Từ năm 2021, nữ lao động có bảo hiểm được nhận những khoản tiền nào sau khi sinh?

Tiền trợ cấp một lần, tiền chế độ thai sản, tiền thai sản của chồng là những khoản tiền được nhận khi sinh con, bắt đầu từ năm 2021.

Tiền trợ cấp một lần khi sinh con

Theo Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được hưởng tiền thai sản, bao gồm:

(Trợ cấp một lần = Mức lương cơ sở x 2)

Năm 2021, mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng. Do đó, mức trợ cấp một lần khi sinh còn là: 1,49 triệu đồng x 2 = 2,96 triệu đồng.

Tiền chế độ thai sản

Theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

Mức hưởng hàng tháng=100%Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ việc

Trường hợp chưa đóng đủ 06 tháng thì mức hưởng được tính theo mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng.

Tiền dưỡng sức 30 ngày đi làm trở lại sức khỏe ổn định:

447.000 đồng/ngày=1.490.000
(Lương cở sở)
x30%

Tiền thai sản của chồng

Trợ cấp một lần = Mức lương cơ sở x 2 (tức 2,96 triệu đồng)

Khoản trợ cấp này áp dụng trong trường hợp sinh con nhưng chỉ có người chồng tham gia BHXH và đã đóng đủ từ 06 tháng trở lên trong 12 tháng trước khi người vợ sinh.

Tiền chế độ

Theo điểm b khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền thai sản của chồng khi vợ sinh con được xác định bằng công thức:

Mức hưởng=100%Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH 6 tháng trước khi nghỉ việc:24xSố ngày nghỉ

HOÀNG ANH