Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cung ứng đủ tiền mặt dịp Tết

Tiền mặt đủ mọi mệnh giá phải cung ứng đủ, các ngân hàng không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ.

Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Cục Phát hành và Kho quỹ phải chủ động nắm bắt tình hình, tập trung chỉ đạo tổ chức tốt công tác điều hòa, cung ứng tiền. Tiền mặt đủ mọi mệnh giá phải được đáp ứng đảm bảo cho nền kinh tế.

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đảm bảo thanh khoản và an toàn hệ thống.

tien.jpg
Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại phải đáp ứng đủ tiền mặt cho nhu cầu thanh toán dịp Tết. Ảnh: TP

Cục Công nghệ thông tin có trách nhiệm đảm bảo thuận lợi, an toàn cho nhu cầu thanh toán của các tổ chức và cá nhân trong dịp Tết...

Riêng Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) được giao nhiệm vụ kiểm tra các phương án dự phòng; giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời các sai sót, sự cố đảm bảo hệ thống chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử an toàn, liên tục, đáp ứng nhu cầu giao dịch tăng cao đột biến dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng xử lý và phản hồi kịp thời các yêu cầu tra soát, khiếu nại của khách hàng.

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực tiếp chịu trách nhiệm trước Thống đốc về việc cung ứng tiền mặt cho các tổ chức tín dụng,  Kho bạc Nhà nước, đảm bảo lưu thông tiền tệ thông suốt. Yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu tiền mặt, hoãn chi tiền mặt làm ảnh hưởng đến tình hình lưu thông tiền tệ.

Đồng thời chủ động xử lý các tình huống xảy ra khi nhu cầu rút tiền lớn tập trung vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tiền mặt phù hợp, đảm bảo nhu cầu tiền mặt của khách hàng cả về giá trị và cơ cấu mệnh giá. Theo dõi sát diễn biến thu, chi tiền mặt của các chi nhánh, để đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiền mặt trước, trong và sau dịp Tết.

Đồng thời tổ chức tốt các dịch vụ thanh toán phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu; chủ động có kế hoạch để phục vụ tốt các doanh nghiệp trong hoạt động thanh toán quốc tế, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, không để doanh nghiệp bị chậm thanh toán trong những ngày nghỉ Tết.

H.LINH