Bộ Công thương đề xuất "điện một giá", cao nhất là 2.889 đồng/kWh

Theo đó, đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo được Bộ Công thương xây dựng đề xuất 2 phương án lựa chọn.

Hiện, Bộ Công thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi Quyết định 28/2014, chính thức đưa ra lấy ý kiến. Trong đó đề xuất thêm giá bán lẻ "điện một giá" để khách hàng dùng điện sinh hoạt tự lựa chọn. 

Đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, Bộ Công thương xây dựng đề xuất 2 phương án, gồm hoặc 5 bậc theo phương án 1, hoặc 5 bậc và một giá theo phương án 2.

Theo đó, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được rút xuống 5 bậc, với phương án 2 khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá. Các phương án được đưa ra điều chỉnh giãn cách số bậc thang, gộp bậc 1 và 2 từ 0-100kWh, tăng số bậc thang từ 101 kWh trở lên tới 401 kWh ở các bậc 2, 3, 4 và bậc 5 sẽ kéo giãn bậc thang lên mức 701 kWh (so với bậc thang cao nhất trước đây là bậc 6 ở mức 401 kWh trở lên.

  Phương án 1 được đề xuất - Ảnh chụp màn hình

Phương án 1 được đề xuất - Ảnh chụp màn hình

Phương án 2 có 2 lựa chọn là 2A và 2B, trong đó giá bán lẻ điện sinh hoạt lựa chọn một giá tương ứng với 145% và 155% so với mức giá bán lẻ điện bình quân.

  Phương án 2A với mức giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá bằng 145% - Ảnh chụp màn hình

Phương án 2A với mức giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá bằng 145% - Ảnh chụp màn hình

Hiện mức giá bình quân được quy định là .864,44 đồng/kWh, kể từ thời điểm điều chỉnh giá bán lẻ điện ngày 20-3-2019, thì điện một giá nếu được lựa chọn sẽ lên tới trên 2.703 đồng/kWh và 2.889 đồng/kWh (chưa gồm VAT).

  Phương án 2B có mức giá bán lẻ điện một giá là 155% so với giá bán lẻ điện bình quân - Ảnh chụp màn hình

Phương án 2B có mức giá bán lẻ điện một giá là 155% so với giá bán lẻ điện bình quân - Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, tỷ lệ giá bán lẻ so với giá lẻ bình quân có sự chênh lệch:  ở phương án 1 bậc 1 có tỉ lệ là 90%, thì bậc 5 ở mức cao nhất với 168%. Trong khi phương án 2A bậc 5 mức cao nhất là 274% và phương án 2B là 185%.

Dự thảo cũng quy định khách hàng sử dụng điện được lựa chọn áp dụng giá bán lẻ điện 5 bậc hoặc điện một gia. Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm.

Dự thảo đưa ra hai phương án cho nhóm "khách hàng ngoài sinh hoạt", đó là hương án 1 bao gồm nhóm khách hàng sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh; phương án 2 là gộp các nhóm sản xuất, hành chính sự nghiệp và kinh doanh thành 1 nhóm là "khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt".

Trong đó nhóm khách hàng lưu trú du lịch, doanh nghiệp dịch vụ logistics sẽ được gộp vào nhóm sản xuất.

Thanh Mai

Lịch cắt điện Hà Nội từ ngày 9/8 - 15/8/2020

Lịch cắt điện Hà Nội từ ngày 9/8 - 15/8/2020

Thông báo lịch cắt điện từ ngày 9-15/8/2020 của công ty điện lực Hà Nội trên toàn khu vực thành phố nhằm phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện.