Lịch cúp điện Long An từ ngày 18/4 đến 124/4/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 18/04 đến 24/04/2021 cập nhật mới nhất.
Lịch cúp điện Tân An
Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Tân An 23-04-21 15:15:00 17:15:00 Ấp Dốc Mơ 2- xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 20-04-21 9:45:00 12:15:00 Ấp Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 23-04-21 12:45:00 15:15:00 Ấp Dốc Mơ 2- xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 19-04-21 7:15:00 9:45:00 Ấp Nam Sơn, Bắc Sơn - xã Quang Trung TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 22-04-21 15:15:00 17:15:00 Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2, Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 19-04-21 15:15:00 17:15:00 Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 20-04-21 15:15:00 17:15:00 Ấp Dốc Mơ 1, Dốc Mơ 2- xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 22-04-21 9:45:00 12:15:00 Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 19-04-21 12:45:00 15:15:00 Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 17-04-21 9:45:00 15:45:00 Ấp Đức Long 2, Đức Long 3- xã Gia Tân 2 Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Tân An 20-04-21 7:15:00 9:45:00 Ấp Phúc Nhạc 2- xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 22-04-21 13:15:00 15:15:00 Ấp Hưng Nghĩa xã Hưng Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 20-04-21 12:45:00 15:15:00 Ấp Dốc Mơ 3- xã Gia Tân 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 23-04-21 7:55:00 11:05:00 Ấp Tây Kim - xã Gia Kiệm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 19-04-21 9:45:00 12:15:00 Ấp Phúc Nhạc 1 - xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 22-04-21 9:15:00 11:45:00 Ấp Tân Yên, Phúc Nhạc 2 xã Gia Tân 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Tân An 22-04-21 12:45:00 15:15:00 Ấp Đông Kim - xã Gia Kiệm TBA: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện Thủ Thừa
Điện Lực Thủ Thừa 22-04-21 7:00:00 8:00:00 Công ty TNHH SX TM Trí Mai Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thủ Thừa 22-04-21 8:10:00 9:10:00 Công ty TNHH Thịnh Phát Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thủ Thừa 22-04-21 9:15:00 10:15:00 Công ty TNHH Thịnh Phát Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thủ Thừa 22-04-21 10:30:00 11:30:00 Công ty TNHH TM DV Tin Học Thi Trần Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Lịch cúp điện Đức Hòa
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 8:00:00 11:30:00 cty vạn tiến Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 8:00:00 11:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 13:00:00 16:30:00 cơ sở gia kiệt Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 18-04-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 18-04-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 10:00:00 10:45:00 cty pptd Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 17-04-21 8:00:00 15:00:00 một phần xã đức hòa hạ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 14:15:00 15:15:00 cty đại lợi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 7:30:00 11:00:00 một phần xã tân mỹ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 13:00:00 16:30:00 cty tư lá Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 9:00:00 9:45:00 hkd nguyễn thị đẹp Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 13:00:00 14:00:00 cty vạn huê Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 9:00:00 9:45:00 cty gia hào Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 17-04-21 13:00:00 16:00:00 một phần xã hòa khánh đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 18-04-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 8:00:00 11:30:00 cty phạm nguyên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 8:00:00 8:45:00 cty amer vn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 10:00:00 10:45:00 cty kim đông phương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 17-04-21 13:00:00 16:30:00 một phần xã hiệp hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 8:00:00 11:30:00 hkd nhất thành adv Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 15:30:00 16:30:00 cty thuận hưng long an Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 8:00:00 11:30:00 cty saikang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 11:00:00 11:45:00 cty kim đông phương Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 18-04-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 8:00:00 11:00:00 cty thuận hưng long an Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 12:00:00 16:00:00 một phần xã tân mỹ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 18-04-21 8:00:00 16:00:00 một phần xã đức hòa đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 8:00:00 8:45:00 hkd nguyễn thị