Xuất khẩu hạt điều tháng 1/2022 giảm

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam tháng 01/2022 đạt 40.180 tấn, trị giá 238,48 triệu USD, giảm 16,9% về lượng và giảm 19,9% về trị giá so với tháng 12/2021, giảm 11,3% về lượng và giảm 10,9% về trị giá so với tháng 01/2021 .

Tháng 01/2022, giá xuất khẩu bình quân hạt điều ở mức 5.934 USD/tấn, giảm 3,6% so với tháng 12/2021, nhưng tăng 0,5% so với tháng 01/2021.

hat-dieu.jpg
Thị phần hạt điều của Việt Nam trong tổng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc giảm nhẹ từ 88,61% năm 2020, xuống 88,51% năm 2021.

So với tháng 12/2021, giá xuất khẩu bình quân hạt điều sang nhiều thị trường chính giảm, ngoại trừ Trung Quốc (tăng 1,8%); Anh (tăng 0,6%); Canada (tăng 26,7%). So với tháng 01/2021, giá xuất khẩu hạt điều sang hầu hết các thị trường chính tăng, ngoại trừ Trung Quốc (giảm 10,3%); Úc (giảm 4,6%); Ca-na-đa (giảm 22,3%); Ấn Độ (giảm 41,4%).

Thị trường xuất khẩu: Tháng 01/2022, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang nhiều thị trường chính giảm so với tháng 12/2021, trong khi xuất khẩu sang một số thị trường vẫn tăng như: Đức, Úc, Nga, Ấn Độ. So với tháng 01/2021, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang nhiều thị trường chính giảm, ngoại trừ Hoa Kỳ, Đức, Úc, Anh, Ấn Độ.

Đ.Khải