Lịch cúp điện Long An từ ngày 17/10 đến 23/10/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 17/10 đến 23/10/2021 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 17/10-23/10/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
17-10-21 13:00:00 16:30:00 Đường Đỗ Trình Thoại, Đặng Ngọc Sương, Trần Văn Ngàn thuộc Ấp 3- xã Hướng Thọ Phú
17-10-21 7:30:00 11:30:00 Trường Chính Trị
17-10-21 7:30:00 16:30:00 Đường Cử luyện, Cao Văn Lầu, Nguyễn Quang Đại thuộc Kp Bình Phú, Nhơn Phú - phường 5
22-10-21 7:00:00 11:30:00 Ấp 3 xã Mỹ Phú
17-10-21 15:00:00 16:30:00 Cty HANTHONG VN
19-10-21 7:30:00 16:00:00 Ấp 1 xã Mỹ An
22-10-21 13:00:00 16:30:00 Ấp 1 xã Mỹ Phú
21-10-21 7:00:00 11:30:00 Ấp 2 xã Mỹ An
17-10-21 8:30:00 13:00:00 Đường Nguyễn Quang Đại, Đặng Văn Truyện thuộc Kp Bình Phú phường 5
19-10-21 7:30:00 16:00:00 Ấp 1 xã Mỹ An
17-10-21 13:00:00 14:30:00 Cty LaVie
21-10-21 7:30:00 16:00:00 Ấp 1 xã Mỹ An
21-10-21 7:30:00 16:00:00 Ấp 1 xã Mỹ An
21-10-21 13:00:00 16:30:00 Ấp 2 xã Mỹ An
20-10-21 8:00:00 15:00:00 Ấp 1 xã Mỹ Phú
ĐIỆN LỰC THỦ THỪA
19-10-21 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Bình Thạnh - Huyện Thủ Thừa
19-10-21 10:00:00 11:30:00 Một phần TT Thủ Thừa - Huyện Thủ Thừa
20-10-21 7:30:00 11:30:00 Một phần xã Mỹ Lạc - Huyện Thủ Thừa
19-10-21 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Bình Thạnh - Huyện Thủ Thừa
19-10-21 8:00:00 9:30:00 Một phần TT Thủ Thừa - Huyện Thủ Thừa
20-10-21 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Bình Thạnh - Huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA
16-10-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã mỹ hạnh nam
16-10-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa hạ
17-10-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
17-10-21 8:00:00 15:00:00 một phần tt hậu nghĩa
16-10-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ
17-10-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
17-10-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
17-10-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
17-10-21 8:00:00 15:00:00 một phần tt hậu nghĩa
16-10-21 8:00:00 14:00:00 một phần xã mỹ hạnh nam
17-10-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
17-10-21 11:00:00 15:00:00 một phần xã đức hòa Đông
18-10-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa hạ
17-10-21 13:00:00 16:00:00 một phần xã đức hòa đông
17-10-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã đức hòa hạ
17-10-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa hạ
16-10-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa hạ
16-10-21 11:00:00 13:00:00 một phần xã đức hòa đông
18-10-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa hạ
ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC
18-10-21 7:00:00 15:00:00 Một phần xã Phướ Lý
22-10-21 11:00:00 12:00:00 CN CTy CP Bê Tông Hải Âu
19-10-21 15:00:00 16:00:00 CS SX Bánh Mì Lê Hồng Linh
20-10-21 9:00:00 12:00:00 Một phần xã phước Vĩnh Đông
20-10-21 15:30:00 16:30:00 CT TNHH Giày viễn thịnh (2000)
22-10-21 8:00:00 9:00:00 CTY CPDP VIỆT HÀ
22-10-21 15:30:00 16:30:00 Nr CTy ChuBu RiKa
17-10-21 6:00:00 18:00:00 Một phần xã Long Hậu
17-10-21 6:00:00 18:00:00 KCN Long Hậu
21-10-21 11:00:00 12:00:00 CTy TNHH Phan Sinh
17-10-21 6:00:00 18:00:00 Một phần xã Phước Lại
21-10-21 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Phước Lý .
