Sắp đổi mẫu thẻ CCCD mới, người dân có phải làm lại thẻ?

Khi đổi sang mẫu mới, người dân đang sử dụng Căn cước công dân mẫu cũ (dù là mã vạch hay gắn chip) cũng không cần phải đi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ.

Hiện nay, dự thảo Luật Căn cước công dân mới được công bố và lấy ý kiến. Nếu dự thảo này được thông qua, sẽ có văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Công an. Trong đó, Bộ Công an sẽ ban hành Thông tư cụ thể về mẫu thẻ Căn cước công dân mới.

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại dự thảo lần này đó là việc Luật CCCD sửa đổi quy định nhiều nội dung in trên thẻ CCCD so với quy định hiện nay. Cụ thể, sẽ bỏ vân tay và đặc điểm nhận dạng ở mặt sau của thẻ; thông tin nơi thường trú, quê quán ở mặt trước sẽ thay bằng nơi cư trú và nơi đăng ký khai sinh…

Sắp đổi mẫu thẻ CCCD mới, người dân có phải làm lại thẻ? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Vậy, mẫu thẻ Căn cước công dân mới sẽ có những thông tin gì khác so với trước đây? Người dân có cần đi làm lại thẻ hay không?

Theo Điều 25 của dự thảo, chỉ các trường hợp sau người dân mới cần làm thủ tục đổi thẻ:

- Đủ 14, 25, 40 và 60 tuổi;

- Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng sinh;

- Xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của luật;

- Có sai sót về thông tin trên thẻ căn cước công dân;

- Thu hồi số định danh cá nhân;

- Thay đổi nơi thường trú;

- Khi công dân có yêu cầu.

Trong các trường hợp sau phải làm thủ tục cấp lại thẻ:

- Bị mất thẻ Căn cước công dân;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, trong các trường hợp bắt buộc đổi, cấp lại thì không có quy định nào yêu cầu công dân phải đổi sang mẫu thẻ mới do Bộ Công an phát hành. Do đó, nếu dự thảo này được thông qua, thẻ CCCD vẫn còn hạn sử dụng thì được tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn hoặc nếu có nhu cầu có thể đổi sang mẫu mới.

Cần lưu ý, dự thảo quy định chứng minh nhân dân (CMND) chỉ được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Do đó, sau ngày này dù CMND còn hạn sử dụng thì cũng phải đổi sang CCCD. Khi đó, người dân sẽ được cấp CCCD theo mẫu mới.

(Tổng hợp)

AN LY