Lịch cúp điện Long An từ ngày 29/8-4/9/2021

Cập nhật lịch cúp điện Long An từ ngày 29/8-4/9/2021 tại tất cả các địa bàn huyện, thị xã và thành phố.
LỊCH CÚP ĐIỆN LONG AN TỪ NGÀY 29/8-4/9/2021
Ngày Từ Đến Khu vực
ĐIỆN LỰC HUYỆN VĨNH HƯNG
31-08-21 9:40:00 10:20:00 Trạm T2 SL Nguyễn Chí Tâm
31-08-21 14:30:00 15:10:00 Trạm T33/1 TB Nguyễn Văn Kính
31-08-21 8:30:00 9:10:00 Trạm T5 TBĐ Cây Trôm
31-08-21 15:30:00 16:10:00 Trạm T166 TB TTNC NN Đồng Tháp 10
30-08-21 10:30:00 11:10:00 Một phần ấp Trung Liêm - xã Thái Bình Trung
30-08-21 13:30:00 14:10:00 Một phần ấp Thái Kỳ - xã Thái Trị
30-08-21 9:30:00 10:10:00 Một phần ấp Trung Chánh - xã Thái Bình Trung
31-08-21 10:50:00 11:30:00 Trạm T62A/1 Cấp Nước Thái Bình Trung
31-08-21 13:30:00 14:10:00 Trạm T33A/1 Công ty TNHH MTV XNK Trọng Tuấn
30-08-21 8:30:00 9:10:00 Một phần ấp Trung Môn - xã Thái Bình Trung
ĐIỆN LỰC HUYỆN ĐỨC HUỆ
31-08-21 13:00:00 15:00:00 1 phần Ấp 4 xã Mỹ Quý Tây
01-09-21 8:00:00 9:30:00 1 phần Ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông
31-08-21 14:00:00 16:00:00 1 phần ấp 1 xã Mỹ Thạnh Bắc
01-09-21 10:00:00 11:30:00 1 phần Ấp 6 xã Mỹ Thạnh Đông
31-08-21 10:00:00 11:30:00 1 phần KP 1 Thị trấn Đông Thành
31-08-21 7:30:00 9:30:00 1 phần KP 3 Thị trấn Đông Thành
01-09-21 13:00:00 14:00:00 1 phần ấp 6 MTĐ
31-08-21 9:00:00 11:00:00 1 phần KP 4 thị trấn Đông Thành
01-09-21 14:30:00 15:00:00 1 phần Ấp Chánh xã Bình Hòa Bắc
ĐIỆN LỰC HUYỆN CẦN GIUỘC
30-08-21 10:30:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng
30-08-21 8:00:00 9:00:00 Một phần xã Phước Lý
30-08-21 15:30:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lý
30-08-21 13:00:00 14:00:00 Một phần xã Phước Lý
30-08-21 9:20:00 10:20:00 Một phần xã Long Thượng
31-08-21 8:00:00 10:00:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc.
31-08-21 10:00:00 11:30:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc.
31-08-21 13:00:00 14:30:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc.
31-08-21 8:00:00 15:00:00 Một phần xã Tân Tập
30-08-21 14:20:00 15:20:00 Một phần xã Phước Lý
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN HƯNG
08-09-21 13:30:00 16:30:00 Một phấn ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B
01-09-21 8:00:00 16:30:00 Một phần ấp Láng Sen, xã Vĩnh Đại
08-09-21 8:00:00 11:30:00 Một phần ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà
ĐIỆN LỰC HUYỆN THẠNH HÓA
01-09-21 8:00:00 11:30:00 Một phần Ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phú
01-09-21 13:00:00 16:30:00 Một phần Ấp Ông Hiếu - xã Thạnh Phú
ĐIỆN LỰC HUYỆN TÂN TRỤ
31-08-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 6 xã Tân Bình
01-09-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây
01-09-21 8:00:00 11:00:00 Một phần ấp 3 xã Tân Phước Tây
31-08-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Tây xã Bình Trinh Đông
ĐIỆN LỰC HUYỆN CHÂU THÀNH
31-08-21 13:00:00 16:00:00 Một phần ấp Chợ Ông Bái xã An Lục Long.
06-09-21 8:00:00 11:30:00 Hộ Cắt LBFCO NR CSTM TLXK Hải Long - tuyến 471TV
31-08-21 10:30:00 12:00:00 Một phần ấp Thanh Hoà xã Thanh Phú Long
30-08-21 8:30:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Khương xã Thuận Mỹ
31-08-21 7:30:00 10:00:00 Một phần ấp Thanh Hoà xã Thanh Phú Long
06-09-21 13:00:00 16:00:00 Hộ Cắt LBFCO NR HTX TL Vạn Thành - tuyến 471TV

Mai Uyên