Lịch cúp điện Long An từ ngày 28/11 đến 4/12/2021

Lịch cúp điện tại các huyện, thị xã, thành phố của Long An từ ngày 28/11 đến 4/12/2021 cập nhật mới nhất.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 28/11-04/12/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC TÂN AN
29/11/21 7:30:00 16:00:00 Một phần đường Châu Thị Kim thuộc An Thuận 1, An Thuận 2- Phường 7
29/11/21 7:30:00 16:00:00 Một phần đường Châu Thị Kim thuộc An Thuận 1, An Thuận 2- Phường 7
30/11/21 7:30:00 16:00:00 Đường Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Minh Trường, Nguyễn Văn Rành, Trần Văn Nam thuộc Kp 3, Kp Bình Đông 4- phường 3; Kp Bình An1- Phường 7
29/11/21 7:30:00 16:00:00 Ấp 1 - xã Mỹ Phú
30/11/21 7:30:00 16:00:00 Đường Nguyễn Thông, Trần Văn Hí thuộc Kp Bình Đông 3, Bình Đông 4- phường 3, Ấp 1, Ấp 4 - xã Bình Tâm
ĐIỆN LỰC ĐỨC HÒA
28/11/21 6:00:00 17:00:00 một phần xã tân phú, hòa khánh đông, hòa khánh tây, hòa khánh nam, đức hòa hạ, tt hậu nghĩa, tt đức hòa
28/11/21 6:00:00 6:30:00 một phần xã đức hòa hạ, đức hòa đông
28/11/21 7:00:00 18:00:00 một phần xã đức hòa hạ, tt đức hòa
28/11/21 6:00:00 17:00:00 một phần xã hiệp hòa, tân mỹ, lộc giang, an ninh đông, an ninh tây, tt hiệp hòa
28/11/21 6:00:00 17:00:00 một phần xã hòa khánh đông, hựu thạnh, đức hòa hạ, tt hậu nghĩa
ĐIỆN LỰC CẦN GIUỘC
01/12/21 7:30:00 16:30:00 KDC Hoàng Hoa xã Long Hậu
28/11/21 8:00:00 17:00:00 Một phần Nr KCN Long Hậu mở rộng
28/11/21 8:00:00 8:30:00 Một phần Nr KCN Long Hậu mở rộng
28/11/21 16:30:00 17:00:00 Một phần Nr KCN Long Hậu mở rộng
01/12/21 8:00:00 11:00:00 Một phần xã Phước Lâm
29/11/21 7:30:00 16:00:00 Một phần xã Phước Vĩnh Đông
30/11/21 8:00:00 13:00:00 Một phần xã Long Thương
30/11/21 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Long Thương
29/11/21 8:00:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lại
01/12/21 13:00:00 16:00:00 Một phần xã Phước Hậu
ĐIỆN LỰC BẾN LỨC
28/11/21 7:00:00 18:00:00 1 phần khu phố 7,8 Thị Trấn Bến Lức
28/11/21 17:00:00 18:00:00 1 phần Thị trấn Bến Lức, xã Nhựt Chánh
28/11/21 17:00:00 18:00:00 1 phần khu phố 7,8 Thị Trấn Bến Lức, 1 phần xã Nhựt Chánh
28/11/21 7:00:00 18:00:00 1 phần khu phố 7,8 Thị Trấn Bến Lức
01/12/21 8:30:00 16:00:00 1 phần ấp 3 xã Bình Đức
30/11/21 8:00:00 16:30:00 1 phần khu phố 10 Thị Trấn Bến Lức
28/11/21 6:30:00 7:00:00 1 phần khu phố 7,8 Thị Trấn Bến Lức, 1 phần xã Nhựt Chánh
28/11/21 6:30:00 7:00:00 1 phần khu phố 7,8 Thị Trấn Bến Lức, 1 phần xã Nhựt Chánh
28/11/21 7:00:00 18:00:00 1 phần khu phố 7,8 Thị Trấn Bến Lức
29/11/21 8:00:00 16:00:00 1 phần ấp 3A xã Phước Lợi
01/12/21 8:30:00 16:00:00 1 phần ấp 3 xã Bình Đức
ĐIỆN LỰC CẦN ĐƯỚC
28/11/21 8:00:00 11:00:00 Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Thép Tây Nam (TBA 560kVA)
28/11/21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 2, xã Long Sơn
01/12/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4, xã Long Sơn
28/11/21 11:00:00 12:00:00 Công ty Việt Dương
28/11/21 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp 1, xã Long Định
30/11/21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 2B xã Tân Ân và một phần ấp 5 xã Phước Tuy
30/11/21 13:00:00 14:00:00 HKD Nguyễn Trọng Nhân
30/11/21 9:00:00 10:00:00 Nguyễn HỮu Thọ
30/11/21 11:00:00 12:00:00 Công ty TNHH MTV Việt Hóa-Long An (3x25kVA)
30/11/21 15:00:00 16:00:00 Nguyễn Ngọc Sơn
28/11/21 10:00:00 11:00:00 Công ty JIA HSIN 1500kVA - T5
29/11/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1, xã Long Định
