Lịch cúp điện Long An từ ngày 16/1 đến 22/1/2022

Thời xưa, khi các đơn vị như sào, hecta, mẫu… chưa được dùng nhiều như hiện nay, thì người ta thường sử dụng công đất để tính về diện tích ruộng trong nông nghiệp.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 16/1-22/1/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
16-01-22 7:00:00 18:00:00 Kp 1, 2, 3, 6 - phường 1; Kp Bình Đông 1, Bình Đông 2, Bình Đông 3 - phường 3
16-01-22 7:00:00 7:30:00 Đường Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Bạch Đằng thuộc Kp 2 - Phường 2
18-01-22 7:00:00 16:30:00 Đường Bùi Tấn, Trần Công Oanh, Huỳnh Thị Lung thuộc ấp Nhơn Thuận, Ấp Nhơn Trị - xã Nhơn Thạnh Trung
19-01-22 7:00:00 16:30:00 Đường Mai Thu, Lương Văn Bang thuộc ấp Nhơn Thuận- xã Nhơn Thạnh Trung
16-01-22 7:30:00 15:00:00 Cty Cosmo
16-01-22 7:30:00 16:00:00 Đường Phạm Văn Điền thuộc Ấp Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi
16-01-22 7:30:00 16:30:00 Đường Đỗ Trình Thoại, Trần Văn Ngàn thuộc ấp 3 - xã Hướng Thọ Phú
16-01-22 7:30:00 16:30:00 Đường Đỗ Trình Thoại, Trần Văn Ngàn thuộc ấp 3 - xã Hướng Thọ Phú
20-01-22 7:30:00 16:30:00 Ấp 1, Ấp 3, ấp 4 - xã Mỹ Phú
21-01-22 8:00:00 11:30:00 Cty Ngọc Mai
19-01-22 8:30:00 14:00:00 Cty Hạt điều Long An
16-01-22 12:00:00 18:00:00 Kp 1, 2, 3, 6 - phường 1; Kp Bình Đông 1, Bình Đông 2, Bình Đông 3 - phường 3
21-01-22 13:00:00 16:30:00 Cty Công Thành
16-01-22 17:00:00 18:00:00 Đường Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Bạch Đằng thuộc Kp 2 - Phường 2
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
17-01-22 8:30:00 9:10:00 Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình
20-01-22 8:30:00 9:30:00 Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây
19-01-22 9:00:00 10:00:00 Một phần ấp Cả Nga - xã Vĩnh Thuận
17-01-22 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Rạch Mây - xã Tuyên Bình
20-01-22 10:00:00 10:30:00 Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây
19-01-22 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp Cà Na - xã Vĩnh Thuận
20-01-22 11:00:00 11:30:00 Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây
20-01-22 13:30:00 15:00:00 Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây
19-01-22 14:00:00 15:30:00 Một phần ấp Cà Na - xã Vĩnh Thuận
20-01-22 15:30:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Châu - xã Tuyên Bình Tây
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
17-01-22 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 3 xã Mỹ Thạnh Đông
20-01-22 8:00:00 9:30:00 Một phần Ấp 1 Mỹ Thạnh Bắc
18-01-22 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4 xã Bình Hòa Hưng
21-01-22 13:00:00 16:30:00 Một phần Ấp 1 Mỹ Quý Tây
ĐIỆN LỰC HUYỆN BẾN LỨC
16-01-22 6:00:00 17:00:00 Một phần xã Lương hoà, một phần xã An Thạnh
16-01-22 7:30:00 16:00:00 Một phần KCN Phú An Thạnh
18-01-22 8:00:00 9:30:00 1 phần Khu phố 8 Thị Trấn Bến Lức
19-01-22 8:00:00 9:30:00 Cơ Sở Thiên Dũng
20-01-22 8:00:00 9:30:00 TSTL Huỳnh Văn Lâm
16-01-22 8:30:00 11:30:00 Công ty TNHH ISHIKAWA KIKOU VIỆT NAM
17-01-22 8:30:00 9:30:00 1 phần ấp 1 xã Mỹ Yên
17-01-22 8:30:00 16:00:00 1 phần ấp 3 xã Mỹ Yên
18-01-22 8:30:00 15:00:00 1 phần ấp 7 xã Lương Hòa
19-01-22 8:30:00 16:00:00 1 phần ấp 6 xã Bình Đức
20-01-22 8:30:00 15:00:00 một phần ấp 7A xã Mỹ Yên
21-01-22 8:30:00 11:30:00 1 phần ấp 6 xã Lương Hòa
18-01-22 10:00:00 11:30:00 1 phần Khu phố 9 Thị Trấn Bến Lức
20-01-22 10:00:00 11:30:00 TSTL Nguyễn Văn Khía
17-01-22 10:30:00 11:30:00 1 phần ấp 2 xã Mỹ Yên
19-01-22 10:30:00 13:00:00 Công Ty TNHH San Hà - Chi Nhánh Trang Trại Chăn Nuôi San Hà
17-01-22 13:00:00 14:00:00 1 phần ấp 4 xã Thanh Phú
18-01-22 13:00:00 14:30:00 1 phần ấp 3 xã An Thạnh
20-01-22 13:00:00 14:30:00 TSTL Đặng Thanh Thảo
21-01-22 13:00:00 15:30:00 1 phần ấp 2 xã Nhựt Chánh
18-01-22 15:00:00 16:30:00 1 phần ấp 10 xã Lương Hòa
19-01-22 15:00:00 16:30:00 TSTL Phan Văn Mọt
20-01-22 15:00:00 16:30:00 Hộ trồng thanh long Lê Minh Đức
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN ĐƯỚC
16-01-22 6:30:00 7:00:00 Một phần xã Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch, Long Khê
16-01-22 6:30:00 7:00:00 Một phần xã Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch, Long Khê
