Tổng hợp các mã giảm giá, khuyến mãi trên Shopee ngày 15/5

Tổng hợp và chia sẻ miễn phí các mã giảm giá Shopee, voucher Shopee mới nhất. Các thông tin khuyến mãi mới nhất của Shopee Việt Nam được cập nhật dưới đây:

Cập nhật các mã khuyến mãi trên Shopee ngày 15/5:

Săn mã các khung giờ

8h: MKBCHUNT1 hoàn 200.000 đồng đơn từ 0 đồng.

13h: MKBCHUNT2 hoàn 500.000 đồng đơn từ 0 đồng.

20h: MKBCHUNT3 hoàn 1 triệu đồng đơn từ 0 đồng.

Mã mọi đơn

1505RUSH0H hoàn 50% tối đa 50.000 đồng mọi đơn từ 0 đồng
1505TRAMTY giảm 55.000 đồng mọi đơn từ 555.000 đồng.

Nhóm ngành Tiêu dùng (SKSĐ, Mẹ bé, Giặt giũ, Bách Hóa, Pet)

0h: FMCG50K15 hoàn 50% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

 1. Săn Mã Mẹ Bé

8h: MKBCHUNT1 hoàn 200.000 đồng đơn từ 0 đồng.

13h: MKBCHUNT2 hoàn 500.000 đồng đơn từ 0 đồng.

20h: MKBCHUNT3 hoàn 1 triệu đồng đơn từ 0 đồng.

2. Săn Mã Bioderma

9h: COSTONTRONG giảm 100.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

21h: COSLANDA giảm 100.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

3. Săn Mã Huggies

10h: MKBMHUG10H giảm 100.000 đồng đơn từ 399.000 đồng.

20h: MKBMHUG20H giảm 250.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

Ưu đãi NowShip

NOWSHIPT5VUI1 giảm 20.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

NOWSHIPT5VUI2 giảm 20.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

Lịch Sale Tháng 5

Công nghệ - Điện Tử

Lưu thêm Mã ưu đãi các thương hiệu

ELTECHZONE giảm 7% tối đa 250.000 đồng đơn từ 1 triệu đồng.

ELCECOIN hoàn 7%, tối đa 200.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

Công nghệ

ELMALL5 giảm 5%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 399.000 đồng.

ELMALLN5 giảm 10% tối đa 300.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

ELMALLS5 giảm 12% tối đa 700.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.

Laptop - Phụ kiện

ELCLMAY giảm 7% tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

ELCL3MIL giảm 5%, tối đa 700.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.

Camera - Phụ kiện máy ảnh

ELCA5 giảm 7% tối đa 300.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

ELCACOIN5 hoàn 7%, tối đa 500.000 đồng đơn từ 1,2 triệu đồng.

Điện gia dụng - Điện máy

ELHAL5 giảm 7%, tối đa 1 triệu đồng đơn từ 4 triệu đồng.

ELHA500 giảm 6% tối đa 500.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.

ELHAT5 giảm 7% tối đa 700.000 đồng đơn từ 3 triệu đồng.

CBELHA5 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

CBELHA500 hoàn 8% tối đa 40.000 đồng đơn từ 500.000 đồng quốc tế.

Nhóm tiêu dùng

1. Sức khỏe sắc đẹp

COS1505 giảm 8% tối đa 60.000 đồng đơn từ 500.000 đồng.

COSHOT15 giảm 100.000 đồng đơn từ 2 triệu đồng.

2. Mẹ Bé

MKBCFAIR1 giảm 8% tối đa 70.000 đồng cho đơn từ 400.000 đồng.

MKBCFAIR2 giảm 100.000 đồng cho đơn từ 1,3 triệu đồng.

MKBCFS1 giảm 4% tối đa 50.000 đồng đơn từ 250.000 đồng áp dụng đối với sản phẩm flashsale

MKBCFS2 giảm 5% tối đa 50.000 đồng đơn từ 99.000 đồng áp dụng đối với sản phẩm flashsale.

Nhóm thời trang

WAMARC hoàn 20%, tối đa 100.000 đồng đơn 300.000 đồng.

FABPLE100 giảm 30%, tối đa 100.000 đồng đơn 200.000 đồng.

WTCHDW1551 giảm 20%, tối đa 550.000 đồng đơn 1 triệu đồng.

FASHIONPMFLEA giảm 20%, tối đa 300.000 đồng.

FASHIONLVSFLEA giảm 20%, tối đa 200.000 đồng.

FASHIONJU015 giảm 30%, tối đa 150.000 đồng đơn 249.000 đồng.

1. Túi ví chọn lọc

WBT520K / WBT525K / WBT530K / WBT540K đơn flashsale

Giày dép nữ chọn lọc

WSFST5 giảm 15% tối đa 35.000 đồng đơn từ 0 đồng.

WSADDT5 giảm 15% tối đa 35.000 đồng đơn từ 0 đồng.

2. Thời Trang nam

MA0515 hoàn 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

MAHTC50 hoàn 10% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

3. Giày nam

MAMSFAS5 giảm 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

MAMSHB5 giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

MAMSPRE5 hoàn 20% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

MAMST5 hoàn 15% tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

MAMSHV5 giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 300.000 đồng.

MAMSHTC5 giảm 10% tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

MAMSMALL5 giảm 15% tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

4. Thể thao - Du lịch

MASOFAS5 giảm 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

MASOHB5 giảm 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

MASOPRE5 hoàn 20%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

MASOT5 giảm 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

MASOFREE5 giảm 10%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 50.000 đồng.

MASOHV5 giảm ngay 150.00 đồng cho đơn hàng từ 1 triệu đồng.

MASOML5 giảm 15%, tối đa 50.000 đồng đơn từ 150.000 đồng.

MASOMPS5 giảm 15%, tối đa 30.000 đồng đơn từ 99.000 đồng.

Lịch Shopee miễn phí vận chuyển

1. Từ ngày 1/5-19/5: Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 50.000 đồng khi sử dụng đơn vị vận chuyển Nowship. Mức giảm phí vận chuyển tối đa là 20.000 đồng.

2. Từ ngày 1/5-19/5: Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 99.000 đồng khi sử dụng đơn vị vận chuyển J&T.

3. Từ ngày 1/5-19/5: Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng từ 50.000 đồng cho các shop có logo FREESHIP EXTRA.

PHƯỢNG LÊ