liên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 8:00:00 11:00:00 một phần xã tân mỹ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 17-04-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã hiệp hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 11:00:00 11:45:00 cty pptd Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 13:00:00 16:00:00 một phần tt đức hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 13:00:00 16:30:00 dntn thành bửu lợi Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 14:15:00 15:15:00 cty edovina Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 15:30:00 16:30:00 cty đại lộc phát Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 17-04-21 8:00:00 11:00:00 một phần xã đức hòa đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 19-04-21 12:00:00 15:00:00 một phần xã tân mỹ Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 13:00:00 16:30:00 cty vĩnh chiêu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 13:00:00 14:00:00 cty hoàng long abc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 18-04-21 7:00:00 17:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 18-04-21 8:00:00 12:00:00 một phần xã đức hòa đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Hòa 20-04-21 13:00:00 16:00:00 một phần tt đức hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện Cần Giuộc
Điện Lực Cần Giuộc 17-04-21 8:00:00 8:30:00 Toàn bộ Nr Long Hậu 3 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 17-04-21 11:30:00 12:00:00 Toàn bộ Nr Long Hậu 3 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 18-04-21 6:00:00 17:30:00 Toàn bộ thị Trần Cần Giuộc Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cần Giuộc 18-04-21 6:00:00 17:30:00 Toàn bộ thị Trần Cần Giuộc Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cần Giuộc 18-04-21 7:00:00 17:30:00 Một phần xã Long An . Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 17-04-21 8:00:00 12:00:00 Môt phần KCN Long Hậu 3 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 18-04-21 6:00:00 6:30:00 Một phần xã Long An ,Thuận Thành, Mỹ Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Cần Giuộc 18-04-21 6:00:00 6:30:00 Một phần xã Phước Hậu Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cần Giuộc 20-04-21 9:00:00 10:30:00 Một phần xã Long Phụng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 20-04-21 13:00:00 14:30:00 Một phần xã Đông Thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 18-04-21 17:00:00 17:30:00 Một phần xã Phước Hậu Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cần Giuộc 20-04-21 8:00:00 15:00:00 Một phấn xã Phước Hậu Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Cần Giuộc 18-04-21 17:00:00 17:30:00 Một phần xã Long An ,Thuận Thành, Mỹ Lộc Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Cần Giuộc 18-04-21 6:00:00 6:30:00 Một phần xã Long Thượng , Phước Lý Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cần Giuộc 20-04-21 14:30:00 16:30:00 Một phần xã Đông Thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 19-04-21 14:00:00 16:30:00 Một phần KDC Thái Sơn Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 20-04-21 10:30:00 11:30:00 Một phần xã Long Phụng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 18-04-21 17:00:00 17:30:00 Một phần xã Long Thượng , Phước Lý Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cần Giuộc 20-04-21 7:30:00 9:00:00 Một phần xã Long An Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Giuộc 18-04-21 6:00:00 17:30:00 Một phần xã Mỹ Lộc Phước Lâm , Thuận Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Lịch cúp điện Mộc Hóa
Điện Lực Mộc Hóa 23-04-21 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp Gò Dồ Nhỏ xã Bình Thạnh huyện Mộc Hóa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Mộc Hóa 22-04-21 7:30:00 11:30:00 Một phần Ấp Bình Tây, ấp Gò Ớt xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Mộc Hóa 17-04-21 7:30:00 11:30:00 Một phần Ấp Mây Rắc, xã Bình Thạnh, hyện Mộc Hóa TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Mộc Hóa 22-04-21 8:00:00 10:00:00 Một phần Ấp Mới, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Mộc Hóa 17-04-21 13:00:00 16:30:00 Một phần Ấp Sậy Giăng, xã Bình Thạnh, hyện Mộc Hóa TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Mộc Hóa 22-04-21 13:00:00 15:30:00 Một phần Ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Mộc Hóa 23-04-21 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp 1, ấp Gò Dồ Nhỏ xã Bình Thạnh huyện Mộc Hóa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Mộc Hóa 20-04-21 13:00:00 15:30:00 Một phần Ấp Cả Đá, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Mộc Hóa 22-04-21 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân, thị xã Kiến Tường TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Mộc Hóa 22-04-21 14:30:00 16:00:00 Một phần ấp Cái Đôi Tây xã Bình Tân, thị xã kiến Tường TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Mộc Hóa 19-04-21 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp Mây Rắc, Ấp Chuối Tây xã Bình Thạnh, hyện Mộc Hóa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Mộc Hóa 20-04-21 7:30:00 11:30:00 Một phần Ấp Tân Thiết, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Mộc Hóa 22-04-21 11:00:00 11:30:00 Một phần ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Mộc Hóa 19-04-21 13:00:00 15:30:00 Một phần Ấp Chuối Tây xã Bình Thạnh, hyện Mộc Hóa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện Bến Lức