18-10-21 10:30:00 12:00:00 Toàn bộ Khu Dân Cư Long Hậu II
18-10-21 15:00:00 16:30:00 Một phần xã Mỹ Lộc
21-10-21 9:00:00 10:00:00 DVHK SÂN BÂY TSN - 01 - 400KVA
21-10-21 10:00:00 11:00:00 Nr Cty TNHH MTV KAISE VIETNAM
16-10-21 8:01:00 15:00:00 Một phần xã Phước lý
18-10-21 8:00:00 9:30:00 CN Cty TNHH MTV RPM Việt Nam
19-10-21 8:30:00 9:30:00 Nr Cơ Sở Bánh Mì Nguyễn Trung Ngọc
19-10-21 16:00:00 17:00:00 Nr Kho Bạc Huyện Cần Giuộc
22-10-21 10:00:00 11:00:00 CTY CP SIÊU CHUNG KỲ
19-10-21 13:00:00 15:00:00 Một phần xã Phước Lý
20-10-21 10:00:00 11:00:00 Nr Công Ty TNHH Mason Plastic
17-10-21 6:00:00 18:00:00 KCN Long Hậu
19-10-21 14:00:00 15:00:00 Cấp Nước Tân Kim
20-10-21 11:00:00 12:00:00 Nr CTy Bao Bì Nhựa Vĩnh Phát
21-10-21 8:00:00 9:00:00 Nr CTy TNHH SX TM Hi -Polytech
22-10-21 7:00:00 15:00:00 Một phần xã Phước Lý
20-10-21 9:00:00 10:00:00 Công Ty CP S.I.M
21-10-21 13:30:00 14:30:00 Công Ty TNHH MTV 3D-Long Hậu
18-10-21 15:00:00 16:30:00 Cty CP Long Hậu - Trạm bơm Giếng 5
19-10-21 7:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lý
19-10-21 13:00:00 14:00:00 CS NGUYỄN VĂN CẦU -
20-10-21 13:30:00 14:30:00 Nr Công Ty Cổ Phần 190-1
17-10-21 6:00:00 18:00:00 Một phần xã Long Hậu , Phước Lại
21-10-21 15:30:00 16:30:00 CTy TNHH WAHL VIỆT NAM
22-10-21 9:00:00 10:00:00 CT TNHH Cọ Sơn Thanh Bình_
22-10-21 14:30:00 15:30:00 CN Công Ty TNHH VINA ASTEC
17-10-21 6:00:00 18:00:00 KCN Long Hậu
19-10-21 9:30:00 10:30:00 Ban QLDA DTXD Huyện Cần Giuộc
19-10-21 10:30:00 11:30:00 Ban QLDA DTXD Huyện Cần Giuộc (PVT45)
22-10-21 13:30:00 14:30:00 Nr Công Ty TNHH Hùng Vỹ
17-10-21 17:00:00 18:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, Xã Phước Lại.
17-10-21 17:00:00 18:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
19-10-21 7:30:00 8:30:00 Ngân Hàng Tân Tập
21-10-21 7:00:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng
17-10-21 6:00:00 7:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc, Xã Phước Lại.
18-10-21 9:30:00 10:30:00 Nr Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc S.A.G.O
17-10-21 6:00:00 18:00:00 KCN Long Hậu
20-10-21 14:30:00 15:30:00 Nr Công Ty TNHH Đầu Tư S.R.S VN
17-10-21 6:00:00 18:00:00 Một phần xã Long Hậu
17-10-21 6:00:00 7:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc
18-10-21 13:30:00 15:00:00 Nr Công Ty TNHH Fujitrans (VN)
21-10-21 14:30:00 15:30:00 CTY CP 3D -
ĐIỆN LỰC MỘC HÓA
16-10-21 7:30:00 17:00:00 Một phần Phường 1, Phường 3, xã Bình Hiệp, xã Bình Tân thị xã Kiến Tường
16-10-21 7:30:00 16:00:00 Một phần ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
ĐIỆN LỰC BẾN LỨC
21-10-21 15:00:00 16:30:00 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông
16-10-21 7:30:00 16:00:00 một phần ấp 2 xã Tân Bửu
21-10-21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Lương Bình
21-10-21 11:30:00 12:30:00 Công ty TNHH SX - TM Tân Nghệ Nam
22-10-21 6:00:00 8:00:00 Công ty TNHH Một Thành Viên TUNGTEX FASHIONS (Việt Nam)
18-10-21 7:30:00 11:30:00 một phần KDC 135 Thị Trấn Bến Lức
19-10-21 8:00:00 9:30:00 một phần ấp 9 xã Lương Hòa
21-10-21 8:00:00 10:00:00 Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt
18-10-21 14:00:00 16:30:00 một phần ấp 1 xã Mỹ Yên
19-10-21 13:00:00 16:00:00 một phần ấp 2 Phước Lợi
19-10-21 8:00:00 10:30:00 Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An
19-10-21 15:00:00 16:30:00 một phần ấp 9 xã Lương Hòa
18-10-21 13:00:00 14:00:00 một phần ấp 1 xã Mỹ Yên
19-10-21 11:30:00 13:30:00 Công ty TNHH INSULATION Thanh Cảnh
22-10-21 11:30:00 13:30:00 Công ty TNHH Sản xuất Nông sản Thực phẩm S.FOODS
19-10-21 13:00:00 14:30:00 một phần ấp 3 xã Lương Bình
19-10-21 10:00:00 11:30:00 một phần ấp 5 xã Tân Hoà
16-10-21 6:03:00 7:03:00 1 phần xã An Thạnh, 1 phần xã lương Hoà, xã Tân Hoà huyện Bến Lức, tỉnh Long An
16-10-21 12:00:00 13:25:00 Hộ Kinh Doanh Lý Gia
16-10-21 6:55:00 8:50:00 KCN Phú An Thạnh
ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC
16-10-21 17:00:00 18:00:00 Một phần KCN Thuận Đạo; Một phần Xã Long Định, Long Cang, Phước Vân.
