Lịch cúp điện Long An từ ngày 16-22/8/2020

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 16/8 đến 22/8/2020 cập nhật mới nhất.

Lịch cúp điện Tân An

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
15/08/2020 7:30 AM 11:00 AM Một phần đường Nguyễn Thị Bảy Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 8:00 AM 8:30 AM Kp Bình Cư 1, Bình Cư 3 - phường 6 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 8:00 AM 8:30 AM Kp Bình Cư 1, Bình Cư 3 - phường 6 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 9:00 AM 9:30 AM Đường Nguyễn Văn Quá, và Dọc QL 62 đoạn từ UBND xã Lợi Bình Nhơn đến Cống Rạch Chanh thuộc Cầu Tre, Ấp Ngãi Lợi A, Ấp Ngãi Lợi B, Ấp Rạch Chanh - xã Lợi Bình Nhơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 9:30 AM 11:10 AM trạm Nhà điều hành PCLA Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 1:00 PM 4:00 PM trạm Kho Bến Đá TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 1:00 PM 4:00 PM trạm Bao Bì Lương Thực Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 7:30 AM 9:00 AM trạm TSTL Nguyễn Thành Nhứt TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 9:30 AM 11:30 AM trạm TSTL Nguyễn Thị Út TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 1:00 PM 3:00 PM trạm Cty Trường Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 3:00 PM 4:30 PM trạm TSTL Bạch Văn Mừng TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 7:30 AM 9:30 AM Một phần đường Khương Minh Ngọc thuộc Ấp Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 9:30 AM 11:30 AM Một phần đường Khương Minh Ngọc thuộc Ấp Vĩnh Hòa - xã An Vĩnh Ngãi TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 1:00 PM 3:00 PM Trường Hướng Nghiệp TBA: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 3:00 PM 4:30 PM Một phần khu dân cư Đồng Tâm thuộc Kp Bình Cư 3 - Phường 6 TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 7:30 AM 9:30 AM Dọc QL 1A và một phần đường Huỳnh Châu Sổ thuộc Kp Bình Quân 3 - phường 4 TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 9:30 AM 11:30 AM Một phần Đường Huỳnh Văn Gấm thuộc Kp 6, Kp 7 - Phường 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 1:00 PM 3:00 PM Đường Phan Văn Đạt thuộc Kp 3 - phường 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 3:00 PM 4:30 PM Một phần Đường trương Thị Sáu thuộc Kp Bình An - Phường 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Thủ Thừa

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
16/08/2020 7:00 AM 8:30 AM Cty TNHH SX TM Tân Thành Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/08/2020 8:30 AM 11:30 AM Cty TNHH MTV IML Containers Việt Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/08/2020 1:00 PM 4:30 PM Cty TNHH YP Long An Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 7:30 AM 11:30 AM CN 1 Cty TNHH TMSX DV CK Tân Tân Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 7:30 AM 11:30 AM Cty CP Thiết bị giáo dục Nghi Gia Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 7:30 AM 11:30 AM Cty TNHH Trịnh Thanh Đạt Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 1:00 PM 4:30 PM Cty TNHH Tân Liên Phát Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 7:30 AM 11:30 AM Cty TNHH TM Ngọc Phương Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 1:00 PM 2:30 PM HKD Phúc Hậu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyê

Lịch cúp điện Đức Hòa

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
16/08/2020 6:00 AM 5:30 PM một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 6:00 AM 5:30 PM một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 6:00 AM 5:30 PM một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 6:00 AM 5:30 PM một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 6:00 AM 5:30 PM một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 6:00 AM 5:30 PM một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 6:00 AM 5:30 PM một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 6:00 AM 5:30 PM một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 6:00 AM 5:30 PM một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 7:00 AM 5:00 PM một phần tt đức hòa, xã đức hòa hạ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 7:00 AM 5:00 PM một phần xã đức hòa hạ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 7:00 AM 5:00 PM một phần xã đức hòa đông, mỹ hạnh bắc, mỹ hạnh nam Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 8:00 AM 3:00 PM một phần xã đức hòa hạ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 11:00 AM 2:00 PM một phần xã đức hòa hạ Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 11:00 AM 2:00 PM một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/08/2020 11:00 AM 2:00 PM một phần xã mỹ hạnh bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 8:00 AM 12:00 PM một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 8:00 AM 10:00 AM một phần xã hòa khánh tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 8:00 AM 8:45 AM cty đức tiến Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 8:00 AM 8:45 AM cty chính minh phước Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 8:00 AM 9:00 AM cty đại phước Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 9:00 AM 9:45 AM cty sumo long an Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 9:00 AM 9:45 AM cty đỉnh long Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 9:30 AM 10:30 AM cty tân quốc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 10:00 AM 10:45 AM cty heng feng việt nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 10:00 AM 10:45 AM cty chengda 3 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 11:00 AM 11:45 AM cty chấn hào Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 11:00 AM 11:45 AM cty su cheng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 1:00 PM 4:00 PM một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 1:00 PM 2:00 PM cty phúc huê Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 1:00 PM 2:00 PM cty ita Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 1:00 PM 2:30 PM cty mai hùng bảo Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 2:15 PM 3:15 PM cty nanoil usa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 2:15 PM 3:15 PM cty tân đức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 3:00 PM 4:30 PM cty thủy song linh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 3:30 PM 4:30 PM cty nam lợi hưng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 3:30 PM 4:30 PM cty đức anh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 8:00 AM 12:00 PM một phần tt đức hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/08/2020 8:00 AM 8:45 AM cty khang thịnh Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/08/2020 8:00 AM 8:45 AM cty hoàng vũ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 8:00 AM 9:00 AM cơ sở trịnh vĩnh phát Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 9:00 AM 9:45 AM cty việt phú Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
18/08/2020 9:00 AM 9:45 AM trường thpt đức hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 9:30 AM 10:30 AM cty cao phong Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 10:00 AM 10:45 AM hkd trần văn quen Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 10:00 AM 10:45 AM cty kingdom Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 11:00 AM 11:45 AM cơ sở lê tiến thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 11:00 AM 11:45 AM cty vũ trụ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 1:00 PM 2:00 PM trang trại huỳnh thị xinh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 1:00 PM 2:00 PM cty cao hùng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 1:00 PM 2:30 PM hkd kim huê Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 2:15 PM 3:15 PM hkd ngô kim năm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 2:15 PM 3:15 PM cty vàng ban mê Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 3:00 PM 4:30 PM hkd ngọc tú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 3:30 PM 4:30 PM cty kiệt thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 3:30 PM 4:30 PM cty nông dược sài gòn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 8:00 AM 12:00 PM một phần xã Đức Hòa Thượng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 8:00 AM 8:45 AM Cơ sở Lê Giang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 8:00 AM 8:45 AM trạm rada 48 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 8:00 AM 9:00 AM cty uy sỹ sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 9:00 AM 9:45 AM cty chutex Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 9:00 AM 9:45 AM cty viva vina Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 9:30 AM 10:30 AM cty nông dược long an Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 10:00 AM 10:45 AM cơ sở lê phan giang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 10:00 AM 10:45 AM nước đá đức lập Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 11:00 AM 11:45 AM cty vin mos Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 11:00 AM 11:45 AM cơ sở thùy trang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 1:00 PM 2:00 PM cơ sở thanh tâm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 1:00 PM 2:00 PM cơ sở minh châu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 1:00 PM 2:30 PM cty mộc đạt thịnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 2:15 PM 3:15 PM cty lực tấn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 2:15 PM 3:15 PM cty tài phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 3:00 PM 4:30 PM hkd trần kim bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 3:30 PM 4:30 PM hkd trần quế phương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 3:30 PM 4:30 PM cty đức sanh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 8:00 AM 8:45 AM cty sanq tito Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 8:00 AM 8:45 AM Cty Vân Thái Sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 8:00 AM 9:00 AM nhà trọ tiến tâm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 9:00 AM 9:45 AM Cty Genta Thụy Sỹ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 9:00 AM 9:45 AM Cty Hữu thọ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 9:15 AM 10:15 AM nhà trọ đức anh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 10:00 AM 10:45 AM Cơ sở văn Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 10:30 AM 11:30 AM HKD Đạt Tiến Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 11:00 AM 11:45 AM Cơ sở Vũ Thanh Hải Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 11:00 AM 11:45 AM Cty tương lai việt Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 1:00 PM 2:00 PM Cty Tân Phú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 1:00 PM 2:00 PM Cty huỳnh mai Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 1:00 PM 2:00 PM nhà trọ vĩnh hoàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 2:15 PM 3:15 PM Cty trung sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 2:15 PM 3:15 PM Cty huỳnh mai Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 2:15 PM 3:15 PM nhà trọ kim diệp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 3:30 PM 4:30 PM Cty thuận vinh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 3:30 PM 4:30 PM Cty nam nhật Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 3:30 PM 4:30 PM nhà trọ lê thị trâm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Cần Giuộc