Điện Lực Bến Lức 22-04-21 8:00:00 11:00:00 Công ty CP ĐTXD & PTHT Phú An Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 23-04-21 13:30:00 14:30:00 Công ty TNHH Công Nghiệp Hóa Chất ViMin Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18-04-21 8:00:00 11:00:00 Nr Cty CP Thép Cẩm Nguyên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 19-04-21 8:30:00 12:00:00 1 phần ấp 8, 9 xã Lương Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 20-04-21 11:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Nhựa Đồng Tâm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 23-04-21 12:30:00 13:00:00 Công ty TNHH Kim Nghĩa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18-04-21 13:30:00 16:30:00 CN Công Ty CP Vải Địa Kỹ Thuật Việt Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 23-04-21 11:30:00 13:00:00 Công ty Cổ phần Thép Á Châu Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18-04-21 8:00:00 9:00:00 Công ty TNHH Liên Doanh SAF-VIỆT Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 19-04-21 8:30:00 16:00:00 1 phần ấp 8, 9 xã Lương Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 23-04-21 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Công Nghiệp Sheng Kai Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 22-04-21 11:30:00 13:30:00 Công ty TNHH MTV Kiến Quang Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18-04-21 13:00:00 16:30:00 Công ty TNHH Re Hang Việt Nam Stainless, Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 19-04-21 13:00:00 14:30:00 1 phần ấp 10 xã Lương Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 23-04-21 15:30:00 16:30:00 Công Ty Cổ Phần Rượu Việt Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18-04-21 12:00:00 12:30:00 Công ty Cổ phần Đồng Tâm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 20-04-21 8:00:00 10:30:00 Trại giam Long Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 23-04-21 8:00:00 9:00:00 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Thị Cúc Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 23-04-21 8:30:00 15:30:00 1 phần ấp 2 xã Thạnh Đức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18-04-21 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH MTV SX VLXD Đồng Tâm Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 23-04-21 15:00:00 16:30:00 Công ty TNHH SX và TM Tấn Thành Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 23-04-21 8:30:00 10:30:00 Công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18-04-21 11:30:00 12:00:00 Công ty TNHH Koda SaiGon Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 20-04-21 15:00:00 16:30:00 Cty TNHH Đăng Khoa Việt Nam Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 23-04-21 9:30:00 10:30:00 Công ty TNHH SX TM & DV Mỹ Việt Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 17-04-21 8:00:00 15:00:00 KDC Lago Centro City Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 19-04-21 14:30:00 16:30:00 1 phần ấp 10 xã Lương Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 18-04-21 9:30:00 10:30:00 Công Ty Cổ phần IBS Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Bến Lức 19-04-21 8:30:00 10:00:00 1 phần ấp 8, 9 xã Lương Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện Cần Đước
Điện Lực Cần Đước 20-04-21 8:00:00 9:00:00 Công ty TNHH TM SX Hưng Toàn Phát Thịnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 20-04-21 11:00:00 12:00:00 DNTN Kim Hà (Công ty TNHH MTV Thanh Bạch) TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 20-04-21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 3, 6 xã Tân Trạch Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 19-04-21 11:00:00 12:00:00 Trần Thị Triên TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 19-04-21 14:00:00 16:00:00 Một phần Ấp Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 20-04-21 16:00:00 17:00:00 DNTN Hai Cây TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 19-04-21 15:00:00 16:00:00 Cty TNHH Tiêu Chuẩn DD Gia Súc Quốc Tế TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 19-04-21 8:00:00 10:00:00 Một phần Khu 2 TTCĐ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 19-04-21 9:00:00 10:00:00 HKD Nguyễn Thị Hiệp (Thanh Bạch 2) TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 