, mất an toàn trên hệ thống lưới điện Thành phố, bạn đọc gọi số điện thoại Trung Tâm Chăm sóc khách hàng: 1900545454.

HẢI MY