Thêm 9 đơn vị được tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt thêm 9 công ty và trường đại học ở Việt Nam được liên kết tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có quyết định số 1500/QĐ-BGDĐT phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa 9 đơn vị của Việt Nam và IELTS Australia Pty Limited (Australia).

Thêm 9 đơn vị được tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Các đơn vị của Việt Nam gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam), Trường Đại học Hà Nội, Công ty Cổ phần Trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Quốc tế Canada - Lào Cai, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn IELTS Champions, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển IVY Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt - Anh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế

Theo quyết định, các bên liên kết có trách nhiệm tuân thủ pháp luật Việt Nam, những cam kết, kế hoạch bảo đảm các điều kiện về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định.

Với quyết định này, địa điểm tổ chức thi IELTS được mở rộng ở nhiều địa phương như Thái Bình, Thanh Hóa, Gia Lai, Lào Cai…

Cụ thể, Trường Đại học Hà Nội và Viện Đào tạo và Phát triển Kinh tế tổ chức thi tại Hà Nội. Công ty Cổ phần Trường Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Quốc tế Canada-Lào Cai tổ chức thi tại Lào Cai. Trường Đại học Kinh tế-Tài chính TP.HCM tổ chức thi tại TP.HCM.

Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tổ chức thi tại thành phố Thái Nguyên. Công ty Trách nhiệm hữu hạn IELTS Champions tổ chức thi tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển IVY Việt Nam tổ chức thi tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt-Anh tổ chức thi tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cũng liên quan đến thi IELTS, trước đó Trường đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) được cấp phép tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Nhật NAT-TEST.

Ngoài ra, bộ cũng phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty TNHH British Council (Việt Nam) và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM, Viện Đào tạo mở và công nghệ thông tin trực thuộc Đại học Huế.

Đối với khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc của Việt Nam, Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường đại học Lạc Hồng tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ sáu bậc dùng cho Việt Nam.

(Tổng hợp)

AN LY