Sinh viên Đại học Công nghệ thông tin nghỉ Tết Nguyên đán 49 ngày

Nhiều trường đại học trên khắp cả nước đã thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021 cho sinh viên.

Trong đó, Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) cho sinh viên năm 2, 3, 4 nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 49 ngày, từ 18/1 đến hết ngày 7/3 (tức ngày 6 tháng chạp đến 24 tháng giêng), đây cũng là trường cho sinh viên nghỉ dài ngày nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của một số trường đại học như sau:

STT Trường Đại Học Lịchnghỉ Tết nguyên đán Tân Sửu 2021
1 ĐH Công nghệ TPHCM Từ ngày 4 - 28/2
2 ĐH Văn Hiến 20 ngày (từ ngày 1/2 đến hết ngày 21/2
3 ĐH Bách khoa
4 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn
5 ĐH Tài nguyên và Môi trường TPHCM
6 ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM
7 ĐH Nông Lâm TPHCM
8 ĐH Ngoại thương tại TPHCM
9 ĐH Mở TPHCM
10 ĐH Luật TPHCM
11 ĐH Kiến trúc TPHCM
12 ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM
13 ĐH Sài Gòn
14 ĐH Công nghiệp TPHCM Từ ngày 8/2 đến hết 28/2
15 ĐH Y dược TPHCM Từ ngày 1/2 đến 19/2
16 ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM Từ ngày 1/2 đến hết 20/2
17 ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM Từ ngày 4 - 21/2
18 ĐH Quốc tế Từ 5/2 đến hết 21/2
19 ĐH Tôn Đức Thắng Từ 6/2 đến 21/2
20 ĐH Khoa học Tự nhiên Từ 8/2 đến 21/2
21 ĐH Kinh tế- Luật
22 Đại học Bách khoa Hà Nội Từ ngày 8/2 đến 21/2
23 Đại học Quốc gia Hà Nội Từ ngày 10/2 đến 18/2 (dự kiến)
24 Đại học Kinh tế Quốc dân Từ ngày 4/2 đến 21/2 (dự kiến)
25 Đại học Thuỷ Lợi Từ ngày 6/2 đến 21/2
26 Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc Gia TP.HCM) Từ ngày 18/1 đến 7/3
27 Đại học Gia Định Từ ngày 1/2 đến 21/2
28 Đại học Nguyễn Tất Thành Từ ngày 8/2 đến 21/2
29 Đại học Tài nguyên môi trường TP.HCM Từ ngày 1/2 đến 20/2
30 Đại học Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) Từ ngày 8/2 đến 21/2
31 Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 Từ ngày 1/2 đến 21/2
32 Đại học Luật (Đại học Huế) Từ ngày 1/2 đến 21/2
33 Đại học Công đoàn Từ ngày 6/2 đến 21/2
34 Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) Từ ngày 7/2 đến 21/2
35 Đại học Duy Tân Từ ngày 5/2 đến 21/2
36 Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) Từ ngày 8/2 đến 21/2
37 Học viện Báo chí và Tuyên truyền Từ ngày 1/2 đến 21/2
38 Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) Từ ngày 7/2 đến 21/2
39 Đại học Phenikaa Từ ngày 6/2 đến 21/2
40 Đại học Mỏ - Địa chất Từ ngày 31/1 đến 21/2
41 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội Từ ngày 31/1 đến 21/2
42 Đại học Vinh Từ ngày 8/1 đến 21/2
43 Học viện Tòa án Từ ngày 1/2 đến 28/2
44 Đại học Luật Hà Nội Từ ngày 1/2 đến 21/2
45 Học viện Tài chính Từ ngày 1/2 đến 20/2
46 Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) Từ ngày 4/2 đến 21/2
47 Học viện Chính sách và Phát triển Từ ngày 1/2 đến 21/2
48 Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) Từ ngày 4/2 đến 21/2
49 Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) Từ ngày 8/2 đến 21/2
50 Đại học Ngoại thương Hà Nội Từ ngày 1/2 đến 21/2
51 Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) Từ ngày 8/2 đến 21/2
52 Đại học Bình Dương Từ ngày 1/2 đến 28/2
53 Đại học Công nghệ Đồng Nai Từ ngày 1/2 đến 21/2
54 Đại học Hoa Sen Từ ngày 5/2 đến 18/2
55 Đại học Trà Vinh Từ ngày 6/2 đến 21/2
56 Đại học Hạ Long Từ ngày 10/2 đến 16/2

(Tổng hợp)

HOÀNG ANH