29/11/21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Lăng, xã Tân Chánh
28/11/21 13:00:00 16:30:00 CN Công ty TNHH May thêu Thuận Phương
28/11/21 14:00:00 15:00:00 Cty Cty Petfood Evolution, Advance Việt Nam, Công nghệ CRM
30/11/21 8:00:00 14:00:00 Một phần ấp 4, xã Long Cang
30/11/21 14:00:00 15:00:00 Nước Đá Cầu Nổi
28/11/21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 4, xã Phước Vân
28/11/21 9:00:00 10:00:00 Huỳnh Gia
28/11/21 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp 2, xã Long Cang
30/11/21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1B, xã Long Sơn
28/11/21 8:00:00 11:00:00 Công Ty TNHH Đầu Tư Năng Lượng Nhật Tiến, Nhật Bảo
28/11/21 13:00:00 14:00:00 Xay xát Hai Duyên
28/11/21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1, xã Long Cang
30/11/21 10:00:00 11:00:00 Cty CP bê tông 620 Long An
01/12/21 8:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4, xã Long Sơn
28/11/21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 2, xã Long Cang
28/11/21 13:00:00 17:00:00 Một phần ấp 2, xã Long Cang
28/11/21 15:00:00 16:00:00 CN Cty TNHH Highland Dragon 250 kVA
30/11/21 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4, xã Long Cang
ĐIỆN LỰC TÂN THẠNH
30/11/21 8:00:00 15:00:00 Ấp Trại Lòn Nam, Trại Lòn Bắc xã Nhơn Ninh
29/11/21 8:00:00 16:00:00 Ấp Kinh Đạo, ấp Hải Hưng xã Tân Lập
27/11/21 8:00:00 12:00:00 Kinh Đòn Dông - ấp Năm Ngàn, Kinh Đứng xã Tân Ninh
ĐIỆN LỰC TÂN TRỤ
28/11/21 6:30:00 7:00:00 xã Tân Bình
30/11/21 13:00:00 13:30:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Lãng
01/12/21 7:30:00 9:15:00 Một phần ấp 1+2 xã Tân Phước Tây
27/11/21 7:00:00 15:00:00 Ấp 1,2,4,5 xã Lạc Tấn, ấp 1 xã Quê Mỹ Thạnh, ấp 2 xã Tân Bình.
30/11/21 9:00:00 9:30:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh
27/11/21 6:50:00 7:00:00 Ấp 2, 3 xã Tân Bình, ấp Bình Hòa, Bình Đông xã Bình Trinh Đông, xã Tân Phước Tây và xã Nhựt Ninh.
27/11/21 17:00:00 17:10:00 Ấp 2, 3 xã Tân Bình, ấp Bình Hòa, Bình Đông xã Bình Trinh Đông, xã Tân Phước Tây và xã Nhựt Ninh.
28/11/21 17:00:00 17:30:00 xã Tân Bình
30/11/21 13:45:00 14:30:00 Một phần ấp 1 xã Lạc Tấn
30/11/21 9:45:00 10:15:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh
01/12/21 9:30:00 11:30:00 Một phần ấp 2 xã Lạc Tấn
27/11/21 7:00:00 16:00:00 Ấp 5 xã Lạc Tấn
30/11/21 8:15:00 8:45:00 Một phần ấp Bình Lợi xã Đức Tân
01/12/21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Bình Đông xã Tân Bình
30/11/21 10:30:00 11:15:00 Một phần ấp Bình Thạnh xã Bình Tịnh
30/11/21 15:45:00 16:30:00 Một phần ấp 6 xã Tân Bình
30/11/21 14:45:00 15:30:00 Một phần ấp 6 xã Tân Bình
ĐIỆN LỰC ĐỨC HUỆ
28/11/21 6:00:00 17:30:00 Khu vực Thị Trấn Đông Thành, xã Mỹ Thạnh Đông
28/11/21 6:00:00 17:30:00 Khu vực Thị Trấn Đông Thành, xã Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Thạnh Bắc, Mỹ Quý Tây, Mỹ Quý Đông
28/11/21 6:00:00 17:30:00 xã Bình Thành, Bình Hòa Hưng, Mỹ Bình và xã Tân Hiệp Huyện Thạnh Hóa
ĐIỆN LỰC CHÂU THÀNH
29/11/21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 8 xã Hiệp Thạnh
30/11/21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Thanh Tân xã Thanh Phú Long
30/11/21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Thanh Tân xã Thanh Phú Long
01/12/21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Bàu Dài xã Thanh Phú Long
01/12/21 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp 1 xã Hoà Phú
29/11/21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp 1 xã Bình Quới, ấp 5 xã Hoà Phú

MAI UYÊN