16-01-22 6:30:00 7:00:00 Một phần xã Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch, Long Khê
16-01-22 6:30:00 7:00:00 Một phần xã Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch, Long Khê
16-01-22 7:00:00 18:00:00 Một phần xã Long Định
16-01-22 7:00:00 18:00:00 Một phần xã Long Định, Long Cang, Phước Vân, Long Hòa, Long Trạch
16-01-22 7:00:00 18:00:00 Một phần xã Long Định
16-01-22 8:00:00 17:00:00 Một phần xã Tân Trạch, Long Sơn
16-01-22 8:00:00 17:00:00 Một phần xã Tân Trạch, Long Sơn
16-01-22 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1A, xã Tân Trạch
17-01-22 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp 2A, 2B xã Tân Ân
18-01-22 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Xoài Đôi, Long Giêng, xã Long Trạch
18-01-22 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp 4 xã Phước Đông
19-01-22 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bà Chủ, xã Tân Lân
20-01-22 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây
20-01-22 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây
20-01-22 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp 6 xã Phước Tuy
21-01-22 8:00:00 10:00:00 Một phần khu 4 TTCĐ và một phần ấp 3 xã Phước Đông
19-01-22 9:00:00 11:30:00 Một phần ấp Cầu Ngang, ấp Trung xã Long Hựu Đông
20-01-22 10:00:00 12:00:00 Một phần ấp 6 xã Phước Tuy
21-01-22 10:00:00 12:00:00 Một phần khu 4 TTCĐ và một phần ấp 3 xã Phước Đông
20-01-22 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây
20-01-22 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây
17-01-22 14:00:00 16:00:00 Một phần Khu 1A TTCD
18-01-22 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 6, 7 xã Phước Đông
19-01-22 14:00:00 16:00:00 Một Phần ấp Trung xã Long Hựu Đông
16-01-22 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch, Long Khê
16-01-22 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch, Long Khê
16-01-22 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch, Long Khê
16-01-22 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Tân Trạch, Long Hòa, Long Trạch, Long Khê
ĐIỆN LỰC THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
18-01-22 7:00:00 17:00:00 Một phần Khu Phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường
19-01-22 7:30:00 11:30:00 KH Võ Ngọc Hiểu
21-01-22 7:30:00 10:30:00 Một phần Khu Phố 2, Phường 3, thị xã Kiến Tường
21-01-22 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp Bình Trung 2, Xã Bình Hòa Trung, Huyện Mộc Hóa
ĐIỆN LỰC HUYỆN MỘC HÓA
18-01-22 7:00:00 17:00:00 Một phần Khu Phố 3, Phường 3, thị xã Kiến Tường
19-01-22 7:30:00 11:30:00 KH Võ Ngọc Hiểu
21-01-22 7:30:00 10:30:00 Một phần Khu Phố 2, Phường 3, thị xã Kiến Tường
21-01-22 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp Bình Trung 2, Xã Bình Hòa Trung, Huyện Mộc Hóa
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỦ THỪA
18-01-22 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa
19-01-22 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Tân Long - huyện Thủ Thừa
18-01-22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Nhị Thành - huyện Thủ Thừa
19-01-22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Mỹ Lạc - huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
16-01-22 6:30:00 7:00:00 Một phần xã Phước Lâm
16-01-22 6:30:00 7:00:00 Một phần xã Phước Hậu
16-01-22 6:30:00 7:00:00 Một phần xã Phước Lý, Long Thượng.
17-01-22 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Long Phụng.
18-01-22 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh Đông
19-01-22 8:00:00 11:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
20-01-22 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh Tây
21-01-22 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh Đông
17-01-22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh Tây.
18-01-22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Long Phụng
19-01-22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh Tây
20-01-22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Vĩnh Đông
21-01-22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Long Phụng
16-01-22 16:00:00 17:00:00 Một phần xã Phước Hậu
