Thời tiết ngày 27/5: Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 27/5, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao.
Thời tiết ngày 27/5: Đà Nẵng đến Bình Thuận tiếp tục nắng nóng

TRÚC BÌNH