Câu đố hại não: Có bao nhiêu cái chân trong hình này?

Bạn nhìn thấy có bao nhiêu cái chân trong hình này?
  Nếu không tìm ra đáp án, bạn có thể click vào ảnh để xem câu trả lời.
  Nếu không tìm ra đáp án, bạn có thể click vào ảnh để xem câu trả lời.

AN LY