Lịch cúp điện Tân Bình từ ngày 8/7 đến 14/7/2020

Điện lực Tân Bình sẽ ngưng cung cấp điện để bảo trì, nâng cấp lưới điện đảm bảo sự hoạt động của hệ thống.

Công ty Điện lực Tân Bình thông báo, từ ngày 8/7 đến 14/7/2020, trên địa bàn quận Tân Bình sẽ tạm ngưng cung cấp điện đột xuất một số đường dây trung thế và trạm hạ thế do sự cố, sự kiện bất khả kháng, không thể thông báo trước.

Ngày Địa điểm Mã trạm/ Mã đường dây Thời gian mất điện
8/7/2020 Một phần P.12 Q.TB G19OB3 Từ 9h00 - 13h00
Một phần P.01 Q.TB U29FP063H, U29FP086H, U29FP043L  Từ 9h00 - 13h00
9/7/2020 Một phần P.13 Q.TB  G19KC1 Từ 9h00-13h00

Đề nghị khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình tạm ngưng cung cấp điện.

Khi xảy ra những vấn đề liên quan đến mất an toàn trên hệ thống lưới điện TP.HCM, khách hàng vui lòng gọi số điện thoại: 1900545454.

TRÚC BÌNH