Xuất khẩu chè thu về 113 triệu USD

Theo Bộ Công thương, xuất khẩu chè trong tháng 7/2021 đạt 10.000 tấn, trị giá 18 triệu USD, giảm 25,2% về lượng và giảm 18,9% về trị giá so với tháng 7/2020.

Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu chè ước đạt 68.000 tấn, trị giá 113 triệu USD, giảm 4,2% về lượng và giảm 0,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Dù giảm về lượng nhưng giá chè xuất khẩu có xu hướng tăng. Giá chè xuất khẩu bình quân trong tháng 7/2021 ước đạt 1.800 USD/tấn, tăng 8,5% so với tháng 7/2020. Giá chè xuất khẩu bình quân trong 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 1.657,5 USD/tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020.

xuat-khau-che.png
Khó khăn trong vận chuyển khiến chè và nhiều loại nông sản xuất khẩu giảm về số lượng nhưng tăng về giá trị

Về chủng loại, chè đen và chè xanh là hai chủng loại chè xuất khẩu chính trong trong 6 tháng đầu năm 2021. Trong đó, xuất khẩu chè đen đạt 29.200 tấn, trị giá 40,47 triệu USD, giảm 4,4% về lượng và giảm 1,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Chè đen được xuất khẩu chủ yếu tới thị trường Nga, Irắc, Đài Loan, Pakistan.

Xuất khẩu chè xanh đạt 24.800 tấn, trị giá 45,8 triệu USD, tăng 5% về lượng và tăng 8,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Chè xanh được xuất khẩu chủ yếu tới thị trường Pakistan, chiếm 58,3% tổng lượng chè xanh xuất khẩu.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm 2021, xuất khẩu chè ô long tăng rất mạnh cả về lượng và trị giá, mặc dù giá giảm mạnh, đạt 151 tấn, trị giá 291.000 USD, tăng 77,9% về lượng và tăng 41,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Chè ô long được xuất khẩu chủ yếu sang thị trường Đài Loan với lượng chiếm 98,4% tổng lượng chè ô long xuất khẩu.

Đ.KHẢI

Tin nổi bật