Lịch cúp điện Long An từ ngày 10/6-16/6/2022

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 10/6-16/6/2022 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 10/6-16/6/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
11/6/2022 6:00:00 6:40:00 KP Thọ Cang - phường 5
11/6/2022 6:00:00 6:40:00 một phần huyện thủ thừa
11/6/2022 6:00:00 6:40:00 một phần huyện tân trụ
11/6/2022 6:00:00 6:40:00 KP Thọ Cang - phường 5, ấp Nhơn Thuận - xã Nhơn Thạnh Trung
11/6/2022 6:00:00 6:40:00 Kp Thanh Xuân, Nhơn Phú, Bình Phú, Phú Nhơn- phường 5, ấp 1,2,3,4, Ấp Đạo Thạnh - xã Hướng Thọ Phú; Kp 3 - Phường 2
14/06/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1 - xã Mỹ Phú
13/06/2022 16:30:00 17:00:00 KP Thọ Cang - phường 5, ấp Nhơn Thuận - xã Nhơn Thạnh Trung
13/06/2022 16:30:00 17:00:00 Kp Thanh Xuân, Nhơn Phú, Bình Phú, Phú Nhơn- phường 5, ấp 1,2,3,4, Ấp Đạo Thạnh - xã Hướng Thọ Phú; Kp 3 - Phường 2
13/06/2022 16:30:00 17:00:00 KP Thọ Cang - phường 5, ấp Nhơn Thuận - xã Nhơn Thạnh Trung
13/06/2022 16:30:00 17:00:00 Kp Bình Đông 3, Bình Đông 4 - phường 3; Toàn bộ xã Bình Tâm
ĐIỆN LỰC THỦ THỪA
12/6/2022 7:30:00 11:30:00 Công ty TNHH Force Tech
12/6/2022 13:00:00 16:00:00 Công ty TNHH Force Tech
ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA
10/6/2022 1:00:00 2:08:00 một phần xã đức hòa hạ
13/06/2022 7:30:00 9:00:00 Nr HKD Võ Thị Vân
14/06/2022 7:30:00 9:00:00 CN Cty tnhh Trung Vinh
15/06/2022 7:30:00 9:00:00 Cty Thuận Đức Phát L.A
16/06/2022 7:30:00 9:00:00 Cty Giũa Năm Sao
11/6/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần xã Đức Hòa Đông
11/6/2022 8:00:00 15:00:00 Nhánh rẻ Cty Bảo Tiến
11/6/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Đông Nam Việt
12/6/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Kim Tín Thành
12/6/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Vĩnh Thành
12/6/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Sao Kim
12/6/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Đại Dũng
12/6/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Thôn Trang
12/6/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Đậu Tiên
13/06/2022 8:00:00 11:00:00 Cty Nam Quốc
13/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần xã An Ninh Đông
14/06/2022 8:00:00 12:00:00 Một phần xã Hòa Khánh Đông
14/06/2022 8:00:00 11:00:00 Cty Tân Liên Hưng
14/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phàn xã Mỹ Hạnh Nam
14/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần xã An Ninh Đông
15/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần Thị trấn Hậu Nghĩa
15/06/2022 8:00:00 11:00:00 Cty Thuận Hưng LA
15/06/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Qui Lực
15/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần Thị trấn Hiệp Hòa
15/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Lộc Giang
15/06/2022 8:00:00 15:00:00 Cty Cẩm Đạt
16/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Mỹ Hạnh Bắc
16/06/2022 8:00:00 11:00:00 Cty Ánh Sao
16/06/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Hiệp Hòa
13/06/2022 9:30:00 11:00:00 Cty Hòa Anh
14/06/2022 9:30:00 11:00:00 CS Tín Thành
15/06/2022 9:30:00 11:00:00 Cty Thuận Tiến Phát
16/06/2022 9:30:00 11:00:00 CS cung cấp nước sạch khu vực
12/6/2022 11:00:00 14:00:00 Một phàn xã Mỹ Hạnh Bắc
13/06/2022 13:00:00 16:00:00 CSSX Thành Tâm
13/06/2022 13:00:00 14:30:00 Cty QT Nông Nghiệp Vàng
14/06/2022 13:00:00 14:30:00 Cty TNHH môi trường Chân Lý
14/06/2022 13:00:00 16:00:00 Cty Nước chấm MêKong
14/06/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Đức Lập Hạ
15/06/2022 13:00:00 14:30:00 CN Cty kỹ thuật-công nghệ CDV
15/06/2022 13:00:00 16:00:00 CTY ZHAN HUEI ELECTRIC
16/06/2022 13:00:00 16:00:00 CS kéo kẽm Phạm Van Dũng
16/06/2022 13:00:00 14:30:00 Cty TNHH MTV HƯNG HÒA THÁI
13/06/2022 15:00:00 16:00:00 Cty Cty Latex
14/06/2022 15:00:00 16:00:00 Cty Tây Đô LA
15/06/2022 15:00:00 16:00:00 Cty TNHH Liên Hưng
ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC
11/6/2022 7:30:00 16:30:00 HKD LIN A CẨU
13/06/2022 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Phước Hậu
14/06/2022 7:30:00 11:30:00 Nr Cà sàn nông sản
14/06/2022 7:30:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lý.
