Lịch cúp điện Long An từ ngày 20/06 đến 26/06/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 20/06 đến 26/06/2021 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 20/06-26/06/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
20-06-21 7:30:00 16:00:00 một phần phường 5 vòng xoay nghĩa trang liệt sĩ tp tân an tỉnh long an
25-06-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1 - xã Mỹ Phú
23-06-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1, ấp 3 - xã Mỹ Phú
21-06-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3 - xã Mỹ An
22-06-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 3 - xã Mỹ Phú
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
21-06-21 8:30:00 10:00:00 Trạm T39/1 TB Gò Bà Sáu.
22-06-21 8:00:00 11:30:00 Ấp Rọc Đô và một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Trị
24-06-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Sậy Giăng- xã Vĩnh Trị
21-06-21 13:30:00 15:00:00 Trạm T9 TB Nguyễn Văn Trường
24-06-21 13:30:00 16:00:00 Một phần ấp Sậy Giăng- xã Vĩnh Trị
21-06-21 10:30:00 11:30:00 Trạm T2 TB Nguyễn Văn Thắng
22-06-21 13:30:00 16:00:00 Một phần ấp Rọc Đô - xã Vĩnh Trị
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
24-06-21 15:30:00 16:30:00 1 phần Ấp 3 xã Bình Hòa Hưng
25-06-21 13:00:00 14:00:00 1 phần Ấp 1 xã Bình Thành
24-06-21 8:00:00 10:30:00 1 phần Ấp An Hòa xã Bình Hòa Bắc
24-06-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 2 xã Bình Hòa Hưng
25-06-21 14:30:00 16:30:00 Cty TNHH Huy Long An
23-06-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp Dinh xã Mỹ Thạnh Tây
25-06-21 8:00:00 9:00:00 1 phần Ấp Tân Hòa xã Bình Hòa Bắc
21-06-21 9:30:00 11:00:00 1 phần Ấp 2,3, 4 xã Mỹ Mỹ Thạnh Bắc
23-06-21 8:00:00 11:00:00 1 phần Ấp 4 xã Bình Thành
25-06-21 9:30:00 11:30:00 1 phần Ấp 1 xã Bình Thành
ĐIỆN LỰC HUYỆN BẾN LỨC
24-06-21 9:10:00 10:00:00 Cty TNHH SXTM DV Hiệp Phát L.A
25-06-21 11:30:00 13:00:00 Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An
23-06-21 8:30:00 11:30:00 1 phần ấp 2 xã Mỹ Yên
24-06-21 10:30:00 11:00:00 Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh vật Thăng Long Chi nhánh Bến Lức
21-06-21 7:30:00 15:00:00 1 phần ấp 5, 6 xã An Thạnh
24-06-21 11:30:00 13:00:00 Công ty TNHH MTV Tân Gia Hưng
22-06-21 8:30:00 15:00:00 1 phần ấp Phước Toàn xã Long Hiệp
25-06-21 10:10:00 11:00:00 HKD Nguyễn Văn Thiệt
24-06-21 8:00:00 9:00:00 Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phước Hưng
20-06-21 16:30:00 17:00:00 1 phần ấp 1, 2, 3, 5 xã Nhựt Chánh
25-06-21 9:10:00 10:00:00 Chi nhánh Công ty TNHH Dinh Dưỡng Belta
20-06-21 6:30:00 7:00:00 1 phần ấp 1, 2, 3, 5 xã Nhựt Chánh
23-06-21 13:00:00 15:00:00 1 phần ấp 2 xã Tân Bửu
25-06-21 8:00:00 9:00:00 Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Grating Việt
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN ĐƯỚC
25-06-21 8:00:00 11:00:00 Công ty Thức ăn NoVa 560 kVA
23-06-21 14:00:00 15:00:00 Một phần ấp Phước Vĩnh xã Long Trạch
24-06-21 10:00:00 11:00:00 Nr Bùi Thị Tuyên
22-06-21 15:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4 xã Long Định
22-06-21 9:00:00 11:00:00 Một phần ấp 4A, 5 xã Tân Trạch
22-06-21 10:00:00 11:00:00 CN Công ty TNHH TM DV SX Á Châu Quang Vinh, Công ty TNHH MTV Thép Hoàng Phúc VN 2, Tín Thành Phát
22-06-21 14:00:00 15:00:00 CS Tân Thành Phát
23-06-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 2, 3 xã Long Khê
24-06-21 14:00:00 15:00:00 Cơ sở Vinh Thạnh
24-06-21 15:00:00 16:00:00 Công ty TNHH Nhựa VITAHCO
22-06-21 15:00:00 16:00:00 Cơ Sở Thành Phát
24-06-21 9:00:00 10:00:00 Cty Lợi Thuận Phát, Cơ sở Vũ Nghệ
