Lịch cúp điện Long An từ ngày 27/2 đến 5/3/2022

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 27/2 đến 5/3/2022 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 27/2-5/3/2022
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TP TÂN AN
27/02/22 8:00:00 12:00:00 Cty LaVie
28/02/22 8:00:00 12:00:00 Đường Đinh Viết Cừu thuộc Ấp 1, Ấp 2 - xã Bình Tâm
27/02/22 13:00:00 16:00:00 Cty Tiền Vệ
28/02/22 13:00:00 16:30:00 Đường Đỗ Tường Tự, Đinh Viết Cừu và khu dân cư Bình Tâm thuộc Ấp 2 - xã Bình Tâm
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
01/03/22 8:00:00 11:00:00 Ấp 5 xã Mỹ Thạnh Đông
02/03/22 8:00:00 9:30:00 1 phần Ấp Voi xã MTT
02/03/22 10:00:00 11:30:00 1 phần Ấp Voi xã MTT
25/02/22 13:00:00 15:00:00 Ấp 5 xã Mỹ Bình
01/03/22 13:00:00 16:00:00 1 phần ấp 4 xã Mỹ thạnh Đông
02/03/22 13:00:00 16:00:00 1 phần Ấp Dinh xã MTT
25/02/22 15:30:00 16:30:00 1 phần ấp 5 xã Mỹ Bình
ĐIỆN LỰC HUYỆN BẾN LỨC
27/02/22 8:00:00 11:00:00 Công ty TNHH Bao bì xuất khẩu và thương mại Vạn Thành
28/02/22 8:00:00 16:00:00 1 phần ấp 3B xã Phước Lợi
28/02/22 8:00:00 11:30:00 1 phần Khu phố 9 Thị Trấn Bến Lức
02/03/22 8:00:00 10:00:00 1 phần ấp 6 xã Nhựt Chánh
01/03/22 8:30:00 11:30:00 1 phần ấp 4 xã Phước Lợi
01/03/22 8:30:00 15:00:00 1 phần ấp 5,6 xã An Thạnh
28/02/22 9:00:00 12:00:00 1 phần ấp 4 xã Thạnh Lợi
28/02/22 13:00:00 16:30:00 1 phần ấp 2 xã Mỹ Yên
01/03/22 13:00:00 15:00:00 1 phần ấp 4 xã Mỹ Yên
02/03/22 13:00:00 14:00:00 1 phần ấp Phước Tú xã Thanh Phú
28/02/22 13:30:00 15:30:00 1 phần ấp 4 xã Thạnh Lợi
02/03/22 14:30:00 16:30:00 1 phần ấp Phước Tú xã Thanh Phú
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN ĐƯỚC
27/02/22 7:00:00 17:00:00 Một phần ấp 1, 2, 4, xã Long Định; ấp 1, 2, xã Long Cang; ấp 2, 4, xã Phước Vân
27/02/22 7:00:00 7:30:00 Một phần xã Long Sơn, Phước Vân, Long Khê, Long Hòa, Long Trạch
27/02/22 13:00:00 16:00:00 Cty Anova Pharma (Sài Gòn Vet)
27/02/22 16:00:00 17:00:00 Một phần xã Long Sơn, Phước Vân, Long Khê, Long Hòa, Long Trạch
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN THẠNH
28/02/22 8:00:00 11:30:00 TDC Kinh Ba – ấp Xóm Than xã Tân Bình
28/02/22 13:00:00 16:30:00 Một phần khu phố 4 thị trấn Tân Thạnh; Kinh Cầu Vợi - ấp Hiệp Thành xã Tân Bình
ĐIỆN LỰC HUYỆN THỦ THỪA
01/03/22 7:30:00 12:00:00 Một phần xã Mỹ Lạc - huyện Thủ Thừa
02/03/22 7:30:00 9:30:00 Một phần xã Mỹ Thạnh - huyện Thủ Thừa
02/03/22 10:00:00 12:00:00 Một phần xã Mỹ Thạnh - huyện Thủ Thừa
01/03/22 13:00:00 17:00:00 Một phần xã Mỹ Lạc - huyện Thủ Thừa
02/03/22 13:00:00 15:00:00 Một phần xã Mỹ Lạc - huyện Thủ Thừa
02/03/22 13:00:00 15:00:00 Một phần xã Mỹ Thạnh - huyện Thủ Thừa
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
27/02/22 7:30:00 8:00:00 Một phần xã Tân Tập
27/02/22 7:30:00 16:30:00 Nr CTy Cp KCN Long An
02/03/22 7:30:00 15:00:00 Một phần xã Long Thượng
01/03/22 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Tân Tập
02/03/22 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Thuận Thành
01/03/22 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Tân Tập
02/03/22 13:30:00 16:30:00 Một phần xã Phước Hậu
27/02/22 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Tân Tập
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HÒA
27/02/22 6:00:00 18:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc, mỹ hạnh nam, đức hòa đông, đức hòa thượng, tt đức hòa
27/02/22 6:00:00 18:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc, mỹ hạnh nam, đức hòa đông, đức hòa thượng, tt đức hòa
27/02/22 6:00:00 18:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc, mỹ hạnh nam, đức hòa đông, đức hòa thượng, tt đức hòa
27/02/22 6:00:00 18:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc, mỹ hạnh nam, đức hòa đông, đức hòa thượng, tt đức hòa
27/02/22 6:00:00 18:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc, mỹ hạnh nam, đức hòa đông, đức hòa thượng, tt đức hòa
27/02/22 6:00:00 18:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc, mỹ hạnh nam, đức hòa đông, đức hòa thượng, tt đức hòa
27/02/22 6:00:00 18:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc, mỹ hạnh nam, đức hòa đông, đức hòa thượng, tt đức hòa
27/02/22 6:00:00 18:00:00 một phần xã mỹ hạnh bắc, mỹ hạnh nam, đức hòa đông, đức hòa thượng, tt đức hòa
27/02/22 8:00:00 15:00:00 một phần xã đức hòa đông
27/02/22 11:00:00 14:00:00 một phần xã đức hòa đông
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN TRỤ
02/03/22 7:30:00 11:00:00 Một phần ấp Bình Điện xã Bình Tịnh
02/03/22 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Tịnh
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
28/02/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thanh Hải 1
28/02/22 7:30:00 8:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Ngọc Tiển
28/02/22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Cao Văn Đạo
28/02/22 8:10:00 8:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Khải
28/02/22 8:50:00 9:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Phan Trương Minh Tùng
28/02/22 8:50:00 9:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Hải
28/02/22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Văn Phúc
28/02/22 9:30:00 10:00:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Châu Minh Phúc
28/02/22 10:10:00 10:40:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Ngọc Thanh
28/02/22 10:10:00 10:40:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Gương
28/02/22 10:50:00 11:20:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Huỳnh Văn Tuấn
28/02/22 10:50:00 11:20:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Duy Trinh
28/02/22 13:00:00 13:30:00 HộCắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trương Hoàng Phong
28/02/22 13:00:00 13:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Ngọc Liêm
28/02/22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Thanh Tuấn
28/02/22 13:40:00 14:10:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Văn Minh
28/02/22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Lê Văn Tổng 1
28/02/22 14:20:00 14:50:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Võ Văn Ngon
28/02/22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Đinh Công Thành 1
28/02/22 15:00:00 15:30:00 Hộ Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Châu Thị Hiếu

MAI UYÊN