TPHCM kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm cho cấp xã với karaoke "hung thần"

Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM kiến nghị Bộ Tài nguyên - môi trường trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định 155 theo hướng bổ sung thẩm quyền.

Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM kiến nghị Bộ Tài nguyên - môi trường trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định 155 theo hướng bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND cấp xã đối với các hành vi vi phạm về tiếng ồn.

Sở Tài nguyên - môi trường cho biết việc xử lý vi phạm về tiếng ồn được thực hiện theo nghị định số 155 và nghị định số 167 của Chính phủ. Tuy nhiên, một số quy định trong hai nghị định này còn bất cập.

Cụ thể, quy định việc đo đạc tiếng ồn phải được thực hiện bởi đơn vị có chức năng (được Bộ Tài nguyên - môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường), không đề cập đến phương tiện đo đạc khác, đồng thời không giao chủ tịch UBND cấp xã được xử phạt hành vi này. Nhưng nguồn gây ồn như hát karaoke từ sinh hoạt của người dân phát sinh có thời điểm nhất định, tức thời nên khó có thể xử lý ngay.

Nghị định 167 quy định mức phạt tiền thấp từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng và  chỉ giới hạn việc xử lý vi phạm trong khoảng thời gian từ 22h hôm trước đến 6h sáng hôm sau, nếu vi phạm ngoài khung giờ thì không thể xử phạt.

TPHCM kiến nghị bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm cho cấp xã với karaoke

Từ đó, Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM kiến nghị Bộ Tài nguyên - môi trường trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định 155 theo hướng bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND cấp xã đối với các hành vi vi phạm về tiếng ồn nhằm đảm bảo tính kịp thời trong việc xử lý vi phạm. Đồng thời kiến nghị giao thêm thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho công an và chủ tịch UBND các cấp đối với nguồn gây ồn từ sinh hoạt của người dân.

Kến nghị sửa đổi bổ sung theo hướng cho phép sử dụng phương tiện đo đạc tiếng ồn như phần mềm điện thoại di động (app) hoặc các phương tiện cầm tay hợp chuẩn do sở khoa học - công nghệ tỉnh, thành phố công bố.

Kiến nghị Bộ Công an trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định 167 theo hướng tăng mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng, không giới hạn thời gian để xử lý vi phạm, nhằm xử lý triệt để hành vi vi phạm.

Kiến nghị UBND TP xem xét, chỉ đạo, bổ sung nội dung giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn đô thị là một trong các vấn đề trọng tâm trong kế hoạch thực hiện chương trình giảm thiểu ô nhiễm các giai đoạn tiếp theo.

kến nghị UBND TP giao Sở Khoa học - công nghệ công bố, giới thiệu các phần mềm điện thoại di động (app) hoặc các phương tiện cầm tay đang lưu hành hợp chuẩn, để trang bị cho các lực lượng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, và cho ban điều hành khu phố, tổ dân phố để thực hiện quy ước tổ dân phố.

Thanh Mai

Lịch trình di chuyển của 2 nữ nhân viên karaoke dương tính với Covid-19 ở Hải Dương

Lịch trình di chuyển của 2 nữ nhân viên karaoke dương tính với Covid-19 ở Hải Dương

Qua xác minh ban đầu cho thấy, 2 nữ nhân viên quán karaoke này phục vụ tại nhiều quán ở trong huyện.