20-04-21 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp 4A,4B xã Tân Trạch Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 19-04-21 16:00:00 17:00:00 HKD Duy Hải TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 20-04-21 8:00:00 10:00:00 Một phần ấp Chợ Trạm xã Mỹ Lệ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 18-04-21 12:30:00 17:00:00 Công ty Long Thủy Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Cần Đước 20-04-21 14:00:00 15:00:00 Cty TNHH MTV Nguyệt Trân TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 20-04-21 15:00:00 16:00:00 HKD Hân Linh TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 18-04-21 8:00:00 11:30:00 Công ty Long Thủy Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Cần Đước 19-04-21 14:00:00 15:00:00 Cán cọ Minh Tiến TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 19-04-21 10:00:00 12:00:00 Một phần Khu 1B TTCĐ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 20-04-21 10:00:00 12:00:00 Một phần ấp 4A,4B xã Tân Trạch Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 20-04-21 10:00:00 11:00:00 Mai hoàng Thuấn TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cần Đước 17-04-21 10:15:00 11:05:00 KDC Ấp 3 Phước đông 2 xử lý bảo trì MBA
Lịch cúp điện Tân Thạnh
Điện Lực Tân Thạnh 17-04-21 7:30:00 16:30:00 Ấp Năm Ngàn, Kinh Bích xã Tân Ninh; ấp 1, 2, 3 xã Tân Thành. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Tân Thạnh 20-04-21 8:00:00 11:00:00 Kinh 2000 Bắc – ấp 4 xã Hậu Thạnh Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Thạnh 20-04-21 10:00:00 13:00:00 Kinh Huyện Đội – ấp 4 xã Hậu Thạnh Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Thạnh 23-04-21 8:00:00 16:30:00 Khu phố 5 thị trấn Tân Thạnh, Ấp Bắc Đông xã Kiến Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Thạnh 19-04-21 8:00:00 16:30:00 Kinh 30/04 – Ấp Bảy Thước, Đá Biên xã Kiến Bình; ấp Đá Biên xã Thạnh An - Thạnh Hóa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Thạnh 22-04-21 8:00:00 16:30:00 Ấp Kinh Giữa, ấp Xóm Cò xã Nhơn Ninh; ấp 4, 6 xã Tân Ninh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Thạnh 20-04-21 13:00:00 16:30:00 Kinh Biện Minh cũ – ấp 5 xã Hậu Thạnh Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện Tân Trụ
Điện Lực Tân Trụ 20-04-21 14:30:00 15:00:00 Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 17-04-21 9:00:00 10:00:00 Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 17-04-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Tây xã Bình Trinh Đông Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 20-04-21 11:00:00 11:30:00 Một phần ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh Trung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 20-04-21 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 17-04-21 8:00:00 11:00:00 Một phần khu phố Bình Hoà Thị Trấn Tân Trụ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 20-04-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp 3 xã Quê Mỹ Thạnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 17-04-21 8:00:00 11:00:00 Một phần khu phố Bình Hoà Thị Trấn Tân Trụ Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 20-04-21 9:30:00 10:30:00 Một phần ấp 4 xã Tân Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 20-04-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp Nhơn Trị xã Nhơn Thạnh Trung Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 20-04-21 15:15:00 15:45:00 Một phần ấp 5 xã Quê Mỹ Thạnh Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 17-04-21 7:30:00 11:30:00 Một phần ấp Bình Điện, một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 17-04-21 13:00:00 15:00:00 Ấp 4, 5 xã Tân Phước Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 19-04-21 17:00:00 18:00:00 HKD Phạm Thị Kim Liên TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Trụ 20-04-21 8:00:00 9:00:00 Một phần ấp Bình Đông xã Tân Bình TBA: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện Đức Huệ
Điện Lực Đức Huệ 23-04-21 7:30:00 9:30:00 1 phần Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Huệ 22-04-21 8:00:00 11:00:00 1 phần Ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Đức Huệ 23-04-21 13:00:00 14:30:00 1 phần Ấp Voi xã Mỹ Thạnh Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Huệ 17-04-21 13:00:00 15:00:00 1 phần ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Yhạnh Tây Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Đức Huệ 22-04-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Huệ 17-04-21 8:00:00 11:00:00 1 phần ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây và Ấp 5 xã Mỹ Bình Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Đức Huệ 23-04-21 10:00:00 11:30:00 1 phần Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện Đức Huệ