14/06/2022 7:30:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lý
15/06/2022 7:30:00 11:30:00 Nr Công ty Phân Bón Bình Điền 2
16/06/2022 7:30:00 11:30:00 Nr Cty TNHH Sao Mai Phương Nam
10/6/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
11/6/2022 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Long Thượng
13/06/2022 13:30:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lý
14/06/2022 13:30:00 16:30:00 Nr Đại Đại Tài
15/06/2022 13:30:00 16:30:00 Nr CT CP SX TM &ĐT Vạn Phúc
16/06/2022 13:30:00 16:30:00 Nr Công Ty CP SX - TM Sài Gòn SMC
12/6/2022 14:30:00 16:30:00 Một phần xã Mỹ Lộc , Phước Hậu
12/6/2022 14:30:00 16:30:00 Một phần xã Mỹ Lộc , Phước Hậu
ĐIỆN LỰC BẾN LỨC
11/6/2022 7:30:00 16:00:00 Một phần ấp 1B xã An Thạnh
12/6/2022 8:00:00 10:30:00 Công ty TNHH Nghệ Phong
15/06/2022 8:00:00 10:30:00 Công ty TNHH Xay Xát Phú Tân Hòa
16/06/2022 8:00:00 10:00:00 Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông sản Hương Việt
11/6/2022 8:30:00 11:00:00 Một phần ấp 2 xã Tân Bửu
16/06/2022 8:30:00 16:00:00 Một phần ấp 6, 7 xã Tân Bửu
10/6/2022 10:00:00 11:30:00 CN Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Vĩ Phong tại tỉnh Long An - 473 AT
12/6/2022 11:00:00 13:00:00 Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt
15/06/2022 11:30:00 13:00:00 Công ty CP Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức- Long An
16/06/2022 11:30:00 13:00:00 Chi nhánh Công ty Cổ phần TM DV Phan Duy
10/6/2022 12:00:00 13:00:00 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN - Chi nhánh Long An
11/6/2022 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp 3 xã Tân Bửu
10/6/2022 15:00:00 16:30:00 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Kim Ngọc Tài
12/6/2022 15:00:00 16:30:00 Chi nhánh Cty TNHH ĐT SX TM DV Phan Minh
15/06/2022 15:00:00 16:30:00 Công Ty Cổ phần Đại Lợi
16/06/2022 15:00:00 16:30:00 HKD Trần Văn Tiến (Công Ty Cổ phần Đại Lợi)
ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC
12/6/2022 7:00:00 17:00:00 Công ty CP Kim Khí Nam Hưng-CN Thuận Đạo (3x4000+2x3000)kVA
11/6/2022 8:00:00 9:30:00 Một phần Khu 1A, TT Cần Đước
11/6/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Đông Nhất xã Tân Chánh
11/6/2022 8:00:00 9:30:00 Một phần ấp 3, xã Long Hòa; ấp Minh Thiện, xã Long Trạch
12/6/2022 8:00:00 11:30:00 Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA)
12/6/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Rạch Đào xã Mỹ Lệ
12/6/2022 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm xã Long Trạch
15/06/2022 8:00:00 9:00:00 HNT Lê Văn Tiến
14/06/2022 9:00:00 11:00:00 Một phần ấp 3, 4 xã Long Sơn
16/06/2022 9:00:00 11:00:00 Một phần ấp 6, xã Phước Tuy
15/06/2022 9:30:00 10:30:00 HNT Nguyễn Tấn Bờ
11/6/2022 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Cầu Tràm, Cầu Xây, xã Long Trạch
11/6/2022 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp 5, xã Phước Tuy; ấp 2B, xã Tân Ân
15/06/2022 11:00:00 12:00:00 HNT Nguyễn Văn Thùy
12/6/2022 13:00:00 13:30:00 Một phần KCN Long Định – Long Cang và một phần ấp 3, xã Long Cang; ấp 3, 4, 5, xã Long Sơn
12/6/2022 13:00:00 17:00:00 Toàn bộ CCN Kiến Thành
11/6/2022 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4, xã Tân Ân
11/6/2022 14:00:00 16:00:00 Công ty TNHH Long Thủy-LT 2 (320kVA)
11/6/2022 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4, xã Tân Ân
14/06/2022 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 3, 4 xã Long Sơn
15/06/2022 14:00:00 15:00:00 Hộ nuôi tôm Đỗ Văn Thiện (75kVA)
16/06/2022 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1B, xã Long Sơn; ấp 3, xã Tân Trạch
15/06/2022 15:30:00 16:30:00 Trần Văn O (HNT Nguyễn Văn Hai)
12/6/2022 16:30:00 17:00:00 Một phần KCN Long Định – Long Cang và một phần ấp 3, xã Long Cang; ấp 3, 4, 5, xã Long Sơn
ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH
10/6/2022 8:00:00 16:30:00 Ấp Thận Cần xã Bắc Hòa
