"Phát triển nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu"

Sáng 7/10, ĐH Thương mại và trường ĐH Lao động Xã hội đã tổ chức hội thảo khoa học, chủ đề "Phát triển nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu"

 Toàn cầu hóa đã mang lại những thay đổi nhanh chóng và đặt ra những thách thức to lớn về xã hội, chính trị, văn hóa, kinh tế và môi trường. Những thách thức đó đòi hỏi những suy nghĩ, nhận thức và hành động ở quy mô toàn cầu của những "công dân toàn cầu". GS Carlos Alberto Torres - Chủ tịch Chương trình Giáo dục công dân toàn cầu nhận định: “Việt Nam, một đất nước đang trong quá trình chuyển đổi... Phát triển công dân toàn cầu sẽ là một trong những giá trị căn bản giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững”.

Sáng 7/10, trường Đại học Thương mại và trường Đại học Lao động Xã hội đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia chủ đề 
Sáng 7/10, trường Đại học Thương mại và trường Đại học Lao động Xã hội đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia chủ đề "Phát triển nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu"

 Với mong muốn tăng cường giao lưu học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý lao động, quản trị nguồn nhân lực;  thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh hợp tác giữa trường đại học với tổ chức, doanh nghiệp trong đào tạo, trường Đại học Thương mại và trường Đại học Lao động Xã hội đồng tổ chức hội thảo khoa học quốc gia chủ đề "Phát triển nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu" vào sáng 7/10.

Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm, gửi bài tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và giảng viên của các trường đại học, học viện...
Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm, gửi bài tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và giảng viên của các trường đại học, học viện...
Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp tham dự hội thảo phát biểu, giao lưu tại hội thảo
Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp tham dự hội thảo phát biểu, giao lưu tại hội thảo

 Từ 120 bài viết được gửi về, Ban tổ chức đã chọn lọc được 80 bài nghiên cứu để xuất bản trong Kỷ yếu. Các nghiên cứu mang hàm lượng khoa học cao/có giá trị thực tiễn và thể hiện tính đa dạng trong tiếp cận gắn với 03 chủ đề xác định bao gồm: (1) Công dân toàn cầu và đào tạo nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu; (2) Chuyển đổi quan hệ lao động và quản trị nhân lực trong doanh nghiệp định hướng công dân toàn cầu; (3) Định hướng, chính sách của Nhà nước và Ngành đối với phát triển nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc gia: 
Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc gia: "Phát triển nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu" chụp ảnh lưu niệm

 Những nghiên cứu không chỉ có tính học thuật, tổng kết thực tiễn mà còn gợi mở các giải pháp khoa học, hàm ý chính sách đối với quá trình phát triển nguồn nhân lực định hướng công dân toàn cầu các cấp và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực này tạo ra nguồn lực cốt lõi góp phần khẳng định vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Khái niệm “Công dân toàn cầu” xuất hiện đầu tiên tại các công ty đa quốc gia, từ chính sách thu hút chất xám của chính phủ các nước và nhu cầu tồn tại, phát triển trong những môi trường thuận lợi hơn của chính mỗi cá nhân. Khái niệm này ban đầu mô tả những người sống và làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau. Họ có thể có nhiều quốc tịch, có xu hướng dịch chuyển giữa nhiều quốc gia khác nhau.

Khi cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến một thế giới phẳng, khái niệm toàn cầu hóa mô tả sự hội nhập rộng rãi của mọi cá nhân vào cuộc sống văn hóa, kinh tế, khoa học của nhiều quốc gia, khiến cho ý nghĩa “công dân toàn cầu” không còn bị giới hạn bởi khái niệm pháp lý. Ngày nay, “công dân toàn cầu” nên được hiểu là những cá nhân sinh sống tại một quốc gia nhưng có hiểu biết, mối quan tâm và hành động góp phần giải quyết những vấn đề tại quốc gia của mình nhưng có ảnh hưởng toàn cầu, như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, thuê mướn lao động, di dân, dịch bệnh. Công dân toàn cầu chính là những người trẻ tự tin, bản lĩnh, can trường, vượt qua được những “ao làng” để bơi ra “biển lớn” trong một thế giới phẳng.

Liên Nguyễn

50 triệu thẻ căn cước công dân sẽ được gắn chip cấp trước 1/7/2021

50 triệu thẻ căn cước công dân sẽ được gắn chip cấp trước 1/7/2021

Dự kiến, ngày 1/11, Bộ Công an sẽ tổ chức đồng bộ lấy vân tay trên toàn quốc và hoàn thành cấp khoảng 50 triệu thẻ CCCD trước ngày 1/7/2021.

Tin nổi bật