Điện Lực Đức Huệ 23-04-21 7:30:00 9:30:00 1 phần Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Huệ 22-04-21 8:00:00 11:00:00 1 phần Ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Đức Huệ 23-04-21 13:00:00 14:30:00 1 phần Ấp Voi xã Mỹ Thạnh Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Huệ 17-04-21 13:00:00 15:00:00 1 phần ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Yhạnh Tây Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Đức Huệ 22-04-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Đức Huệ 17-04-21 8:00:00 11:00:00 1 phần ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây và Ấp 5 xã Mỹ Bình Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Đức Huệ 23-04-21 10:00:00 11:30:00 1 phần Ấp Mỹ Lợi xã Mỹ Thạnh Tây Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
Điện Lực Thạnh Hóa 17-04-21 8:30:00 13:00:00 Ấp Thạnh Trung, Ấp Ông Ông Quới, Ấp Đình - xã Thạnh Phước Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thạnh Hóa 22-04-21 8:00:00 13:00:00 Ấp Trà Cú - xã Thuận Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thạnh Hóa 23-04-21 8:00:00 8:50:00 HKD Trần Thanh Đức Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thạnh Hóa 23-04-21 9:30:00 10:30:00 CSVLXD Lương Quyết Thắng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thạnh Hóa 20-04-21 8:00:00 13:00:00 Ấp Nước Trong, Voi Đình - xã Thủy Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thạnh Hóa 23-04-21 11:00:00 12:00:00 Chi Cục Thuế Thạnh Hóa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
Điện Lực Vĩnh Hưng 19-04-21 8:00:00 8:10:00 xã Tuyên Bình Tây và một phần xã Tuyên Bình. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Hưng 22-04-21 8:30:00 16:00:00 Một phần ấp 3 - xã Vĩnh Bình Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Hưng 22-04-21 8:30:00 9:00:00 Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Hưng 22-04-21 10:00:00 10:30:00 Một phần ấp Thái Kỳ - xã Thái Trị TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Hưng 20-04-21 16:10:00 16:20:00 xã Tuyên Bình Tây và một phần xã Tuyên Bình. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Hưng 19-04-21 8:30:00 16:00:00 Một phần ấp Sậy Giăng - xã Vĩnh Trị Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Lịch cúp điện Tân Hưng
Điện Lực Tân Hưng 20-04-21 8:00:00 16:30:00 Ấp Hà Long, ấp Hà Tân, ấp Hà Hưng, xã Hưng Hà Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Hưng 27-04-21 13:00:00 16:30:00 Một phấn ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Hưng 22-04-21 8:00:00 16:30:00 Một phần Ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Hưng 23-04-21 8:00:00 16:30:00 Xã Thạnh Hưng và một phần ấp Rượng Lưới, xã Vĩnh Thạnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Tân Hưng 27-04-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Cả Môn, xã Vĩnh Thạnh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Hưng 17-04-21 8:00:00 16:30:00 xã Vĩnh Châu A Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Lịch cúp điện Châu Thành
Điện Lực Châu Thành 21-04-21 8:30:00 15:00:00 Hộ TSTL Huỳnh Công Hoàng Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Châu Thành 24-04-21 14:00:00 14:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL Hà Ngọc Ẩn Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 24-04-21 8:30:00 11:30:00 Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Trương Văn Nguyễn - tuyến 473TV-PNT Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Châu Thành 24-04-21 16:00:00 16:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL Trần Thị An Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 24-04-21 8:00:00 11:30:00 Công ty TNHH MTV Tâm Trang Long An. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 20-04-21 9:00:00 11:30:00 Một phần ấp Thanh Hòa xã Thanh Phú Long Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 24-04-21 15:00:00 15:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL Lê Văn Lầu Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 17-04-21 7:00:00 17:00:00 Mộ phần xã Dương Xuân Hội, TT. Tầm Vu, Long Trì, An luc Long. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Châu Thành 24-04-21 15:00:00 15:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL Trần Bá Xiêm Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 19-04-21 9:30:00 11:30:00 Hộ Nguyễn Thị Liên Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Châu Thành 24-04-21 13:00:00 13:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL Huỳnh Tấn Quốc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 24-04-21 13:00:00 13:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL Huỳnh Văn Xê Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 19-04-21 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp Long Bình xã Long Trì Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Châu Thành 24-04-21 14:00:00 14:40:00 Hộ Cắt FCO trạm TSTL Huỳnh Thế Du Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

MAI UYÊN