25-06-21 13:00:00 16:00:00 Công ty TNHH SX TM DV Bao Bì Lâm Hưng
22-06-21 9:00:00 10:00:00 HKD Vương Bảo
22-06-21 9:00:00 11:00:00 Một phần ấp 4A, 5 xã Tân Trạch
24-06-21 11:00:00 12:00:00 NM XX Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
22-06-21 13:00:00 14:30:00 Một phần ấp 4 xã Long Định
22-06-21 11:00:00 12:00:00 Công ty TNHH Thanh Phong (160kVA)
ĐIỆN LỰC THĨ XÃ KIẾN TƯỜNG
22-06-21 7:30:00 15:00:00 Một phần ấp 1, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
26-06-21 7:30:00 16:30:00 Một phần Ấp Gò Dô Nhỏ, Ấp Sậy Giăng, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa
29-06-21 7:30:00 12:30:00 Một phần Ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường Một phần ấp Cả Bản, ấp Rạch Đình xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng
28-06-21 8:00:00 10:00:00 KH trạm Bơm Tân Lập
28-06-21 10:30:00 12:00:00 KH Nhà Máy Nước Cái Cát
ĐIỆN LỰC HUYỆN MỘC HÓA
28-06-21 10:30:00 12:00:00 KH Nhà Máy Nước Cái Cát
28-06-21 8:00:00 10:00:00 KH trạm Bơm Tân Lập
22-06-21 7:30:00 15:00:00 Một phần ấp 1, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
26-06-21 7:30:00 16:30:00 Một phần Ấp Gò Dô Nhỏ, Ấp Sậy Giăng, xã Bình Thạnh, huyện Mộc Hóa
29-06-21 7:30:00 12:30:00 Một phần Ấp Gò Ớt, xã Tuyên Thạnh thị xã Kiến Tường Một phần ấp Cả Bản, ấp Rạch Đình xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỦ THỪA
20-06-21 7:30:00 16:00:00 Một phần xã Bình Thạnh; Nhị Thành - Huyện Thủ Thừa
20-06-21 7:30:00 7:40:00 Một phần ấp 7 xã Nhị Thành
20-06-21 7:30:00 7:40:00 Một phần ấp 7 xã Nhị Thành
20-06-21 15:50:00 16:00:00 Một phần ấp 7 xã Nhị Thành
20-06-21 7:30:00 16:00:00 Một phần xã Bình Thạnh; Nhị Thành - Huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
24-06-21 14:00:00 15:00:00 Một phần xã Long An
23-06-21 10:00:00 11:00:00 Nhánh rẽ DNTN Vĩnh Dương
22-06-21 8:00:00 9:00:00 Nhánh rẽ DNTN Hiệp Nhân
22-06-21 13:00:00 14:00:00 TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
23-06-21 14:00:00 15:00:00 Một phần xã Long An
24-06-21 9:00:00 10:00:00 Một phần xã THuận Thành
25-06-21 8:00:00 11:30:00 Một phần Thị trấn Cần Giuộc
22-06-21 8:00:00 9:00:00 Môt phần thị trấn Cần Giuộc
21-06-21 8:00:00 9:00:00 Cty TNHH SX TM Bao Bì Hiệp Phát Long An - 13B/1 - 1000KVA
22-06-21 9:00:00 10:00:00 Môt phần thị trấn Cần Giuộc
23-06-21 13:00:00 14:00:00 Một phần xã Thuận Thành
22-06-21 13:00:00 14:30:00 Môt phần thị trấn Cần Giuộc
24-06-21 10:00:00 11:00:00 Một phần xã Long An
25-06-21 8:00:00 9:00:00 Một phần xã Phước Lại
22-06-21 10:00:00 11:00:00 CTY SÔNG BIỂN
22-06-21 14:00:00 15:00:00 CTY SƠN VÀ HÓA CHẤT GLOBALNAV - 01+02 - 560
24-06-21 13:00:00 15:00:00 Một phần xã Long Thượng
23-06-21 15:00:00 16:00:00 Một phần xã Long An
22-06-21 10:00:00 11:00:00 Môt phần thị trấn Cần Giuộc
25-06-21 9:00:00 10:00:00 Một phần xã Phước Lại
25-06-21 9:00:00 10:00:00 Một phần xã Phước Vĩnh Thạnh
23-06-21 10:00:00 11:00:00 Một phần xã Thuận Thành
24-06-21 8:00:00 9:00:00 Một phần xã THuận Thành
22-06-21 15:00:00 16:00:00 Môt phần xã Phước Lâm
23-06-21 8:00:00 9:00:00 Một phần xã Thuận Thành
23-06-21 13:00:00 15:00:00 KCN HẢI SƠN -
24-06-21 7:30:00 15:00:00 Một phần xã Long Thượng
25-06-21 13:00:00 16:00:00 Công ty Lộc Thiên Phú
20-06-21 8:00:00 11:30:00 Một phần KCN Hải Sơn
24-06-21 15:00:00 16:00:00 Một phần xã Long An
22-06-21 13:00:00 14:30:00 Môt phần thị trấn Cần Giuộc
23-06-21 9:00:00 10:00:00 Một phần xã Thuận Thành
24-06-21 13:00:00 14:00:00 Một phần xã Long An
22-06-21 15:00:00 16:00:00 CTY HIGHT APPRAISE VN -
23-06-21 8:00:00 9:00:00 Thép Hương Loan
22-06-21 9:00:00 10:00:00 CTY AN HƯNG PHÁT
