Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành lần thứ 2 trong năm

Để hỗ trợ nền kinh tế trước ảnh hưởng COVID-19, Ngân hàng Nhà nước quyết định điều chỉnh các mức lãi suất từ ngày 13/5.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và gây suy thoái kinh tế toàn cầu, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương nhiều nước cắt giảm lãi suất điều hành và thực thi nhiều giải pháp kích thích kinh tế, hỗ trợ tài khóa với quy mô lớn. 

Thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID-19, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quyết định điều chỉnh các mức lãi suất. 

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm mức lãi suất.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh giảm mức lãi suất .

Cụ thể, giảm lãi suất tái cấp vốn từ 5,0 %/năm xuống 4,5 %/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5 %/năm xuống 3,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các ngân hàng từ 6,0 %/năm xuống 5,5 %/năm.

Lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở từ 3,5 %/năm xuống 3,0 %/năm.

Về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,5 %/năm xuống 0,2 %/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 4,75 %/năm xuống 4,25 %/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), Tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) giảm từ 5,25 %/năm xuống 4,75 %/năm.

Về mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế giảm từ 5,5 %/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5 %/năm xuống 6,0 %/năm.

Các mức lãi suất được điều chỉnh trên sẽ có hiệu lực từ ngày 13/5/2020.

TRÚC BÌNH