Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/6

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 17/6 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* DXG: Nhóm quỹ liên quan tới Dragon Capital, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG – HOSE) thông báo, đã bán ra hơn 10,07 triệu cổ phiếu DXG trong ngày 09/6. Qua đó, giảm sở hữu tại DXG xuống còn hơn 66,47 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,82%. Trong thông báo mới nhất, HĐQT của DXG đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu quốc tế trên thị trường chứng khoán Singapore với tổng giá trị 300 triệu USD, tương ứng khoảng gần 7.000 tỷ đồng.

* LPB: Ông Nguyễn Xuân Thủy, em trai ông Nguyễn Đức Thụy – Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB – HOSE) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu LPB từ ngày 08/6 đến 11/6 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Thủy đã nâng sở hữu tại LPB lên hơn 1,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,15%.

* DBT: CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT – HOSE) thông qua việc mua thêm hơn 157.000 cổ phần tại CTCP Dược phẩm Yên Bái (Ypharco), với giá không quá 13.000 đồng/cổ phần. Dự kiến giao dịch thành công, DBT sẽ nắm giữ hơn 3,64 triệu cổ phần tại Ypharco, tương ứng tỷ lệ 85,9%.

* NBB: CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB – HOSE) thông qua việc dùng toàn bộ hơn 22,22 triệu cổ phiếu quỹ hiện có để chia cho cổ đông theo tỷ lệ 7:25 (cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được nhận 7 cổ phiếu).

* OCB: Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB – HOSE) thông qua việc triển khai phát hành gần 274 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức theo tỷ lệ 25%. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

* GAS: Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của Tổng CTCP Khí Việt Nam (GAS – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 06/10/2021

* VIB: Ông Trần Nhất Minh, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB – HOSE) đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VIB từ ngày 22/6 đến 21/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Minh sẽ nâng sở hữu tại VIB lên gần 1,45 triệu cổ phiếu.

* DLG: Bà Vũ Thị Hải, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG – HOSE) đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu DLG từ ngày 21/6 đến 20/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Hải chỉ đang nắm giữ hơn 35.000 cổ phiếu DLG.

* BCG: Ngày 23/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 của CTCP Bamboo Capital (BCG – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 24/6. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 8%, thanh toán bắt đầu từ ngày 29/7/2021 và cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 50:1 (cổ đông sở hữu 50 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương ứng BCG sẽ phát hành thêm hơn 4,06 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

* MBS: Ông Trần Hải Hà, Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán MB (MBS – HNX) đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu MBS sở hữu, tỷ lệ 0,61%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 17/6 đến 16/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* TAR: Ông Phạm Thanh Bình, Tổng giám đốc CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (TAR – HNX) đã bán ra toàn bộ 9,48 triệu cổ phiếu TAR sở hữu, tỷ lệ 22,57%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 12/5 đến 10/6.

* TVB: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt, cổ đông của CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB – HNX) đã mua vào 1 triệu cổ phiếu TVB trong ngày 09/6. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại TVB lên hơn 3,63 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,11%. Ngay sau đó, Cổ đông trên đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu TVB từ ngày 18/6 đến 16/7 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

* TVC: Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC – HNX) đã bán ra 1,5 triệu cổ phiếu TVC từ ngày 02/6 đến 11/6. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại TVC xuống còn hơn 22,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 32,8%.

* DNP: Ông Ngô Đức Vũ, Phó chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP – HNX) đăng ký bán 520.000 cổ phiếu DNP từ ngày 21/6 đến 25/6 theo phương thức thỏa thuận. Hiện tại, ông Vũ đang nắm giữ hơn 641.000 cổ phiếu DNP, tỷ lệ 0,59%.

LẠC NHẠN