25-06-21 13:00:00 14:00:00 Một phần xã Phước Vĩnh Thạnh
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN HƯNG
01-07-21 8:00:00 10:30:00 Một phần ấp Ngã Tư, xã Hưng Điền B, một phần ấp 4, xã Thạnh Hưng
24-06-21 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi
02-07-21 8:00:00 12:00:00 Một phần ấp Cả Sách, xã Vĩnh Lợi
ĐIỆN LỰC HUYỆN THẠNH HÓA
24-06-21 10:15:00 11:00:00 Trang Trại Dư Hoài 1
24-06-21 13:00:00 14:00:00 Trang Trại Dư Hoài
24-06-21 14:15:00 15:00:00 CS phà sắt Mỹ Long
24-06-21 8:00:00 9:00:00 TT Phạm Văn Đấu
22-06-21 8:00:00 11:30:00 Một phần Ấp 1 - xã Tân Tây
24-06-21 9:15:00 10:00:00 CN Cty Dư Hoài
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HÒA
21-06-21 14:15:00 15:15:00 cty eldovina
21-06-21 15:30:00 16:30:00 cty đại lộc phát
21-06-21 7:00:00 16:00:00 một phần xã lộc giang
21-06-21 13:00:00 16:30:00 cty winner
21-06-21 8:00:00 8:45:00 cty amer vn
21-06-21 8:00:00 11:30:00 cơ sở thiến thành
21-06-21 13:00:00 14:00:00 cty hoàng long abc
20-06-21 5:00:00 8:00:00 một phần xã đức hòa hạ
20-06-21 8:00:00 15:00:00 cty dũng tâm
21-06-21 9:00:00 9:45:00 cty gia hào
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN TRỤ
25-06-21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh
23-06-21 7:30:00 8:00:00 Một phần Khu Phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ
23-06-21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp Thuận Lợi xã Nhựt Ninh
25-06-21 7:30:00 8:00:00 Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn
23-06-21 8:15:00 8:45:00 Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân
23-06-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp Nhựt Hòa xã Nhựt Ninh
23-06-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Tân Bình
25-06-21 16:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn
20-06-21 7:30:00 7:40:00 Ấp Bình Đông, Bình Tây xã Tân Bình. Ấp 1,2,3 xã Quê Mỹ Thạnh.
22-06-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng
23-06-21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp Nhựt Hòa xã Nhựt Ninh
25-06-21 8:15:00 8:45:00 Một phần ấp 4 xã Lạc Tấn
25-06-21 15:15:00 15:45:00 Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn
25-06-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn
22-06-21 13:00:00 16:30:00 Một phần Khu Phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ
23-06-21 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp 6 xã Tân Phước Tây
25-06-21 10:30:00 11:00:00 Một phần ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh
25-06-21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn
20-06-21 16:00:00 16:10:00 Ấp Bình Đông, Bình Tây xã Tân Bình. Ấp 1,2,3 xã Quê Mỹ Thạnh.
24-06-21 8:00:00 15:00:00 Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân
25-06-21 13:45:00 14:15:00 Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn
23-06-21 15:15:00 15:45:00 Một phần ấp 6 xã Tân Bình
23-06-21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp Nhựt Long xã Nhựt Ninh
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
26-06-21 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Hoà Phú.
21-06-21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Trị 2 xã Phú Ngãi Trị
26-06-21 6:30:00 7:00:00 Một phần xã Bình Quới, Phú Ngãi Trị, Hoà Phú.
26-06-21 7:00:00 16:30:00 Một phần xã Hiệp Thạnh, Thị Trấn Tầm Vu. Phú Ngãi Trị
24-06-21 8:00:00 9:00:00 Hộ Trường cấp 3 Nguyễn Thông
24-06-21 10:00:00 11:00:00 Hộ PTTH Thuận Mỹ
24-06-21 8:30:00 16:00:00 Hộ Cắt LBFCO NR TSTL Võ Văn Hai
21-06-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 5 xã Phước Tân Hưng.

MAI UYÊN