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
15/08/2020 8:00 AM 4:00 PM Một phần thị Trấn Cần Giuộc. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/08/2020 8:00 AM 4:00 PM Một phần thị Trấn Cần Giuộc. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/08/2020 8:00 AM 4:00 PM Một phần xã Phước Lại , Phước Vĩnh Đông . Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/08/2020 8:00 AM 4:00 PM Một phầnThị Trấn Cần Giuộc Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
16/08/2020 7:30 AM 11:30 AM CHOUNG HWA VINA Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
16/08/2020 8:00 AM 4:30 PM CTy TNHH Túi Sách SIMONE Việt Nam Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 8:00 AM 4:00 PM Một phần xã Phước Vĩnh Tây Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/08/2020 10:00 AM 3:00 PM Một phần xã Long An Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
17/08/2020 1:00 PM 2:00 PM Một phần xã Phước Lý Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
18/08/2020 8:00 AM 9:00 AM Một phần xã Long Thượng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 11:00 AM 11:45 AM Một phần xã Long An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 1:00 PM 1:40 PM Một phần xã Mỹ Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 2:00 PM 2:40 PM Một phần thị trấn Cần Giuộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 8:00 AM 10:00 AM Một phần xã Phước Lại Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 10:00 AM 11:30 AM Một phần xã Phước Lại Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 1:00 PM 1:40 PM Một phần xã Phước Lại Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 2:00 PM 2:40 PM Một phần xã Phước Lại Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 8:00 AM 11:30 AM Một phần xã Tân Tập Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 8:00 AM 11:30 AM Một phần xã Tân Tập Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 1:00 PM 3:00 PM Một phần xã Phước Lai Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 1:00 PM 3:00 PM Một phần xã Phước Lai Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Mộc Hóa

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
15/08/2020 7:30 AM 3:30 PM Một phần xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
19/08/2020 7:30 AM 11:30 AM Một phần Phường 2, thị xã Kiến Tường Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 1:00 PM 3:30 PM Một phần xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 3:58 PM 3:58 PM SCADA SCADA

Lịch cúp điện Bến Lức

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
15/08/2020 8:00 AM 12:00 PM 1 phần ấp 4 xã Phước Lợi Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/08/2020 8:30 AM 3:00 PM ấp 6 xã Thạnh Hòa, ấp 1 xã Thạnh Lợi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 8:30 AM 3:00 PM một phần ấp 3 xã Thạnh Hòa, ấp 1 xã Thạnh Lợi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/08/2020 8:00 AM 3:00 PM Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Evergreen Việt Nam Khách hàng đề nghị cắt điện
16/08/2020 8:00 AM 11:00 AM Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điền Dũng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/08/2020 8:00 AM 9:00 AM Công ty TNHH SX - TM Tân Nghệ Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/08/2020 9:30 AM 10:30 AM Công Ty TNHH Thép Phương Nam 3 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/08/2020 11:00 AM 12:30 PM Công Ty Cổ Phần Thép Nhà Bè Việt,Công Ty TNHH Thép Khánh Nghĩa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/08/2020 11:30 AM 1:00 PM Công ty TNHH Một Thành Viên Xanh Xanh (Việt Nam) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/08/2020 1:00 PM 2:00 PM Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thép VINA ONE Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/08/2020 2:30 PM 4:30 PM Chi nhánh 2 Công ty Cổ phần SX TM Nhựa Hiệp Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
16/08/2020 2:30 PM 3:30 PM CTy CP Thép Việt Thành 2 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 8:30 AM 11:30 AM 1 phần ấp Phước Toàn xã Long Hiệp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 8:30 AM 11:30 AM 1 phần ấp Phước Toàn xã Long Hiệp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 1:00 PM 4:00 PM 1 phần ấp Voi Lá Thị Trấn Bến Lức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
17/08/2020 1:00 PM 4:00 PM 1 phần ấp Voi Lá Thị Trấn Bến Lức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 8:00 AM 10:30 AM Trung tâm Dịch vụ Việc làm Long An Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 11:00 AM 12:00 PM Công ty Cổ phần Khuôn Chính xác Minh Đạt ( Cty Thạnh Phát củ) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 1:30 PM 4:00 PM Cơ sở Ruột xe Cây Da Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 8:00 AM 10:00 AM Công ty TNHH SX TM Tư Hiệp( CS Kim Long ) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 11:30 AM 1:00 PM Chi nhánh Trung Tâm Thắng Hưng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 2:30 PM 4:30 PM Chi nhánh Công ty Cổ phần Địa ốc - Cáp điện Thịnh Phát ( TBA Xử Lý Nước Thải) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
21/08/2020 9:30 AM 2:30 PM 1 phần ấp 5 xã Thạnh Lợi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 11:25 AM 12:55 PM Một phần Ấp Voi Lá xã Long Hiệp Cắt điện để xử lý cháy dây hạ thế do chạm chập điện kế Công ty Long Sinh

Lịch cúp điện Cần Đước

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
15/08/2020 7:00 AM 5:00 PM 1 phần ấp 3, 4, xã Long Cang; ấp 1, 2, 3, xã Phước Vân; ấp 1, xã Long Khê; ấp 1A,1B, 2, xã Long Hòa; ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm, xã Long Trạch Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/08/2020 7:00 AM 5:00 PM 1 phần ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm, xã Long Trạch Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/08/2020 7:00 AM 5:00 PM 1 phần ấp Xoài Đôi, Đồng Tâm, Minh Thiện, xã Long Trạch Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
20/08/2020 8:00 AM 4:00 PM 1 phần ấp Chợ, xã Long Hựu Đông; ấp Long Hưng, xã Long Hựu Tây TBA: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Tân Thạnh

