Những điều chưa biết về vaccine COVID-19 Moderna

Vaccine Moderna được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Vaccine do Moderna sản xuất đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ và được WHO đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp. Đến nay, vaccine này sử dụng tại 63 quốc gia với khoảng 340 triệu liều.

Vaccine được Bộ Y tế phê duyệt sử dụng có điều kiện cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, Việt Nam tiếp nhận tổng cộng hơn 5 triệu liều vaccine Moderna do Chính phủ Mỹ viện trợ thông qua COVAX Facility và đang triển khai tiêm chủng.

Vaccine COVID-19 Moderna: Những điều cần biết - 1
Vaccine COVID-19 Moderna: Những điều cần biết - 2
Vaccine COVID-19 Moderna: Những điều cần biết - 3
Vaccine COVID-19 Moderna: Những điều cần biết - 4
Vaccine COVID-19 Moderna: Những điều cần biết - 5
Vaccine COVID-19 Moderna: Những điều cần biết - 6

HẢI MY