Săn mã khuyến mãi, giảm trá trên Shopee ngày 16/5

Tổng hợp và chia sẻ miễn phí các mã giảm giá Shopee, voucher Shopee mới nhất. Các thông tin khuyến mãi mới nhất của Shopee Việt Nam được cập nhật dưới đây:

Mã mọi đơn

1605RUSH0H hoàn 50% tối đa 50.000 đồng mọi đơn từ 0 đồng.1605TRAMTY giảm 55.000 đồng mọi đơn từ 555.000 đồng.

Nhóm ngành Tiêu dùng (SKSĐ, Mẹ bé, Giặt giũ, Bách Hóa, Pet)

0h: FMCG50K16 hoàn 50% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Nhóm ngành Công nghệ (điện tử, điện thoại, camera, máy tính, điện gia dụng)

0h: ELSUPER16 giảm 50% tối đa 50.000 đồng đơn từ 0 đồng

Miễn phí vận chuyển

MPVC đơn từ 99.000 đồng giao bởi J&T.

Săn Mã Thời trang

0h: WAFLASH16 hoàn 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.0h: MAMSFL16 giảm 20%, tối đa 100.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.0h: KID... hoàn 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.12h: FAFLS16 hoàn 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.12h: MASOFL16 giảm 20%, tối đa 100.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.12h: WBFS16 giảm 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.21h: MAFLASH16 giảm 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.21h: WSFV1605 giảm 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.21h: WTCHFS16 giảm 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 199.000 đồng.

Săn Mã Thời trang Canifa 

10h: FASHIONCNF10H giảm 100.000 đồng đơn từ 199.000 đồng.13h: FASHIONCNF13H giảm 150.000 đồng đơn từ 299.000 đồng.18h: FASHIONCNF18H giảm 200.000 đồng đơn từ 399.000 đồng.20h: FASHIONLOVE giảm 50%, tối đa 100.000 đồng.

Ưu đãi NowShip

NOWSHIPT5VUI1 giảm 20.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.NOWSHIPT5VUI2 giảm 20.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Lịch Sale Tháng 5 

Công nghệ - Điện Tử

ELTECHZONE giảm 7% tối đa 250.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.

ELCECOIN hoàn 7%, tối đa 200.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

Điện tử quốc tế

CBEL05 giảm 20%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Công nghệ 

ELMALL5 giảm 5%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 399.000 đồng.

ELMALLN5 giảm 10% tối đa 300.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

ELMALLS5 giảm 12% tối đa 700.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.

Laptop - Phụ kiện 

ELCLMAY giảm 7% tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng

ELCL3MIL giảm 5%, tối đa 700.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.

Camera - Phụ kiện máy ảnh

ELCA5 giảm 7% tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

ELCACOIN5 hoàn 7%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 1,2 triệu đồng.

Điện gia dụng - Điện máy 

ELHAT5 giảm 7% tối đa 700.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.

CBELHA5 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

CBELHA500 hoàn 8% tối đa 40.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

Ngành Tiêu Dùng (FMCG) áp dụng đa số ngành: Sức khỏe sắc đẹp (COS), Mẹ bé (MKBC), Giặt giũ (HC), Bách Hóa (GRO), Thú nuôi (PET)

COSYEUDA giảm 5%, tối đa 100.000 đồng đơn từ 499.000 đồng.

COSĐUONGA giảm 10%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 299.000 đồng.

Giặt giũ chọn lọc 

HC60K giảm 5%, tối đa 60.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.

Nhóm thời trang

Săn mã các khung giờ

0h: WAFLASH16 hoàn 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 400.000 đồng.
0h: MAMSFL16 giảm 20%, tối đa 100.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
0h: KID... hoàn 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.
12h: FAFLS16 hoàn 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
12h: MASOFL16 hoàn 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.
12h: WB... lấy mã ở banner
21h: MAFLASH16 giảm 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.
21h: WSFV1605 giảm 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 250.000 đồng.
21h: WTCHFS16 giảm 20% tối đa 100.000 đồng đơn từ 199.000 đồng.

Thời trang nữ

WAFAS16 hoàn 30.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

Phụ kiện thời trang

FAGIFT16 hoàn 30.000 đồng đơn từ 200.000 đồng.

Túi ví

WBVC16 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

WBT520K / WBT525K / WBT530K / WBT540K đơn flashsale

Giày dép nữ

 WS1605 giảm 15% tối đa 35.000 đồng đơn từ 0 đồng.

WSFST5 giảm 15% tối đa 35.000 đồng đơn từ 0 đồng.

WSADDT5 giảm 15% tối đa 35.000 đồng đơn từ 0 đồng.

Thời trang trẻ em

KID1605 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

Thời Trang nam

MAFSHB16 hoàn 15% tối đa 40.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

MA0515 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

MAHTC50 hoàn 10% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Giày nam

MAMSFAS5 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

MAMSHB5 giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

MAMSPRE5 hoàn 20% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

MAMST5 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

MAMSHV5 giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

MAMSHTC5 giảm 10% tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

MAMSMALL5 giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng sp Mall.

Thể thao - Du lịch

MASOFAS5 giảm 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

MASOHB5 giảm 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

MASOPRE5 hoàn 20%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

MASOT5 giảm 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

MASOFREE5 giảm 10%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

MASOHV5 giảm ngay 150.000 đồng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng.

MASOML5 giảm 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng,

Lịch Shopee miễn phí vận chuyển

1. Từ ngày 1/5-19/5: Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 50.000 đồng khi sử dụng đơn vị vận chuyển Nowship. Mức giảm phí vận chuyển tối đa là 20.000 đồng.

2. Từ ngày 1/5-19/5: Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 99.000 đồng khi sử dụng đơn vị vận chuyển J&T.

3. Từ ngày 1/5-19/5: Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 50.000 đồng cho các shop có logo FREESHIP EXTRA.

PHƯỢNG LÊ