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
15/08/2020 6:00 AM 6:30 AM Ấp Bảy Thước, Đá Biên xã Kiến Bình, khu phố 3, 6 thị trấn Tân Thạnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 7:00 AM 4:30 PM trạm cầu 7 Thước TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 8:00 AM 11:30 AM Ấp Tân Long, Kinh Tây, Kinh Giữa xã Nhơn Ninh, ấp 4, 6 xã Tân Ninh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 5:00 PM 5:30 PM Ấp Bảy Thước, Đá Biên xã Kiến Bình, khu phố 3, 6 thị trấn Tân Thạnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 6:25 AM 5:05 PM Ấp Bảy Thước, Đá Biên xã Kiến Bình, khu phố 3, 6 thị trấn Tân Thạnh Chuyển lưới tuyến 473 Mộc Hóa nhận điện tuyến 473 Thạnh Hóa từ 03LBFCO p/đ Bờ kè khu 3 trụ số T153 về DS Bảy Thước - 1 trụ số T222

Lịch cúp điện Tân Trụ

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
18/08/2020 7:30 AM 8:20 AM TSTL Bùi Văn Nhờ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Lê văn Cường Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Bùi Văn Bộ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Hồ Mộng Linh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Bùi Văn Ta Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Nguyễn Văn Rô Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Trần Ngọc Hải Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 7:30 AM 8:20 AM TSTL Trần Thế Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Nguyễn Thị Minh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Nguyễn Văn Trọng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Bùi Trí Để Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Đặng Thành Công Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Đổ Thị Điệp Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
19/08/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Đặng Văn Hải Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 7:30 AM 6:20 PM TSTL Nguyễn Công Cảnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Nguyễn Thị Tuyết Mai 4 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Nguyễn Thị Tuyết Mai 5 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Võ Thị Oanh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Đoàn Thị Thiệt Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Lưu Văn Năm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 3:00 PM 3:50 PM TSTL Đinh Thế Phong Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/08/2020 7:30 AM 8:20 AM TSTL Nguyễn Phát Huy Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/08/2020 8:30 AM 9:20 AM TSTL Đặng Ngọc Sáng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/08/2020 9:30 AM 10:20 AM TSTL Nguyễn Văn Tám Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/08/2020 10:30 AM 11:20 AM TSTL Hồ Thanh Vũ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/08/2020 1:00 PM 1:50 PM TSTL Võ Phước Thương Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
21/08/2020 2:00 PM 2:50 PM TSTL Lê Quang Giáo Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Đức Huệ

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
15/08/2020 8:00 AM 11:00 AM Một phần xã Bình hòa hưng Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
15/08/2020 1:00 PM 4:00 PM một phần xã Bình Thành 2 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 1:00 PM 2:00 PM một phần thị trấn Đông Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Lịch cúp điện Thạnh Hóa

Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
15/08/2020 8:00 AM 11:30 AM Công ty TNHH Dư Hoài Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 8:30 AM 9:15 AM Một phần ấp Đồn A - xã Thuận Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 10:00 AM 11:30 AM Một phần ấp 3 - xã Tân Hiệp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 1:00 PM 1:45 PM Một phần ấp 3 - xã Tân Hiệp TBA: Sửa chữa thường xuyên
18/08/2020 2:30 PM 3:30 PM Một phần ấp Cả Sáu - xã Thạnh Phước TBA: Sửa chữa thường xuyên
20/08/2020 9:00 AM 11:00 AM Một phần ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/08/2020 8:00 AM 9:00 AM Một phần khu phố 2 - thị trấn Thạnh Hóa TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/08/2020 10:00 AM 11:00 AM Một phần ấp Vàm Lớn - xã Thuận Nghĩa Hòa TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/08/2020 1:00 PM 2:00 PM Một phần ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phú TBA: Sửa chữa thường xuyên
21/08/2020 3:00 PM 4:00 PM Một phần ấp 4 - xã Thạnh An TBA: Sửa chữa thường xuyên
15/08/2020 9:09 AM 9:35 AM Một phần khu phố 3 - thị trấn Thạnh Hóa, một phần ấp 1.2 - xã Tân Tây, một phần ấp Bến Kè, Nước Trong - xã Thủy Đông, một phần ấp 1.2.3 - xã Thủy Đông Do Chim đậu lên LA chạm vào khe hở LA trạm Nguyễn Ngọc Hân (trạm khách hàng) T38/1 - Nr Nguyễn Ngọc Hân gây ngắn mạch bật MC 475TH

PHƯỢNG LÊ