11/6/2022 8:00:00 16:30:00 Ấp Hòa Tân xã Bắc Hòa
15/06/2022 8:00:00 11:30:00 Kinh 1000 Bắc – ấp 4 xã Hậu Thạnh Tây
15/06/2022 13:00:00 16:30:00 Kinh 63 - Ấp 5 xã Hậu Thạnh Tây
ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ
11/6/2022 6:00:00 6:30:00 xã Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình, Bình Trinh Đông, Tân Phước Tây, Nhựt Ninh, Đức Tân và Thị Trấn Tân Trụ.
10/6/2022 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân
10/6/2022 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh
13/06/2022 16:30:00 17:00:00 xã Lạc Tấn, Quê Mỹ Thạnh, Tân Bình, Bình Trinh Đông, Tân Phước Tây, Nhựt Ninh, Đức Tân và Thị Trấn Tân Trụ.
ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ
14/06/2022 7:30:00 9:30:00 1 phần ấp 5 xã Mỹ Thạnh Đông
15/06/2022 7:30:00 8:30:00 HKD Ông Tư
15/06/2022 8:00:00 11:00:00 1 phần ấp 2 xã BHN
15/06/2022 10:30:00 11:30:00 ĐBP MQT
10/6/2022 13:00:00 16:00:00 1 phần ấp 1 xã BHN
11/6/2022 13:00:00 14:30:00 1 phần ấp 5 xã MTB
14/06/2022 13:00:00 14:30:00 1 phần ấp 3 xã Bình Thành
15/06/2022 13:00:00 14:00:00 ĐBP MQT
ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA
14/06/2022 8:00:00 15:00:00 Cty TNHH Thảo Thành VN
16/06/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 2 - xã Tân Tây
ĐIỆN LỰC VĨNH HƯNG
15/06/2022 7:30:00 16:00:00 Một phần ấp 3 xã Vĩnh Bình
16/06/2022 8:30:00 11:30:00 Một phần xã Tuyên Bình
11/6/2022 9:00:00 9:45:00 Một phần ấp 3 - xã Hưng Điền A
ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH
10/6/2022 1:15:00 2:10:00 Một phần ấp Thanh Bình 2 xã thanh Phú Long
10/6/2022 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Tám
10/6/2022 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Mỹ Duyên
10/6/2022 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Cao Thị Lượm
13/06/2022 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Hộ nuôi tôm Châu Văn Sơn
13/06/2022 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Kiệt
13/06/2022 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Châu Thị Thủy
11/6/2022 8:00:00 11:00:00 Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Nguyễn Văn Hồng - tuyến 474TV
14/06/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Vĩnh Viễn xã Thanh Vĩnh Đông
15/06/2022 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Trị 2 xã Thuận Mỹ
16/06/2022 8:00:00 12:00:00 Hộ Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ DNTN Thanh Thanh Mai - Tuyến 480TV
10/6/2022 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Thị Út
10/6/2022 8:10:00 8:40:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Qưởn
10/6/2022 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Thị Ngọc Lan
13/06/2022 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Minh Trung
13/06/2022 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT Lê Thị Yên
13/06/2022 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Đặng
10/6/2022 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Hoàng Phong
10/6/2022 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thanh Duyệt
10/6/2022 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Tấn Minh 1
13/06/2022 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Thị Ngọc Diệu
13/06/2022 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Bá Đương
13/06/2022 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT Lê Văn Hùm
10/6/2022 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Bùi Thị Anh
10/6/2022 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Thị Kim Bình 1
10/6/2022 9:30:00 10:00:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Trí Hẳng
13/06/2022 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT Lê Văn Cho
13/06/2022 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Hữu Nghĩa
13/06/2022 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Văn Năn
10/6/2022 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Hữu Tuấn