16-10-21 17:00:00 18:00:00 Một phần KCN Thuận Đạo; Một phần Xã Long Định, Long Cang, Phước Vân.
16-10-21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Long Định-Long Cang; Một phần ấp 3, 4, xã Long Cang; ấp 3, 4, xã Long Sơn
16-10-21 17:00:00 18:00:00 Một phần KCN Thuận Đạo; Một phần Xã Long Định, Long Cang, Phước Vân.
16-10-21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Long Định-Long Cang; Một phần ấp 3, 4, xã Long Cang; ấp 3, 4, xã Long Sơn
16-10-21 6:00:00 7:00:00 Một phần KCN Thuận Đạo; Một phần Xã Long Định, Long Cang, Phước Vân.
16-10-21 6:00:00 18:00:00 Một phần KCN Long Định-Long Cang; Một phần ấp 3, 4, xã Long Cang; ấp 3, 4, xã Long Sơn
16-10-21 6:00:00 7:00:00 Một phần KCN Thuận Đạo; Một phần Xã Long Định, Long Cang, Phước Vân.
16-10-21 6:00:00 7:00:00 Một phần KCN Thuận Đạo; Một phần Xã Long Định, Long Cang, Phước Vân.
16-10-21 6:31:00 6:31:00 Một phần xã Long Định, Long Cang, Phước Vân, Long Hòa
16-10-21 6:48:00 6:48:00 Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng
ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH
16-10-21 7:30:00 17:00:00 Ấp Bảy Thước, Đá Biên xã Kiến Bình, khu phố 2, 3, 6 thị trấn Tân Thạnh
ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ
19-10-21 13:00:00 14:30:00 HKD NGUYỄN THÁI DƯƠNG
20-10-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh
21-10-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1, 2, 3 xã Quê Mỹ Thạnh
19-10-21 8:00:00 9:30:00 Công Ty TNHH MTV Huỳnh Dư 2
19-10-21 10:00:00 11:30:00 CÔNG TY TNHH MTV V.S THIÊN LỘC PHÚ
20-10-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh
21-10-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Nhựt Ninh
ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ
22-10-21 8:00:00 16:00:00 1 phần Ấp 2 xã Mỹ Thạnh Bắc
19-10-21 8:00:00 16:00:00 1 phần ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông
20-10-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 3 xã Mỹ Thạnh Bắc
20-10-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 3 xã Mỹ Thạnh Bắc
16-10-21 7:00:00 7:30:00 1 phần ấp 1 xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ
20-10-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 2 xã Mỹ Quý Đông
16-10-21 7:30:00 16:00:00 1 phần Ấp Chánh xã Bình Hòa Bắc, và ấp 2,3 xã nBình Hòa Nam
21-10-21 8:00:00 16:00:00 1 phần Ấp Hoa Tây xã Bình Hòa Bắc
20-10-21 8:00:00 11:30:00 1 phần Ấp 1,2, 3,4 xã Mỹ Thạnh Bắc
ĐIỆN LỰC THẠNH HÓA
21-10-21 8:00:00 15:00:00 Một phần Ấp Ông Quới - xã Thạnh Phước
16-10-21 15:30:00 16:30:00 Một phần Ấp Thạnh Lập - xã Thạnh Phú
22-10-21 11:30:00 16:30:00 DNTN Hoài Dũng 2
20-10-21 8:00:00 8:30:00 HKD Nguyễn Văn Tường
22-10-21 8:00:00 11:30:00 DNTN Hoài Dũng
18-10-21 8:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 2 - xã Tân Hiệp
16-10-21 14:00:00 14:45:00 Một phần Khu Phố 2 - Thị Trấn Thạnh Hóa
20-10-21 11:30:00 12:00:00 NH TMCP Sài Gòn Thương Tín
16-10-21 10:00:00 12:30:00 Một phần Khu Phố 3 - Thị Trấn Thạnh Hóa
18-10-21 8:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 1 - xã Tân Hiệp
20-10-21 8:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 61 - xã Thuận Bình
16-10-21 8:00:00 15:00:00 Một phần Khu Phố 3 - Thị Trấn Thạnh Hóa
19-10-21 8:00:00 15:00:00 Một phần Ấp Đá Biên - xã Thạnh Phước
20-10-21 8:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 61 - xã Thuận Bình