16-01-22 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lâm
16-01-22 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lý, Long Thượng.
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN HƯNG
16-01-22 6:00:00 6:15:00 Xã Vĩnh Châu B; Ấp Gò Gòn, ấp Hưng Tân, ấp Hưng Trung, xã Hưng Thạnh; một phần Khu Phố Rọc Chanh và một phần Khu Phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng
16-01-22 18:00:00 18:30:00 Xã Vĩnh Châu B; Ấp Gò Gòn, ấp Hưng Tân, ấp Hưng Trung, xã Hưng Thạnh; một phần Khu Phố Rọc Chanh và một phần Khu Phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng
ĐIỆN LỰC HUYỆN THẠNH HÓA
18-01-22 8:00:00 15:00:00 Một phần Ấp 3, 4 Tân Đông
20-01-22 8:00:00 15:00:00 Một phần Ấp 1 xã Tân Đông
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HÒA
16-01-22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ
16-01-22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ
16-01-22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ
16-01-22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ
16-01-22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ, đức hòa đông
16-01-22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Đức Hòa hạ
16-01-22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ
16-01-22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Đức Hòa hạ
16-01-22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ
16-01-22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ
16-01-22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ
16-01-22 7:00:00 17:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN TRỤ
16-01-22 7:30:00 12:00:00 Một phần ấp Thạnh Lợi xã Đức Tân
16-01-22 7:30:00 16:00:00 Ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh
18-01-22 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng
19-01-22 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp 1+3 xã Tân Bình
20-01-22 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh Trung
19-01-22 10:30:00 14:00:00 Một phần ấp 1+3 xã Tân Bình
16-01-22 13:00:00 16:30:00 Một phần khu phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ
18-01-22 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Đức xã Bình Lãng
20-01-22 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1+3 xã Tân Bình
19-01-22 14:30:00 16:00:00 Một phần ấp 1+3 xã Tân Bình
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
17-01-22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL VÕ MINH THIỆN
17-01-22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN NGỌC MINH SANG
18-01-22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÂM MINH THEO
19-01-22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL HUỲNH THỊ NGỌT
20-01-22 7:30:00 9:00:00 Hộ Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm CN CTY TNHH CB GC NS TP XNK XUÂN HÒA
20-01-22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm CƠ SỞ THU MUA THANH LONG BẢO LONG
21-01-22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LƯƠNG VĂN TRỌNG
21-01-22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRƯƠNG THỊ TUYẾT
19-01-22 8:00:00 11:30:00 Hộ Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ Kho Thanh Long Trang Thuận Phát
17-01-22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN VĂN MƯỜI
17-01-22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN THỊ KHUÊ
18-01-22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT TỐNG VĂN TÔN
19-01-22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm SẤY LÚA LÊ THÀNH LIÊM
21-01-22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL BÙI THỊ CHẲNG
21-01-22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN TẤN DŨNG
17-01-22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN VĂN THẠNH
17-01-22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL HUỲNH DƯƠNG TUẤN KHANH
18-01-22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT NGUYỄN THỊ NHƠN
19-01-22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL HUỲNH VĂN TÁM
21-01-22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN MINH HƯNG
21-01-22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRƯƠNG QUỐC PHƯƠNG
17-01-22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN TRỌNG HÙNG