10/6/2022 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Thị Hiếu
10/6/2022 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Công Đoàn
13/06/2022 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Bảo Lộc
13/06/2022 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Thoại
13/06/2022 10:10:00 10:40:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT Nguyễn Thế Phong
10/6/2022 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thái Bình
10/6/2022 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Mười
10/6/2022 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Văn Hai
13/06/2022 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Hữu Thọ
13/06/2022 10:50:00 11:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT Lê Tấn Thành
13/06/2022 10:50:00 11:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Kiều Minh Danh
10/6/2022 11:30:00 12:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Văn Đa
10/6/2022 11:30:00 12:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Văn Một
10/6/2022 11:30:00 12:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Dũng
13/06/2022 11:30:00 12:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Danh
13/06/2022 11:30:00 12:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Minh Trung
13/06/2022 11:30:00 12:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT Phạm Văn Thức
10/6/2022 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Nhựt
10/6/2022 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Nhỏ
10/6/2022 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đỗ Thị Hải
13/06/2022 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Phượng
13/06/2022 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Tấn Phước
13/06/2022 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lượng Thị Mười Hai
16/06/2022 13:00:00 16:30:00 HộCắt 3LBFCO Nhánh rẽ Công ty TNHH Tâm Trang Long An - Tuyến 480TV
10/6/2022 13:40:00 14:10:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Tấn Hùng
10/6/2022 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Quốc Cường
10/6/2022 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thị Ngoạt
13/06/2022 13:40:00 14:10:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm 06144511 HNT Bùi Viết Thanh
13/06/2022 13:40:00 14:10:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT Lâm Cẩm Láng
13/06/2022 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Thanh Hùng
10/6/2022 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Văn Tâm
10/6/2022 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Hoàng Kiệt
10/6/2022 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thanh Phong
13/06/2022 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Nhân
13/06/2022 14:20:00 14:50:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm 06146303 HNT Nguyễn Văn Út
13/06/2022 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm VănThôi
10/6/2022 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Chính
10/6/2022 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Minh Hoàng
10/6/2022 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Quang Thái
13/06/2022 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Hoàng Quân
13/06/2022 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm 06146293 HNT Châu Thanh Tú
13/06/2022 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Chi nhánh DNTN Minh Hoàng
10/6/2022 15:40:00 16:10:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Cao Văn Thảnh
10/6/2022 15:40:00 16:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phạm Văn Danh 1
10/6/2022 15:40:00 16:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Thanh
13/06/2022 15:40:00 16:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Thị Tuyết
13/06/2022 15:40:00 16:10:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Dũng
13/06/2022 15:40:00 16:10:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Châu Thị Muộn

TRUNG HIẾU