20-10-21 13:30:00 14:00:00 HKD Ngô Tùng Huy
20-10-21 10:00:00 10:30:00 CS thu mua nông sản Ngọc Phương
16-10-21 13:00:00 13:45:00 Một phần Khu Phố 2, 3 - Thị Trấn Thạnh Hóa
20-10-21 9:00:00 9:30:00 Công ty TNHH Diễm Thành
16-10-21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 2 - xã Tân Hiệp
20-10-21 14:30:00 15:00:00 Trang Trại Trung Nam
ĐIỆN LỰC VĨNH HƯNG
22-10-21 14:20:00 14:50:00 trạm T46/1 Nguyễn Văn Du
20-10-21 13:30:00 14:10:00 Một phần ấp Láng Lớn - xã Thái Trị
22-10-21 9:50:00 10:20:00 trạm T14/1 XX Phạm Văn Thành
20-10-21 8:30:00 9:10:00 Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Bình
21-10-21 15:55:00 16:00:00 xã Tuyên Bình Tây và một phần xã Tuyên Bình.
20-10-21 10:30:00 11:10:00 Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây
20-10-21 15:30:00 16:10:00 Một phần ấp Chòi Mòi - xã Tuyên Bình
22-10-21 11:00:00 11:30:00 trạm T8/1 Trường THPT Vĩnh Hưng
20-10-21 13:30:00 14:10:00 Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây
22-10-21 15:15:00 16:15:00 trạm T8 CX Vĩnh Thuận
21-10-21 7:30:00 7:35:00 xã Tuyên Bình Tây và một phần xã Tuyên Bình.
20-10-21 15:00:00 15:40:00 Một phần ấp Xóm Mới - xã Vĩnh Trị
20-10-21 14:30:00 15:10:00 Một phần ấp Đầu Sấu - xã Tuyên Bình Tây
20-10-21 8:30:00 9:10:00 Một phần ấp Sậy Giăng - xã Vĩnh Trị
22-10-21 8:30:00 9:00:00 trạm T56/1 TSTL Phan Văn Đực
20-10-21 9:30:00 10:10:00 Một phần ấp Rạch Mây - xã Vĩnh Bình
20-10-21 9:30:00 10:10:00 Một phần ấp Sậy Giăng - xã Khánh Hưng
20-10-21 10:30:00 11:10:00 Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
22-10-21 13:20:00 13:50:00 trạm T33/1 TB Võ Văn Tuốt
ĐIỆN LỰC TÂN HƯNG
18-10-21 8:30:00 11:30:00 Nhà Máy Nước Đá Thủy Ngân, xã Hưng Điền
18-10-21 15:30:00 16:30:00 Lò Sấy Trần Tuấn Anh, xã Hưng Điền B
18-10-21 13:30:00 15:00:00 Trạm bơm Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hưng Phát, xã Hưng Điền
19-10-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Cả Cát, một phần ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi
ĐIỆN LỰCCHÂU THÀNH
20-10-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Mỹ Xuân xã Dương Xuân Hội
21-10-21 13:00:00 15:00:00 Một phần ấp Bình Trị 1 xã Phú Ngãi Trị
21-10-21 7:30:00 9:30:00 Một phần ấp Đồng Tre xã An Lục Long
16-10-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 4 xã Bình Quới
18-10-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Cầu Hàn xã An Lục Long
18-10-21 15:00:00 16:30:00 Một phần ấp Long Thạnh xã Long Trì
16-10-21 9:00:00 11:30:00 Hộ Nguyễn Hữu Chấn
20-10-21 13:00:00 16:30:00 Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Lê Văn Hưng
18-10-21 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp Vĩnh Xuân A xã Dương Xuân Hội
19-10-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 2 xã Vĩnh Công
20-10-21 13:00:00 16:30:00 Hộ Võ Hoàng Long
19-10-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 2 xã Vĩnh Công
16-10-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 1 xã Phước Tân Hưng
20-10-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Long Trường xã Long Trì
19-10-21 9:00:00 16:30:00 Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Trần Quang Thái
21-10-21 10:00:00 11:30:00 Một phần ấp Cầu Đôi xã An Lục Long
16-10-21 10:36:00 12:50:00 TSTL Lê Thị Thanh Mộng

MAI UYÊN