17-01-22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm CƠ SỞ THU MUA THANH LONG TÀI HUY
18-01-22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT TRẦN VĂN TƯNG
19-01-22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL PHAN VĂN TRỤ
20-01-22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN VĂN CHIẾM
20-01-22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL VÕ DUY HÙNG
21-01-22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ HỮU DIỆP
21-01-22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN RỚT
17-01-22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐỖ HỮU KIỆT
17-01-22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN THỊ HẢI
18-01-22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT HỒ VĂN HỎI
19-01-22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL VÕ HỒNG SANH
20-01-22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐỖ MINH LUÂN
20-01-22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐINH THỊ NHON
21-01-22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ THỊ LIÊN
21-01-22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL PHẠM THỊ MÍNH
17-01-22 10:50:00 11:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN THỊ NGỌC MAI
17-01-22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐỖ HỮU TÂM
18-01-22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT TRƯƠNG VĂN DẪN
19-01-22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ VĨNH ÂN
20-01-22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN PHAN NHƯ VŨ
20-01-22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL ĐỖ VĂN THỦ
21-01-22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN THỊ KIỂU
21-01-22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN KIM NGA
17-01-22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ HỮU AI
17-01-22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HKD ĐẶNG THỊ TUYẾT NGA
18-01-22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT CHÂU VĂN SÁNG
19-01-22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN SÁU
20-01-22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL THÁI GIÃN THẠCH
20-01-22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HKD TRẦN PHÚC HẢO
21-01-22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN VĂN LÝ
21-01-22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN THỊ XEM
17-01-22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN HỮU KIỆT
17-01-22 13:40:00 14:10:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRƯƠNG CÔNG TRỰC 1
18-01-22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT PHAN TẤN LỰC
19-01-22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VIỆT VŨ SƠN
20-01-22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN CƯ
20-01-22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN HỮU TÀI
21-01-22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm CHĂN NUÔI PHẠM THANH LONG
21-01-22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN CÔNG TÂM
17-01-22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LÊ CÔNG KHANH
17-01-22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TỐNG VĂN THÀNH
18-01-22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL KIỀU THANH PHÚC
19-01-22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN BÁ THÔNG
20-01-22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN THỊ MÓT
20-01-22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN HẰNG
21-01-22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN THỊ NGỌC THỂ
21-01-22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL LƯƠNG SƠN HẦU
17-01-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL BÙI VĂN TÂM
17-01-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL VÕ THANH PHONG
18-01-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT CHÂU THỊ VÂN AN
19-01-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL BÙI TUẤN KHANH
20-01-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN QUỐC CÔNG
20-01-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN TẤN
20-01-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL NGUYỄN VĂN TẤN
21-01-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL PHAN TẤN TÀI
21-01-22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL TRẦN THANH TÂM

MAI UYÊN